System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Tomasz Mróz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: filozofia (100 %)
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 129 pozycji bibliograficznych
20 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Selected Issues in the History of Polish Philosophy : Erasmus Lectures at Vilnius University, 2016. Tomasz Mróz, Vilnius : Vilnius University Publishing House 102 s. , ISBN: 9786094597817,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13514] [data modyf: 21-02-2017 14:08]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] Platon w Polsce 1800-1950 : Typy recepcji - autorzy - problemy, 2012. Tomasz Mróz, Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki 496 s. (Fundamenta. Studia z historii filozofii t. LXXIV), ISBN: 9788361199625,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11295] [data modyf: 16-01-2013 17:07]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Wincenty Lutosławski (1863 - 1954). Jestem Obywatelem Utopii, 2008. Tomasz Mróz, Kraków : Polska Akademia Umiejętności 291 s. (Komisja Historii Nauki. Monografie 15), ISBN: 9788360183830,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8776] [data modyf: 19-11-2008 11:40]
[4] Wincenty Lutosławski i Stefan Pawlicki : spory i ich konsekwencje: referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Historii Nauki PAU w dniu 23 czerwca 2004 r., 2004. Tomasz Mróz, Kraków : Polska Akademia Umiejętności Komisja Historii Nauki 32 s.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7014] [data modyf: 24-05-2006 08:08]
[5] Wincenty Lutosławski : polskie badania nad Platonem, 2003. Tomasz Mróz, Zielona Góra : nakładem autora 185 s. , ISBN: 839205220X,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6847] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Lewis Campbell's Studies on Plato and their Philosophical Significance, Tomasz Mróz
// W: Platonism and its Legacy : Selected Papers fom the Fifteenth Annual Conference o the International Society for Neoplatonic Studies, 2019. / ed. by John F. Finamore, Tomáš Nejeschleba, UK : The Prometheus Trust, International Society for Neoplatonic Studies, s. 387--404, ISBN: 9781898910886
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21027] [data modyf: 09-09-2019 11:26]
[5] [1]

Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] Między Niemcami a Rosją. Józefa Jeżowskiego postulaty badań nad Platonem, Tomasz Mróz
// W: Idea i światopogląd : Z badań nad historią filozofii polskiej i jej okolicami, 2018. / red. nauk. Tomasz Herbich, Wawrzyniec Rymkiewicz, Andrzej Wawrzynowicz, Warszawa : Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, s. 105--120, ISBN: 9788365787231
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20375] [data modyf: 04-06-2019 12:01]
[20] [1]

Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Polish Studies on Plato under the Oppression of Censorship: Lutoslawski - Lisiecki - Witwicki, Tomasz Mróz
// W: Censorship, Politics and Oppression, 2018. / ed. by Marta Maciejewska and Wojciech Owczarski, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 137--148, ISBN: 9788378656159
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20062] [data modyf: 29-05-2019 11:42]
[20] [1]

Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] Wiktor Wąsik wobec niektórych współczesnych mu zjawisk w polskiej filozofii i historiografii filozofii, Tomasz Mróz
// W: Uniwersalizm i regionalizm pedagogiki filozoficznej : VII Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronislawa F. Trentowskiego, 2017. / red. nauk. Sławomir Sztobryn, Dariusz Stępkowski, Łódź : Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej "Chowanna" (Pedagogika Filozoficzna T. VII), s. 409--419, ISBN: 9788393917563
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19905] [data modyf: 03-06-2019 11:06]
[5] [1]
[5] Rara avis przekładów Platona. "Eutyfron" w tłumaczeniu Józefa Marii Bocheńskiego, Tomasz Mróz
// W: Homo moralis - homo creativus : Prace dedykowane Profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu, 2015. / red. nauk. i oprac. Joanna Dudek i Stefan Konstańczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 121--131, ISBN: 9788378422013
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17302] [data modyf: 09-11-2015 10:37]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[6] Bertrand Russell, Karl Rajmund Popper i Władysław Witwicki o komunizmie i totalitaryzmie Platona, Tomasz Mróz
// W: Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku, 2014. / pod red. Macieja Woźniczki, Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 307--317, ISBN: 9788374554046
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16333] [data modyf: 04-11-2014 13:28]
[7] Polscy filozofowie chrześcijańscy wobec Platona, Tomasz Mróz
// W: Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej : Inspiracje - krytyka, 2014. / red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 369--380, ISBN: 9788377029312
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16971] [data modyf: 29-06-2015 09:55]
[8] Wincenty Lutosławski Platonic Studies: Plato as an inspiration for Polish Messianism, Tomasz Mróz
// W: Metaphysical Patterns in Platonism : Ancient, Medieval, Renaissance, and Modern Times, 2014. / ed. by John F Finamore, Robert M Berchman, Dilton Marsh : The Prometheus Trust, s. 185--198, ISBN: 9781898910831
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16367] [data modyf: 13-11-2014 10:42]
[9] Biografistyka filozoficzna jako dziedzina historii filozofii i narzędzie jej popularyzacji, Tomasz Mróz
// W: Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać?, 2013. / pod red. Macieja Woźniczki i Marka Rembierza, Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 171--180, ISBN: 9788391860762
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15625] [data modyf: 05-11-2013 15:24]
[10] Platon Stefana Pawlickiego i Platonica, Tomasz Mróz
// W: Platonica : Stefan Pawlicki CR, 2013. / red. nauk, oprac. i wstęp Tomasz Mróz, Kraków : Komisja Studiów Zmartwychwstańczych (Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych Zmartwychwstańców nr 4), s. 7--25, ISBN: 9788360967676
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15772] [data modyf: 08-01-2014 09:23]
[11] Sprawozdania z referatów z Międzynarodowego Kongresu Uczonych Katolickich (Monachium 1900). Stylometria a Platońska chronologia / tłum. z j. niem., Tomasz Mróz
// W: Platonica : Stefan Pawlicki CR, 2013. / red. nauk, oprac. i wstęp Tomasz Mróz, Kraków : Komisja Studiów Zmartwychwstańczych (Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych Zmartwychwstańców nr 4), s. 95--96, ISBN: 9788360967676
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15774] [data modyf: 08-01-2014 09:36]
[12] Sprawozdania z referatów z Międzynarodowego Kongresu Uczonych Katolickich (Monachium 1900). Czas powstania Platońskiego "Fajdrosa" / tłum. z j. niem., Tomasz Mróz
// W: Platonica : Stefan Pawlicki CR, 2013. / red. nauk, oprac. i wstęp Tomasz Mróz, Kraków : Komisja Studiów Zmartwychwstańczych (Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych Zmartwychwstańców nr 4), s. 93--94, ISBN: 9788360967676
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15773] [data modyf: 08-01-2014 09:33]
[13] Stefan Pawlicki (1839-1916) - od doktora Uniwersytetu Wrocławskiego do profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tomasz Mróz
// W: Filozofia we Wrocławiu : Dzieje - postacie - problemy, 2013. / pod red. Leona Miodońskiego . tom I, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, s. 131--147, ISBN: 9788362563364
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15983] [data modyf: 15-04-2014 11:54]
[14] Personalistyczna antropologia Wincentego Lutosławskiego, Tomasz Mróz
// W: Szkice o godności człowieka, 2012. / red. nauk. Marek Piechowiak, Tomasz Turowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 85--105, ISBN: 9788374814812
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14702] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] SofÍa Casanova Lutosławska oczyma męża. Fascynacja - rozczarowanie - pogodzenie, Tomasz Mróz
// W: Sofía Casanova Lutosławska - hiszpańska pisarka, Polka z wyboru, 2012. / pod red. naukową Marii Filipowicz-Rudek i Piotra Sawickiego, Drozdowo : Fundacja Narwiańska i Muzeum Przyrody w Drozdowie, s. 105--122, ISBN: 9788393150052
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15325] [data modyf: 10-05-2013 11:16]
[16] Interpretacje "Państwa" Platona w kontekście światopoglądu i warunków politycznych w Polsce od przełomu XIX i XX wieku do połowy wieku XX, Tomasz Mróz
// W: Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, 2011. / red. Stanisław Janeczek, Rafał Charzyński, Michał Maciołek, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 189--198, ISBN: 9788377023471
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14179] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Recepcja badań Schleiermachera nad Platonem w Polsce w XIX w. Przykładowe stanowiska, Tomasz Mróz
// W: Filozofia polska w tradycji europejskiej, 2011. / red. Stanisław Pieróg, Magdalena Bieniak-Nowak, Anna Dziedzic, Andrzej Kołakowski, Piotr Ziemski, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, s. 91--100, ISBN: 9788387963637
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13644] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Woyczyński Benedykt, Tomasz Mróz
// W: Encyklopedia Filozofii Polskiej, 2011. / red. Andrzej Maryniarczyk et al. . tom 9, M-Ż, Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s. 841--842, ISBN: 9788360144466
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15000] [data modyf: 11-01-2013 09:50]
[19] Wincenty Lutosławski czyli dorobek życia wobec wyzwań przyszłości (1946/1948)/ artykuł przełożył, Tomasz Mróz
// W: Platon w Polsce 1800-1950. Antologia, 2010. / red. nauk. Tomasz Mróz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 259--266, ISBN: 9788374813495
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12251] [data modyf: 05-10-2010 12:22]
[20] Wincenty Lutosławski i Platon jako socjalista oraz spirytualista (1897/1899)/ tekst przełożył, Tomasz Mróz
// W: Platon w Polsce 1800-1950. Antologia, 2010. / red. nauk. Tomasz Mróz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 79--95, ISBN: 9788374813495
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12250] [data modyf: 05-10-2010 12:19]
[21] Filozofia polska czy filozofia w Polsce? Opinie pierwszych polskich historyków filozofii, Tomasz Mróz
// W: Filozofia jako mądrość bycia : Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, 2009. / red. naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 35--44, ISBN: 9788374812771
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11411] [data modyf: 28-10-2009 08:41]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[22] Kulturozofia wobec zagadnienia filozofii polskiej, Tomasz Mróz
// W: Człowiek świadomością istnienia : prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi, 2009. / pod red. Włodzimierza Zięby, przy współpracy Krzysztofa J. Kiliana, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 641--655, ISBN: 9788373384606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12108] [data modyf: 09-07-2010 08:57]
[23] Rola dialogu Gorgiasz w Karla R. Poppera interpretacji Platona i w pierwszych głosach krytycznych, Tomasz Mróz
// W: Kolokwia Platońskie : Gorgiasz, 2009. / pod red. Artura Pacewicza, Wrocław : Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydaw. ATUT (Collectanae Philosophicae VIII), s. 189--203, ISBN: 9788374325714
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11771] [data modyf: 25-02-2010 08:31]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[24] Platon jako psychagog w ujęciu Stefana Pawlickiego, Tomasz Mróz
// W: Polskie ethos i logos, 2008. / pod red. Jana Skoczyńskiego, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 67--76, ISBN: 9788371880773
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10466] [data modyf: 26-09-2008 14:37]
[25] Dialog Platona "Teajtet" w sporze między Stefanem Pawlickim a Wincentym Lutosławskim, Tomasz Mróz
// W: Kolokwia Platońskie : Teajtet, 2007. / pod red. Artura Pacewicza, Wrocław : Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego (Collectanae Philosophicae I), s. 201--213, ISBN: 9788360732120
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9863] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[26] Nowe teksty z filozofii polskiej XIX i XX wieku (W. Lutosławski i B. Woyczyński), Tomasz Mróz
// W: Historia filozofii polskiej : dokonania - poszukiwania - projekty, 2007. / red. nauk. Anna Dziedzic, Andrzej Kołakowski, Stanisława Pieróg, Piotr Ziemski, Warszawa : Wydaw. Naukowe "Semper", s. 78--88, ISBN: 9788375070217
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9861] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Platonizm i mesjanizm w twórczości Wincentego Lutosławskiego (1863 - 1954), Tomasz Mróz
// W: Filozofia w kulturach krajów słowiańskich, 2007. / pod red. Andrzeja L. Zachariasza, Zbigniewa Stachowskiego, Rzeszów : Wydaw. Naukowe "Collegium Philosophicum", s. 309--320, ISBN: 9788392562801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9860] [data modyf: 13-03-2008 16:55]
[28] Wincenty Lutosławski Platonic Studies: Plato as an inspiration for Polish Messianism, Tomasz Mróz
// W: Metaphysical Patterns in Platonism : Ancient, Medieval, Renaissance, and Modern Times, 2007. / John F. Finamore, Robert M. Berchman (Eds.), - : University Press Of The South, s. 225--240, ISBN: 1931948674
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9931] [data modyf: 02-04-2008 09:14]
[29] Poglądy filozoficzne Wincentego Lutosławskiego jako synteza polskiego mesjanizmu, Tomasz Mróz
// W: Wincenty Lutosławski : oblicza różnorodności, 2006. / pod red. Adama Pawłowskiego i Roberta Zaborowskiego, Drozdowo : Muzeum Przyrody, s. 87--109, ISBN: 9788392426714
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8890] [data modyf: 28-01-2008 18:15]
[30] Dwaj polscy badacze Platona: Stefan Pawlicki i Wincenty Lutosławski, Tomasz Mróz
// W: Filozofia i czas przeszły : profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin, 2005. / red. Barbara Szotek, Andrzej J. Norasa, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 134--147
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8275] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Miejsce Platona w historii metafizyki według Wincentego Lutosławskiego, Tomasz Mróz
// W: Propositiones : prace zebrane, 2005. / pod red. Tomasza Mroza i Marcina Sieńki, Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 83--94, ISBN: 839217200X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7668] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] "Metafizyka" Wincentego Lutosławskiego, Tomasz Mróz
// W: Metafizyka / Wincenty Lutosławski, 2004. / tekst do druku przygotował wstępem i przypisami opatrzył oraz indeks sporządził Tomasz Mróz, Drozdowo : Muzeum Przyrody, s. 7--31, ISBN: 8391377636
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7315] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Naród polski (fragmenty) / Wincenty Lutosławski; tł. z ang., Tomasz Mróz
// W: Dusza polska i rosyjska : od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna *, 2004. / pod red. Andrzeja de Lazari, Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (Antologie), s. 110--119, ISBN: 8391804631
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-6237] [data modyf: 09-05-2006 10:29]
[34] Filozofia mesjanistyczna i twórczość naukowa Wicentego Lutosławskiego, Tomasz Mróz
// W: Fenomén mesianizmu : filozofické, teologické a literárnohistorické reflexie, 2002. . 2, Prešov : Filozofická fakulta v Prešove Prešovská univerzita (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis 54/136), s. 120--138, ISBN: 808068085X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5218] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Letters of Bertrand Russell and Wincenty Lutosławski on Immortality, Matter and Plato / Tomasz Mróz, 2020. Russell - Journal of the Bertrand Russell Studies Vol. 40, Iss. 1, 27--42, ISSN: 0036-0163, , eISSN: 1913-8032,
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.15173/russell.v40i1.4417
[AWCZ-25562] [data modyf: 25-08-2020 11:40]
[70] [1]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] Polscy historycy filozofii greckiej w Atenach. Fascynacje i rozczarowania / Tomasz Mróz, 2019. Civitas. Studia z filozofii polityki nr 24, 85--103, ISSN: 1428-2631, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Athens, Greek philosophy, Tadeusz Sinko, Wincenty Lutosławski, Wojciech Dzieduszycki, Władysław Witwicki, historiography of philosophy
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.35757/CIV.2019.24.06
[AWCZ-24864] [data modyf: 27-01-2020 11:56]
[20] [1]

Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Badacze Platona i ich badania w zbiorze korespondencji Lewisa Campbella (1830-1908) / Tomasz Mróz, 2018. Studia Historiae Scientiarum, 17, 341--364, ISSN: 2451-3202,
Słowa kluczowe: E. Zeller, F. Susemihl, J. Martineau, L. Campbell, P. Shorey, Plato, Platon, T. Gomperz, W. H. Thompson, W. Lutosławski, W.H. Thompson, chronologia dialogów, chronology of the dialogues, correspondence, korespondencja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.4467/2543702XSHS.18.012.9332         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-23474] [data modyf: 04-01-2019 10:40]
[9] [1]

Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] Historiography of philosophy and national tradition. Some reflections on the basis of discussions on the history of Polish philosophy / Tomasz Mróz, 2018. Gumanitarni Studii v. 31, 81--93 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: East-Central Europe, history of Polish philosophy, methodology of history of philosophy, philosophical heritage
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23968] [data modyf: 29-03-2019 09:31]
[5] [1]

Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Likejon: szkoła Arystotelesa w Atenach i jej pozostałości / Tomasz Mróz, 2018. In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, nr 12, 7--23, ISSN: 1899-2722, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Aristotle, Arystoteles, Ateny, Likejon, Lyceum, the Athens
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23672] [data modyf: 14-02-2019 11:33]
[7] [1]

Pobierz pliki źródłowe >>>
[6] Plato's Reception in Polish Philosophy (1800-1950): An Outline / Tomasz Mróz, 2018. Platonovskie Isledovaniâ 2 (9), 158--180, ISSN: 2410-3047, , eISSN: 2619-0745,
Słowa kluczowe: Plato's reception, Platonism, Polish philosophy of 19?20 centuries
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23473] [data modyf: 23-01-2019 10:12]
[5] [1]

Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Reply to the Paper "National Philosophy as a Subject of Comparative Research" / Tomasz Mróz, 2018. Sententiae 37 (1), 130--135, ISSN: 2075-6461, , eISSN: 2308-8915,
Słowa kluczowe: comparative research, historiography of national philosophies, history of polish philosophy, interdisciplinary approach, philosophical tradition
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.22240/sent37.01.130         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-23392] [data modyf: 04-12-2018 10:31]
[5] [1]
[8] Scottish-Polish Cooperation on Plato at the Turn of the Twentieth Century / Tomasz Mróz, 2018. Journal of Scottish Philosophy Vol. 16, Iss. 2, 125--145, ISSN: 1479-6651, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: L. Campbell, Plato, Plato scholarship, St Andrews, W. Lutoslawski
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.3366/jsp.2018.0193         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-22780] [data modyf: 24-05-2018 11:53]
[10] [1]
[9] Nieukończony doktorat Tadeusza Micińskiego o nieśmiertelności duszy w filozofii Platona / Tomasz Mróz, 2017. Pamiętnik Literacki CVIII, 1, 135--148, ISSN: 0031-0514, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-21263] [data modyf: 13-04-2017 09:07]
[12] [1]

Pobierz pliki źródłowe >>>
[10] Spory wokół spuścizny Platońskiej Władysława Witwickiego (1878-1948) / Tomasz Mróz, 2017. Folia Philosophica vol. 38, 39--48, ISSN: 2353-9445, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Plato, Plato's reception in Poland, W. Witwicki
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22260] [data modyf: 26-01-2018 12:51]
[8] [1]

Pobierz pliki źródłowe >>>
[11] Jan Bartunek (1859-1912) - nauczyciel gimnazjalny w Rzeszowie jako badacz i użytkownik filozofii antycznej / Tomasz Mróz, 2016. Galicja. Studia i Materiały: Filozofia w Galicji t. 2, 148--167, ISSN: 2450-5854, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: J. Bartunek, ancient philosophy, filozofia antyczna, filozofia gimnazjalna, unior secondary school (gymnasium) philosophy
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20938] [data modyf: 21-02-2017 10:43]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[12] Stefana Pawlickiego obrona Ksantypy / Tomasz Mróz, 2016. Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców XXII, nr 22, 123--138, ISSN: 1732-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: E. Zeller, Ksantypa, S. Pawlicki, Socrates, Sokrates, Xanthippe, marriage, małżeństwo, recepcja antyku, reception of antiquity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21943] [data modyf: 10-11-2017 10:39]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[13] Dwa listy Leona Chwistka o jego inspiracjach i stanie filozofii w Polsce / Tomasz Mróz, 2015. Rocznik Historii Filozofii Polskiej t. 8, 5--23, ISSN: 1689-6289,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22315] [data modyf: 07-02-2018 13:26]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[14] Historia i recepcja Antoniego Bronikowskiego tłumaczeń dialogów Platona / Tomasz Mróz, 2014. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki r. 59, nr 1, 53--82, ISSN: 0023-589X, , eISSN: 2657-4020,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18559] [data modyf: 31-07-2015 11:54]
[15] Plato in Polish philosophy and literature, 1800-1950 / Tomasz Mróz, 2014. The Classics Library Journal: Classical Reception in Classics Teaching, 38--41
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17918] [data modyf: 31-07-2015 11:04]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[16] "Uczta" w przekładzie W. Witwickiego jako punkt zwrotny w polskiej recepcji dialogów Platona / Tomasz Mróz, 2014. Lectiones & Acroases Philosophicae: Kolokwia Platońskie. "Sympozjon" VII, 2, 129--150, ISSN: 2082-9221,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19107] [data modyf: 31-07-2015 10:51]
[17] "Fedros był dzieckiem pierwszej miłości". Stefan Pawlicki wobec Schleiermacherowskiego odczytania "Fajdrosa" / Tomasz Mróz, 2013. Lectiones & Acroases Philosophicae: Kolokwia Platońskie: Fajdros VI, 2, 189--205, ISSN: 2082-9221, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17989] [data modyf: 21-07-2015 11:41]
[18] Polskie tłumaczenie "Menexenosa" a polski filhellenizm / Tomasz Mróz, 2013. Littera Antiqua, nr 7, 81--96, ISSN: 2082-9264,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18047] [data modyf: 21-07-2015 11:32]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[19] Radiowa adaptacja Platońskich dialogów w przekładzie W. Witwickiego i jej recepcja na seminarium filozoficznym H. Jakubanisa w KUL / Tomasz Mróz, 2013. Roczniki Filozoficzne tom LXI, nr 1, 43--71, ISSN: 0035-7685, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Jakubanis, KUL, Platon, Sokrates, Witwicki, recepcja Platona w Polsce
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17496] [data modyf: 21-07-2015 10:31]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[20] Stanisław Witkowski o Władysławie Witwickim / Tomasz Mróz, 2013. Studia Antyczne i Mediewistyczne, 11(46), 81--85, ISSN: 0039-3231, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17943] [data modyf: 21-07-2015 11:41]
[21] Witwicki jako filolog / Stanisław Witkowski; oprac. / Tomasz Mróz, 2013. Studia Antyczne i Mediewistyczne, 11(46), 86--96, ISSN: 0039-3231, summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17944] [data modyf: 21-07-2015 11:41]
[22] Zapomniany historyk filozofii starożytnej: Stanisław Lisiecki (1872-1960) / Tomasz Mróz, 2013. Rocznik Historii Filozofii Polskiej tom 6, 157--177, ISSN: 1689-6289,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18046] [data modyf: 21-07-2015 11:31]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[23] On the Reception of Plato's Political Ideas in Polish Philosophy of the First Half of the Twentieth Century / Tomasz Mróz, 2012. Problemos, 81, 124--130 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Plato, Plato reception, Polish philosophy, Politeia
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-16382] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[24] Platon w głuszy Kraśnika. O "Rozmowach Platona" Franciszka Karpińskiego / Tomasz Mróz, 2012. Rocznik Historii Filozofii Polskiej: Oświecenie, tom 4/5, 199--228, ISSN: 1689-6289,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-17897] [data modyf: 30-01-2014 12:11]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[25] Wydanie archiwaliow ze spuścizny Marii Ossowskiej / Tomasz Mróz, 2012. Rocznik Historii Filozofii Polskiej: Oświecenie, tom 4/5, 351--355, ISSN: 1689-6289,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17898] [data modyf: 30-01-2014 12:14]
[26] Bertranda Russella spotkania z filozofią polską (L. Chwistek, W. Lutosławski, S. Themerson) / Tomasz Mróz, 2011. Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. Vi, fasc. 3, 71--82, ISSN: 1895-8001, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-15993] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[27] Dwa wizerunki Platona w twórczości Wladysława Tatarkiewicza / Tomasz Mróz, 2011. Filo-Sofija, nr 13-14, 535--557, ISSN: 1642-3267, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16236] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[28] Dyskusja nad pojęciem filozofii polskiej u progu lat siedemdziesiątych XX wieku / Tomasz Mróz, 2010. Lumen Poloniae: studia z filozofii polskiej, nr 1, 23--41, ISSN: 1897-9742, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-14882] [data modyf: 09-07-2010 09:41]
[29] "'Philebus' Interpreted By Paul Natorp and Wincenty Lutoslawski" in Plato's Philebus: Selected Papers from the Eighth Symposium Platonicum. / Tomasz Mróz, 2010. The Philosopher's Index Vol. 44, No. 3, 519 [abstr.]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15474] [data modyf: 24-02-2011 10:27]
[30] Z badań Ryszarda Jadczaka nad spuścizną korespondencyjną Kazimierza Twardowskiego / Tomasz Mróz, 2010. Rocznik Historii Filozofii Polskiej tom 2/3 (2009/2010), 147--165, ISSN: 1689-6289,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15183] [data modyf: 12-09-2014 11:07]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[31] Juliana Kurtza próba pogodzenia filozofii dziejów Cieszkowskiego z chrześcijańskim odczytaniem Platona / Tomasz Mróz, 2009. Sofia: Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, Nr 9, 91--101
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-15786] [data modyf: 21-07-2011 13:54]
[32] Platon w Japonii: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość/ Noburu Notomi ; przełożył / Tomasz Mróz, 2009. Ruch Filozoficzny, nr 1, 101--112, ISSN: 0035-9599,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14425] [data modyf: 28-01-2010 09:41]
[33] Bertranda Russella spotkanie z Wincentym Lutosławskim / Tomasz Mróz, 2008. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria R. 17, Nr 1, 83--100, ISSN: 1230-1493, summ.
Słowa kluczowe: B. Russell, Platon, W. Lutosławski, mesjanizm, reinkarnacja, teoria materii
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13546] [data modyf: 11-06-2010 13:21]
[34] Kazimierz Twardowski i Wincenty Lutosławski. Z dziejów polskich dyskusji filozoficznych / Tomasz Mróz, 2008. Ruch Filozoficzny, nr 4, 577--605, ISSN: 0035-9599, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13650] [data modyf: 12-09-2014 11:07]
[35] Kotarbiński postawiony do kąta / Tomasz Mróz, 2008. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 2, 151--154, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13254] [data modyf: 25-09-2008 12:40]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[36] Metoda historii filozofii wedle Stefana Pawlickiego / Tomasz Mróz, 2008. Rocznik Historii Filozofii Polskiej tom 1, 141--162, ISSN: 1689-6289,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14039] [data modyf: 12-09-2014 11:07]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[37] Wincenty Lutosławski w Wilnie (1919 - 1931). Próby sprowadzenia M. Borowskiego, powołanie T. Czeżowskiego i doktorat B.Woyczyńskiego / Tomasz Mróz, 2007. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki R. 52, nr 3/4, 97--130, ISSN: 0023-589X, , eISSN: 2657-4020,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12860] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Listuvanna Kazimira Tvardovskogo ta Vincenta Lutoslavckogo / Tomasz Mróz, 2005. Filosofs'ki pošuki: piznanna: epistemologičnij, ontologičnij ta social'nij vimiri XIX, 193--202
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10828] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Starania Wincentego Lutosławskiego o krakowską katedrę filozofii / Tomasz Mróz, 2005. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 1, 79--94, ISSN: 0023-589X, , eISSN: 2657-4020,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10271] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[40] Mesjanizm jako zwieńczenie rozwoju ludzkiej myśli w filozofii Wincentego Lutosławskiego / Tomasz Mróz, 2004. Ruch Filozoficzny, nr 4, 567--589, ISSN: 0035-9599,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10255] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Popularyzatorska działalność wykładowa Wincentego Lutosławskiego / Tomasz Mróz, 2002. Wszechnica Polska: kwartalnik naukowy, nr 4, 79--92
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9246] [data modyf: 25-11-2003 13:25]
[42] Platon - atomista? / Tomasz Mróz, 2001. Meander, nr3/4, 217--229
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8774] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wiktor Potempa (1887-1942) - badacz Platona rodem z Górnego Śląska / Tomasz Mróz // W: Folia Philosophica .- 2014, Vol. 32, s. 65--83, ISSN: 1231-0913,
Słowa kluczowe: Platon, Wiktor Potempa, filozofia chrześcijańska, recepcja Platona w Polsce,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10003] [data modyf: 03-08-2015 09:47]
[2] Między Bronikowskim a Witwickim. Poczet zapomnianych polskich tłumaczy Platona / Tomasz Mróz // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2012, tom 7, s. 203--226, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9650] [data modyf: 31-07-2013 09:23]
[3] Felicjan Antoni Kozłowski (1805-1870) - pierwszy tłumacz dialogów Platona na język polski / Tomasz Mróz // W: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej .- 2011, 56, s. 33--52, ISSN: 0066-6874, summ.
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-9124] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] Platon w Atenach Wołyńskich. Z działalności Michała Jurkowskiego w Krzemieńcu / Tomasz Mróz // W: Studia Antyczne i Mediewistyczne .- 2011, 9, s. 151--161, ISSN: 0039-3231, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9268] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[5] Sokrates i Platon w interpretacji konserwatywnego polityka i filozofa Wojciecha Dzieduszyckiego (1848-1909) / Tomasz Mróz // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2011, tom 6, s. 221--248, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9376] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Some Remarks on the Nineteenth Century Studies of the "Euthyphro" in Poland / Tomasz Mróz // W: Peitho : examina antiqua .- 2011, 1, s. 191--202 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adamski, Euthyphro, Jezierski, Lutosławski, Pawlicki, Plato, Tralka,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9290] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Platon jako miara filozoficznej doskonałości w pracach historycznofilozoficznych Adama I. Zabellewicza (część II) / Tomasz Mróz // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2010, tom 5, s. 245--256, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9210] [data modyf: 15-09-2014 09:03]
[8] Platon w "Biesiadach filozoficznych" Piotra Semenenki / Tomasz Mróz // W: Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców .- 2010, R. 16, nr 15-16, s. 73--126, ISSN: 1732-0356, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9115] [data modyf: 15-09-2014 09:16]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[9] Wokół Platona w "Rozmowach zmarłych" Ignacego Krasickiego / Tomasz Mróz // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2010, tom 5, s. 257--277, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9211] [data modyf: 15-09-2014 09:17]
[10] Platon jako miara filozoficznej doskonałości w pracach historycznofilozoficznych Adama I. Zabellewicza (cz. I) / Tomasz Mróz // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2009, tom 4, s. 167--180, ISSN: 1897-8584,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8766] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[11] Rudolf Haym (1821-1901) i jego zielonogórskie korzenie / Tomasz Mróz, Anna Janczys // W: Studia Zachodnie .- 2009, T. 11, s. 71--87, ISSN: 1428-0663, fot. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8579] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[12] Benedykt Woyczyński - stracona szansa polskiej historiografii filozofii starożytnej / Tomasz Mróz // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2008, tom 3, s. 173--184, ISSN: 1897-8584,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8443] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[13] Ksiądz Edward Narbutt - Narbutowicz proboszcz parafii polsko - katolickiej w Łomży w listach do filozofa Wincentego Lutosławskiego / Tomasz Mróz // W: Studia Łomżyńskie .- 2008, tom 19, s. 219--227
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8348] [data modyf: 10-10-2009 13:19]
[14] Metafizyka - nieznana książka Wincentego Lutosławskiego / Tomasz Mróz // W: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej .- 2007, 52, s. 295--308, ISSN: 0066-6874, summ.
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-8149] [data modyf: 11-06-2010 11:32]
[15] Wincenty Lutosławski - rys biograficzny / Tomasz Mróz // W: Studia Łomżyńskie .- 2006, tom 17, s. 179--187
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7776] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Mesjanizm na tle dziejów filozofii / Tomasz Mróz // W: Phaenomena: Zeszyty Naukowe Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach - (Wydział Zarządzania i Administracji ; T. 10) .- 2005, s. 47--62
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7105] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Wincenty Lutosławski i Stefan Pawlicki. Spory i ich konsekwencje / Tomasz Mróz // W: Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności .- 2005, T. 7, s. 292--322
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7501] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Niepisane nauki Platona / Tomasz Mróz // W: Phaenomena: Zeszyty Naukowe Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach - (Wydział Zarządzania i Administracji ; T. 9) .- 2003, s. 113--123
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6333] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Plato Reception in Polish Philosophy 1800-1950. An Outline, 2018. Tomasz Mróz // W: 26th International Conference: "The Universe of Platonic Thought" : Plato's Heritage from a Historical View: Intellectual Transformations and New Research Strategies. Saint Petersburg, Rosja Saint Petersburg : Russian Chrustian Academy for the Humanities, 2018, s. 59--65, ISBN: 9785990952737
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23439] [data modyf: 26-04-2019 09:50]
[0] [0]
[2] W poszukiwaniu amerykańskiego Platona: Paul Shorey (1857-1934), 2015. Tomasz Mróz // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 546, ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22518] [data modyf: 09-02-2017 11:51]
[3] The Reception of Schleiermacher's View on Plato in 19th Century Poland, 2009. Tomasz Mróz // W: Literary, Philosophical, and Religious Studies in the Platonic Tradition : Papers from the 7th Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies. Kraków, Polska Sankt Augustin : Academia Verlag, 2013, s. 179--189, ISBN: 9783896655769
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-20961] [data modyf: 29-07-2015 08:45]
[4] Her Armeńczyk w "Królu-Duchu". Antyczne źródła mitu, 2011. Tomasz Mróz // W: Mit. Historia. Kultura : materiały z V Seminarium Historyków Filozofii Polski. Kraków, Polska Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012, s. 95--107
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20496] [data modyf: 16-10-2013 13:50]
[5] Ostatnie lata Wincentego Lutosławskiego w Krakowie, 2004. Tomasz Mróz // W: Wincenty Lutosławski 1863-1954 : materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 listopada 2004 r.. Kraków, Polska Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2010, s. 27--51, ISBN: 9788376760513
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19884] [data modyf: 20-01-2011 09:50]
[6] Philebus Interpreted by Paul Natorp and Wincenty Lutosławski, 2007. Tomasz Mróz // W: Plato's Philebus : Selected Papers from the Eighth Symposium Platonicum. Dublin, Irlandia Sankt Augustin : Academia Verlag, 2010, s. 382--389, ISBN: 9783896654793
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19660] [data modyf: 13-07-2010 10:00]
[7] Mesjanizm narodowy a problem integracji, 2002. Tomasz Mróz // W: Filozofia w Szkole : tradycje, przemiany, dążenia w procesie integracji europejskiej. Kielce, Polska Kielce : Wydaw. Phaenomena, 2003, T. 4, s. 85--95, ISBN: 839102167X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15757] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] "Ojcobójstwo Parmenidesa" i jego rola dla kosmologii Platona, 2001. Tomasz Mróz // W: Kolokwia Platońskie : studia: [materiały konferencji]. Karpacz, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2003, s. 219--232, ISBN: 8386308818
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16041] [data modyf: 17-03-2008 11:39]
[9] Filozofia narodowa jako podstawa wychowania i edukacji myśli Wincentego Lutosławskiego, 2001. Tomasz Mróz // W: Filozofia w Szkole : materiały konferencji naukowej. Kielce, Polska Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, 2002, 3: Filozofia jako podstawa integracji nauczania i wychowania, s. 364--376, ISBN: 8391021629
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14991] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Platonica : Stefan Pawlicki CR / (Red.) Tomasz Mróz .- Kraków : Komisja Studiow Zmartwychwstańczych, 2013, 96 s. .- ISBN: 9788360967676
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5162] [data modyf: 02-09-2015 16:19]
[2] Platon w Polsce 1800-1950. Antologia / (Red.) Tomasz Mróz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 293 s. .- ISBN: 9788374813495
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4782] [data modyf: 05-10-2010 12:26]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Propositiones / (Red.) Tomasz Mróz, Marcin Sieńko .- Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 185 s. .- ISBN: 839217200X
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4160] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] Metafizyka / Wincenty Lutosławski / (Red.) Tomasz Mróz .- Drozdowo : Muzeum Przyrody, 2004, 253 s. .- ISBN: 8391377636
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4115] [data modyf: 06-02-2008 11:30]
Pobierz pliki źródłowe >>>
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Augusta Cieszkowskiego Pisma rozproszone: August Cieszkowski, (Pisma: t. I: Rozprawy filozoficzne i pisma krytyczne. Pisma polityczne i społeczne; t. II: Pisma ekonomiczne) / / Andrzej Wawrzynowicz (wybór, wstęp i red.) .- Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego , 2019 (Rec.) Tomasz Mróz // Studia z Filozofii Polskiej .- 2019, Vol. 14, s. 285--287
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Polska XIX i XX wieku w filozoficznym zwierciadle / / Stefan Konstańczak .- Kraków , 2017 (Rec.) .- Filozofia jako zwierciadło wieku / Tomasz Mróz // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2019, 13, s. 307--311
Kod: REC-KSI    BibTeX    DOI: 10.34768/ig .vi13.335   (pkt: 0)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską / / Joanna Zegzuła-Nowak .- Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" , 2017 (Rec.) Tomasz Mróz // Studia z Historii Filozofii .- 2018, 1 (9), s. 121--128
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] Eucken i milczenieczasu. Z historii polskich odczytań filozofa noblisty / / Czesław Głombik .- Katowice : Wydawnictwo Naukowe Śląsk , 2015 (Rec.) .- O recepcji Euckena w Polsce / Tomasz Mróz // Studia Philosophica Wratislaviensia .- 2017, vol. XII, fasc. 2, s. 149--154
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Profil Arystotelesa / / Enrico Berti .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM , 2016 (Rec.) .- Nowa monografia o Arystotelesie / Tomasz Mróz // Studia Antyczne i Mediewistyczne .- 2017, 50, 15, s. 197--204
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[6] "Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego. Przyczynek do badań nad inspiracjami lowańskimi w neoscholastyce polskiej" / / Bożena Listkowska .- Bydgoszcz : - , 2014 (Rec.) .- O polskiej neoscholastyce / Tomasz Mróz // Studia Philosophica Wratislaviensia .- 2016, XI, nr 2
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Tomizm polski 1879-1918. Słownik filozofów; Tomizm polski 1919-1945. Słownik filozofów / / B. Listkowska, A. Andrzejuk (red.) .- Radzymin : - , 2014 (Rec.) .- Szkice do portretów polskich neotomistów / Tomasz Mróz // Rocznik Historii Filozofii Polskiej .- 2014, T. 7, s. 205--224
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] Uczta / / Platon .- Warszawa : Wydawnictwo "Sic!" , 2012 (Rec.) .- Od "Biesiady" do "Uczty". Na marginesie najnowszego tłumaczenia i wydania "Uczty" Platona w przekladzie Andrzeja Serafina; wybór tekstów i redakcja naukowa Piotr Nowak; z komentarzami Benjamina, Chvatika, Gademera, Halperina, Leara, Nehamasa, Nowaka... / Tomasz Mróz // Ruch Filozoficzny .- 2013, tom LXX, nr 4, s. 833--843
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[9] Kleines Werklexikon Platon / / Michael Erler .- Stuttgart : Alfred Kröner Verlag , 2007 (Rec.) Tomasz Mróz // Filo-Sofija .- 2012, nr 18, s. 351--355
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Husserl und die Polen : Frühgeschichte einer Rezeption / / Czesław Głombik .- Würzburg : Königshausen und Neumann , 2011 (Rec.) Tomasz Mróz // Phenomenological Inquiry: A Review of Philosophical Ideas and Trends .- 2011, Volume 35, s. 147--153
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Platonic Patterns. A Collection of Studies / / Holger Thesleff .- Las Vegas - Zurich - Athens , 2009 (Rec.) Tomasz Mróz // Ruch Filozoficzny .- 2010, T. LXVII, nr 1, s. 177--184
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Postęp bez rozboju. Podstawy teorii dynamizmu społecznego w filozofii Augusta Cieszkowskiego / / Wiesława Sajdek .- Lublin : Wydaw. KUL , 2008 (Rec.) .- Postęp bez rozboju, ale i badania bez postępu / Tomasz Mróz // Studia Philosophica Wratislaviensia .- 2009, vol. IV, fasc. 4
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Obecność filozofa. Studia historyczno - filozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu / / Czesław Głombik .- Katowice , 2005 (Rec.) .- Władysław Tatarkiewicz w trzech odsłonach / Tomasz Mróz // Studia Philosophica Wratislaviensia .- 2008, vol. III, fasc. 2, s. 132--139
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego / .- Toruń , 2002 (Rec.) Tomasz Mróz // Problemos .- 2005, vol. 67, s. 125--130
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego / .- Toruń , 2002 (Rec.) Tomasz Mróz // Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne .- 2004, T. 1, s. 175--182
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Wincenty Lutosławski - platonik i neomesjanista / Tomasz Mróz .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Filozofii, 2004 .- 413 s. / Promotor: prof. zw. dr hab. Ryszard Palacz
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski