System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: filozofia (100 %)
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 137 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem : podstawowe pojęcia i poglądy, 2007. Kazimierz Jodkowski, Warszawa : Wydaw. MEGAS 260 s. (Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy T. 1), ISBN: 839014137X,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8109] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm - kreacjonizm, 1998. Kazimierz Jodkowski, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 540 s. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm), ISBN: 8322713215,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5972] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe, 1990. Kazimierz Jodkowski, Lublin : Uniersytet Marii Curie-Skołodwskiej 706 s. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 22), ISBN: 8322703228,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7291] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] Teza o niewspółmierności w ujęciu Kuhna i Fererabenda, 1984. Kazimierz Jodkowski, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 105 s. , ISBN: 8300008888,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7194] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Antyreligijny charakter Darwinowskiej teorii ewolucji, Kazimierz Jodkowski
// W: Genius Vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, 2019. / red. Stanisław Janeczek, Zbigniew Wróblewski, Anna Starościc, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, s. 133--147, ISBN: 9788380617056
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20959] [data modyf: 27-06-2019 11:16]
[20] [1]
[2] Dyskordyzm przerywany, Kazimierz Jodkowski
// W: Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga : Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 2016. / pod red. Anny Brożek, Alicji Chybińskiej, Mariusza Grygiańca, Marcina Tkaczyka, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 592--604, ISBN: 9788375072037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19012] [data modyf: 12-05-2017 09:41]
[3] Kreacjoniści przed sądem. Aspekty filozoficzne "małpich procesów", Kazimierz Jodkowski
// W: Poszukiwania filozoficzne : Nauka. Prawda, 2014. / pod red. Jakuba Michalczeni, Jadwigi Mizińskiej i Katarzyny Ossowskiej . I, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 175--198, ISBN: 9788360636374
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16684] [data modyf: 09-03-2015 09:09]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] Feyerabendowskie rozwiązanie problemu psychofizycznego, Kazimierz Jodkowski, Krzysztof Kilian(*)
// W: Sozologia systemowa (V) : Ekosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, 2013. / pod red. Wiesława Dyka . tom V, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 61--76, ISBN: 9788372419422
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16155] [data modyf: 07-07-2014 12:37]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Uczony w ciemnym budynku. Na marginesie metafory Elżbiety Kałuszyńskiej, Kazimierz Jodkowski
// W: Nauka, racjonalność, realizm : Między filozofią przyrody a filozofią nauki i socjologią wiedzy, 2013. / pod red. Józefa Dębowskiego i Ewy Starzyńskiej-Kościuszko, Olsztyn : Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 55--67, ISBN: 9788360636312
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16093] [data modyf: 09-06-2014 09:49]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[6] Poglądy teologiczne Darwina, Kazimierz Jodkowski
// W: Ewolucja, filozofia, religia, 2010. / red. Damian Leszczyński, - : Polskie Forum Filozoficzne (Lectiones & Acroases Philosophicae III), s. 59--84, ISBN: 9788374327138
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12857] [data modyf: 21-04-2011 11:36]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Spisek Darwina, Kazimierz Jodkowski
// W: Ewolucja, filozofia, religia, 2010. / red. Damian Leszczyński, - : Polskie Forum Filozoficzne (Lectiones & Acroases Philosophicae III), s. 265--277, ISBN: 9788374327138
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12858] [data modyf: 21-04-2011 11:37]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] Darwinowska teoria ewolucji jako teoria filozoficzna, Kazimierz Jodkowski
// W: Filozofia jako mądrość bycia : Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, 2009. / red. naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 17--23, ISBN: 9788374812771
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11409] [data modyf: 28-10-2009 08:39]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[9] Dlaczego kreacjonizm jest pseudonauką?, Kazimierz Jodkowski
// W: Pogranicza nauki : protonauka - paranauka - pseudonauka, 2009. / red. tomu Józef Zon, Lublin : Wydaw. KUL (Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych 3), s. 317--323, ISBN: 9788373638129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11047] [data modyf: 21-04-2009 12:33]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[10] Epistemiczne układy odniesienia i "warunek Jodkowskiego", Kazimierz Jodkowski
// W: Człowiek świadomością istnienia : prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi, 2009. / pod red. Włodzimierza Zięby, przy współpracy Krzysztofa J. Kiliana, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 103--115, ISBN: 9788373384606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12139] [data modyf: 19-07-2010 08:22]
[11] Epistemiczne układy odniesienia i "warunek Jodkowskiego", Kazimierz Jodkowski
// W: Filozoficzne i naukowo - przyrodnicze elementy obrazu świata, 2008. / red. nauk. Anna Latawiec, Grzegorz Bugajak . 7, Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 108--123, ISBN: 9788370724757
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10514] [data modyf: 08-10-2008 16:05]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[12] Kłopoty teistycznego ewolucjonizmu, Kazimierz Jodkowski
// W: Kontrowersje wokół początków człowieka, 2007. / red. nauk. Grzegorz Bugajak, Jacek Tomczyk, Katowice : Księgarnia św. Jacka, s. 209--224, ISBN: 9788370304980
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8929] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[13] Konflikt nauka - religia a teoria inteligentnego projektu, Kazimierz Jodkowski
// W: Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości?, 2007. / pod redakcją Kazimierza Jodkowskiego, Warszawa : Wydaw. MEGAS (Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy 2), s. 145--180, ISBN: 9788392609148
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9808] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[14] Filozofia nauki w XX wieku, Kazimierz Jodkowski
// W: Filozofia współczesna, 2006. / red. nauk. Leszek Gawor i Zbigniew Stachowski, Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, s. 235--257, ISBN: 8360186286
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8614] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Obserwacja zmysłowa jako postrzeganie wirtualnej rzeczywistości, Kazimierz Jodkowski
// W: Rzeczywistość wirtualna : światy przedstawione w nauce i sztuce, 2005. / pod red. Ewy Kochan, Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetetu Szczecińskiego (Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego T. 522), s. 121--153, ISBN: 8372413975
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7229] [data modyf: 06-03-2008 16:03]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[16] Metafizyczne opowieści nauki jaki fundamet pluralizmu naukowego, Kazimierz Jodkowski
// W: Wielka metafiyczna opowieść nauki, 2003. / Phillip E. Jonson; przeł. z j. ang. P. Bylica, Warszawa : Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne(z. 13), s. 74--85
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9922] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[17] Dlaczego ewolucjonizm prowadzi do ateizmu?, Kazimierz Jodkowski
// W: Poznanie, człowiek, wartość : prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Cackowskiemu, 2000. , Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Sklodowskiej, s. 65--76, ISBN: 8322715765
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4848] [data modyf: 25-03-2002 09:00]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[18] Is the Causal Theory of Reference a Remedy for Ontological Incommensurability?, Kazimierz Jodkowski
// W: On Comparing and Evaluating Scientific Theories, 2000. , Amsterdam : Editions Rodopi B.V. (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities), s. 133--152, ISBN: 9042012633
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4852] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[19] Niewspółmierność według Kuhna i Feyerabenda, Kazimierz Jodkowski
// W: Fleck : o społecznej naturze poznania, 2000. , Warszawa : Prószyński i S-ka, s. 116--121, ISBN: 8372551871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4756] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[20] Wybór teorii według Feyerabenda, Kazimierz Jodkowski
// W: Fleck : o społecznej naturze poznania, 2000. , Warszawa : Prószyński i S-ka, s. 132--137, ISBN: 8372551871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5496] [data modyf: 03-02-2003 16:43]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[21] Wybór teorii według Kuhna, Kazimierz Jodkowski
// W: Fleck : o społecznej naturze poznania, 2000. , Warszawa : Prószyński i S-ka, s. 127--131, ISBN: 8372551871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4758] [data modyf: 19-03-2002 09:11]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[22] Kiedy nauka winna unikać prawdy? Studium przypadku: zasada doboru naturalnego, Kazimierz Jodkowski
// W: Postacie prawdy, 1999. . 3, Katowice : Uniwersytet Śląski (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1802), s. 77--96
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4855] [data modyf: 29-03-2008 14:35]
[23] Spór o istotę nauki. Studium przypadku: kontrowersja ewlucjonizm - kreacjonizm, Kazimierz Jodkowski
// W: Considerationes philosophicales : w czterdziestolecie pracy Profesora Tadeusza Kwiatkowskiego, 1999. , Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 101--166, ISBN: 83227146377
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4850] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Niewspółmierność. Studium przypadku: kontrowersja ewolucjonizm-kreatonizm, Kazimierz Jodkowski
// W: Z badań nad prawdą, nauką, poznaniem, 1998. , Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 31), s. 127--172, ISBN: 8322713223
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4849] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Prawda w nauce (na przykładzie sporu ewolucjonizm - kreacjonizm), Kazimierz Jodkowski
// W: Postacie prawdy, 1997. . T. 2, Cieszyn : Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, s. 133--151, ISBN: 8390596792
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4854] [data modyf: 25-03-2002 11:04]
[26] Czy istnieją alternatywne, pojeciowe ramy robocze? / Steven Yates; tł. z ang., Kazimierz Jodkowski
// W: Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm *, 1995. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 17), s. 387--400, ISBN: 8322707371
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9918] [data modyf: 29-03-2008 11:04]
[27] Czy teoria jest kangurem egzystencjalnym? Kilka uwag o A. Jonkisza ujęciu koncepcji Sneeda, Kazimierz Jodkowski
// W: Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, 1995. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 17), s. 78--84, ISBN: 8322707371
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7370] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Demokracja, elitaryzm i metoda naukowa / Paul K. Feyerabend; tł. z ang., Kazimierz Jodkowski
// W: Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm *, 1995. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 17), s. 529--549, ISBN: 8322707371
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9920] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Natura funkcji teoretycznych / John Forge; tł. z ang., Kazimierz Jodkowski
// W: Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm *, 1995. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 17), s. 97--115, ISBN: 8322707371
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9916] [data modyf: 29-03-2008 11:02]
[30] Nauka, pseudonauka i poszukiwanie tego, co autentyczne: ontologiczne i epistomologiczne podstawy psychologii transpersonalnej / Mark Schroll; tł. z ang., Kazimierz Jodkowski
// W: Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm *, 1995. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 17), s. 551--614, ISBN: 8322707371
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9921] [data modyf: 29-03-2008 11:05]
[31] O dialektycznej korespondencji kolejno po sobie następujących teorii naukowych, Kazimierz Jodkowski
// W: Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, 1995. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 17), s. 451--469, ISBN: 8322707371
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7442] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Paradygmaty i rewolucje naukowe / Gary Gutting; tł. z ang., Kazimierz Jodkowski
// W: Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm *, 1995. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 17), s. 191--218, ISBN: 8322707371
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9917] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Porównywalność niewspółmiernych teorii/ Steven Yates; tł. z ang., Kazimierz Jodkowski
// W: Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm *, 1995. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 17), s. 433--450, ISBN: 8322707371
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9919] [data modyf: 29-03-2008 11:04]
[34] Teoria, język, fakt, oserwcja i odniesienie przedmiotowe w Kuhnowskiej koncepcji paradygmatów, Kazimierz Jodkowski
// W: Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, 1995. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 17), s. 219--243, ISBN: 8322707371
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7437] [data modyf: 20-05-2005 11:35]
[35] O sposobie istnienia rzeczy / Gonzalo Munévar; tł. z ang., Kazimierz Jodkowski
// W: O sposobie istnienia rzeczy *, 1992. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego i Zbysława Muszyńskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 23), s. 21--57, ISBN: 8322704690
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9913] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] O czym mówią teorie naukowe?, Kazimierz Jodkowski
// W: O sposobie istnienia rzeczy, 1992. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego i Zbysława Muszyńskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 23), s. 59--112, ISBN: 8322704690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7444] [data modyf: 20-05-2005 13:43]
[37] Realizm, internalizm i metodologiczny charakter przedmiotów teoretycznych / Robert Rynasiewicz; tł. z ang., Kazimierz Jodkowski
// W: O sposobie istnienia rzeczy *, 1992. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego i Zbysława Muszyńskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 23), s. 129--162, ISBN: 8322704690
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9914] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Gonzalo Munévara epistemologia przyszłości, Kazimierz Jodkowski
// W: Czy istnieją różnice poznania?, 1991. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 9), s. 151--178, ISBN: 8322704283
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7447] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Granice wiedzy a schematy pojęciowe / Gonzalo Munévar; tł. z ang., Kazimierz Jodkowski
// W: Czy istnieją różnice poznania? *, 1991. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 9), s. 179--204, ISBN: 8322704283
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9915] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] J.D. Sneeda i W. Stegmüllera próba racjonalnej interpretacji niektórych idei Kuhnowskiej koncepcji paradygmatów, Kazimierz Jodkowski
// W: Na czym polega racjonalność nauki, 1991. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 7), s. 49--78, ISBN: 8322704178
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7285] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Rola filozofii w rozwoju nauki - argument na rzecz eksternalizmu, Kazimierz Jodkowski
// W: Czy istnieją różnice poznania?, 1991. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 9), s. 33--72, ISBN: 8322704283
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7446] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Stove o netralizowaniu słów wskazujących na sukces / Steven Yates; tł. z ang., Kazimierz Jodkowski
// W: Na czym polega racjonalność nauki *, 1991. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 7), s. 165--173, ISBN: 8322704178
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9910] [data modyf: 29-03-2008 10:35]
[43] Sylwetka filozoficzna Harveya Siegla, Kazimierz Jodkowski
// W: Na czym polega racjonalność nauki, 1991. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 7), s. 177--180, ISBN: 8322704178
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7289] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Tarski - pewna dwuznaczność / Richard Jennings; tł. z ang., Kazimierz Jodkowski
// W: Na czym polega racjonalność nauki *, 1991. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 7), s. 255--260, ISBN: 8322704178
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9912] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Tarski relatywistą? / Harvey Siegel; tł. z ang., Kazimierz Jodkowski
// W: Na czym polega racjonalność nauki *, 1991. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 7), s. 251--154, ISBN: 8322704178
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9911] [data modyf: 29-03-2008 10:36]
[46] Wpływ Eisteina na filozofię / Alan Musgrave; tł. z ang., Kazimierz Jodkowski
// W: Na czym polega racjonalność nauki *, 1991. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 7), s. 79--105, ISBN: 8322704178
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9909] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Zdemaskowanie bandy czterech (irracjonalistów), Kazimierz Jodkowski
// W: Na czym polega racjonalność nauki, 1991. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 7), s. 109--132, ISBN: 8322704178
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7287] [data modyf: 30-01-2008 09:22]
[48] Od krytycznego racjonalizmu do anarchizmu epistemologicznego, Kazimierz Jodkowski
// W: Profile racjonalności, 1988. / pod red. Andrzeja L. Zachariasza, Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, s. 135--158, ISBN: 83270190x
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7599] [data modyf: 31-08-2005 10:49]
[49] W obronie nieostrości, Kazimierz Jodkowski
// W: O nieostrości, 1988. / pod red. Zbysława Muszyńskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 10), s. 199--227, ISBN: 8322702205
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7292] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Paradygmat, Kazimierz Jodkowski
// W: Filozofia a nauka : zarys encyklopedyczny, 1987. / Przew. Kom. Red. Zdzisław Cackowski, Wrocław : Ossolineum, s. 456--464, ISBN: 8304021854
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7586] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Dopuszczenie sprzeczności w nauce/ Gonzalo Munéwar; tł. z ang., Kazimierz Jodkowski
// W: Czy sprzeczność może być racjonalna? * : zbiór artykułów, 1986. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm nr 4), s. 209--214, ISBN: 0322701004
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7282] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Nauka w oczach Feyerabenda, Kazimierz Jodkowski
// W: Czy sprzeczność może być racjonalna? * : zbiór artykułów, 1986. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm nr 4), s. 227--270, ISBN: 0322701004
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7284] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Wątpliwy autorytet logiki w dyskusjach przyrodniczych i metodologicznych / Paul K. Feyerabend; tł. z ang., Kazimierz Jodkowski
// W: Czy sprzeczność może być racjonalna? * : zbiór artykułów, 1986. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm nr 4), s. 215--224, ISBN: 0322701004
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7283] [data modyf: 20-04-2005 14:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dyskusja nad artykułem Adama Trybusa,"Program badawczy SETI a teoria inteligentnego projektu" / Piotr Bylica, Małgorzata Gazda, Kazimierz Jodkowski, Krzysztof Kilian, Dariusz Sagan, 2016. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 13, 211--242, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adam Trybus, artyficjalizm, nadnaturalizm, natualizm
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21531] [data modyf: 04-07-2017 09:57]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] Jaka geometria obowiązuje we wszechświecie? / Kazimierz Jodkowski, 2016. Lectiones & Acroases Philosophicae: Albert Einstein i rewolucja relatywistyczna IX, 1, 71--89, ISSN: 2082-9221, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20567] [data modyf: 10-11-2016 09:51]
[3] Kosmoekologia, etyka ekoholistyczna, hipoteza Gai-Uranosa, psychologiagłębi, nieświadomość zbiorowa, noosfera, astrologia medyczna, medycyna antropozoficzna, mędrcy Dalekiego Wschodu i inne ucieszne banialuki / Kazimierz Jodkowski, 2016. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 13, 299--321, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21542] [data modyf: 05-07-2017 11:44]
[4] Kreacjonizm młodej Ziemi a koncepcja Big Bangu. Poglądy Johna Hartnetta z konstruktywistycznej i eksternalistycznej perspektywy / Kazimierz Jodkowski, 2015. Filozoficzne Aspekty Genezy t. 12, 37--79, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: Big Bang theory, John G. Hartnett, ciemna energia, ciemna materia, cosmic inflation, dark energy, dark matter, eksternalizm i konstruktywizm w filozofii nauki, epistemic framework, epistemiczny układ odniesienia, expansion of the universe, externalism and constructivism in philosophy of science, inflacja kosmiczna, kreacjonizm młodej Ziemi, kultura, microwave background radiation, mikrofalowe promieniowanie tła, naturalism, naturalizm, religia, rozszerzanie się Wszechświata, teoria Big Bangu, young-earth creationism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20184] [data modyf: 23-06-2016 10:17]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Dyskusja nad artykułem Adama Groblera "Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu" / Piotr Bylica, Kazimierz Jodkowski, Krzysztof Kilian, Dariusz Sagan, 2013. Filozoficzne Aspekty Genezy, tom 10, 17--63, eISSN: 2299-0356, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/pl/czasopismo/25-fag-2013/337-fag-2013-art-14
Słowa kluczowe: Adam Grobler, artificialism, artyficjalizm, design detection, epistemic framework of science, epistemiczny układ odniesienia nauki, granica prawdopodobieństwa, intentional explanation, metafizyczny program badawczy, metaphysical research program, nadnaturalizm, naturalism, naturalizm, probability bound, supernaturalism, testability, testowalność, wyjaśnienie intencjonalne, wykrywanie projektu
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18083] [data modyf: 06-08-2015 13:07]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[6] Wstęp do teorii inteligentnego projektu / Kazimierz Jodkowski, 2012. Fronda: pismo poświęcone, nr 63, 16--32
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16560] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Zasadnicza nierozstrzygalność sporu ewolucjonizm-kreacjonizm / Kazimierz Jodkowski, 2012. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria: Wydanie specjalne: IX Polski Zjazd Filozoficzny Wisła, 17-21 września 2012. Część druga, nr 3, 201--222, ISSN: 1230-1493, summ.
Słowa kluczowe: epistemiczne układy odniesienia, ewolucjonizm, falsyfikacja, konwencjonalistyczne wybiegi, kreacjonizm, teza Duhema, uteoretyzowanie obserwacji, weryfikacja
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17120] [data modyf: 21-03-2013 13:16]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] Komentarz do przedstawionej przez Hugh Rossa krytyki poglądów Richarda Dawkinsa / Kazimierz Jodkowski, 2011. Problemy Genezy tom XVIII, 87--89
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18281] [data modyf: 07-07-2014 12:38]
[9] Co to jest darwinizm? / Philip E. Johnson; tłum. z jęż. ang. / Kazimierz Jodkowski, 2010. Problemy Genezy tom XVIII, 103--112
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18242] [data modyf: 18-06-2014 14:08]
[10] Implikacje ewolucjonizmu / Bert Thompson; tłum. z jęż. ang. / Kazimierz Jodkowski, 2010. Problemy Genezy tom XVIII, 27--35
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18240] [data modyf: 18-06-2014 14:05]
[11] Metafizyczne opowieści nauki jako fundament pluralizmu naukowego / Kazimierz Jodkowski, 2010. Problemy Genezy tom XVIII, 103--112
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18244] [data modyf: 18-06-2014 14:13]
[12] O ideologicznym charakterze ewolucjonizmu (na marginesie książki Ankerberga i Weldona) / Kazimierz Jodkowski, 2010. Problemy Genezy tom XVIII, 58--63
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18173] [data modyf: 09-06-2014 09:57]
[13] Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze / Kazimierz Jodkowski, 2007. Colloquia Communia, 1-2(82-83), 15--22
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13502] [data modyf: 16-01-2009 09:57]
[14] Jak długo trwały dni z tygodnia stworzenia? Przegląd stanowisk kreacjonistycznych / Kazimierz Jodkowski, 2007. Problemy Genezy T. XV, nr 5-6, 11--28
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13007] [data modyf: 27-05-2008 13:37]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Epistemiczny układ odniesienia teorii inteligentnego projektu / Kazimierz Jodkowski, 2006. Filozofia Nauki, nr 1, 95--106, ISSN: 1230-6894,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11092] [data modyf: 10-06-2010 10:40]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[16] Klasyfikacja stanowisk kreacjonistycznych / Kazimierz Jodkowski, 2006. Filozoficzne Aspekty Genezy, 2/3, 241--270, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl
Kod:
CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12822] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[17] Rodzaje procesu ewolucyjnego i sens przypadku : wyjaśnianie nieporozumień - ciąg dalszy / Kazimierz Jodkowski, 2006. Filozofia Nauki, nr 1, 169--174, ISSN: 1230-6894,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11094] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[18] Eskapizm teologii i filozofii katolickiej w sprawie "nauka a religia" / Kazimierz Jodkowski, 2005. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 7/8, 260--284
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10398] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[19] Punktualizm w perpektywie I. Laktosa kryteriów postępu i denegeracji programu badawczego / Kazimierz Jodkowski, 2004. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, nr 3, 55--64, ISSN: 1230-1493,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10111] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[20] Zalety i wady wieloaplikacyjnego kryterium demarkacji Wojciecha Sadego / Kazimierz Jodkowski, 2004. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, nr 3, 27--36, ISSN: 1230-1493,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10110] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[21] Ewolucja ewolucjonizmu z popperowskiego punktu widzenia / Kazimierz Jodkowski, 2003. Filozofia Nauki, nr 2, 51--63, ISSN: 1230-6894,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9307] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[22] "Racjonalność Kopernika i Darwina" Polemika z drem Eugeniuszem Moczydłowskim / Kazimierz Jodkowski, 2003. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 11/12, 433--448
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10119] [data modyf: 02-03-2005 14:59]
[23] Fred Hoyle (1915-2001) / Kazimierz Jodkowski, 2002. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 5/6, 152--163
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9323] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Niedocenianie filozofii. Błąd Phillipa E. Johnsona / Kazimierz Jodkowski, 2002. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, nr 1/2, 14--19
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8696] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Pojęcie gatunku oraz mikro- i makroewolucji w kontekscie sporu ewolucjonizm-treacjonizm / Kazimierz Jodkowski, 2002. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 1/2, 60--80
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9324] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[26] Siedemdziesiąta rocznica powstania Creation Science Movement, najstarszej istniejacej organizacji kreacjonistycznej / Kazimierz Jodkowski, 2002. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, nr 9/10, 310--314
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8699] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Stephen Jay Gould (1942--2002) / Kazimierz Jodkowski, 2002. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, nr 7/8, 212--221
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8698] [data modyf: 03-02-2003 16:52]
[28] Darwinizm i konserwatyzm / Kazimierz Jodkowski, 2001. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, nr 7/8, 237--251
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8072] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Harun Yahya jako czołowy przedstawiciel islamskiego kreacjonizmu / Kazimierz Jodkowski, 2001. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, nr 9, 269--274
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8071] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Młodoziemska kosmologia relatywistyczna D. Russella Humpnreysa / Kazimierz Jodkowski, 2001. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, nr 11/12A, 326--346
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Ruch kreacjonistyczny jest elementem pluralizmu naukowego / Kazimierz Jodkowski, 2001. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, nr 1, 241--253, ISSN: 1230-1493,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7656] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] W poszukiwaniu twardego jądra ewolucjonizmu / Kazimierz Jodkowski, 2001. Filozofia Nauki, nr 2, 7--18, ISSN: 1230-6894,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7903] [data modyf: 10-06-2010 10:38]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[33] Filozofizyczna natura sporu ewolucjonizm-kreacjonizm / Kazimierz Jodkowski, 2000. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, nr 7/8, 211--217
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8069] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Teoria przerywanej rónowagi jako przykład degeneracji w sensie Lakatosa ewolucjonistycznego programu badawczego / Kazimierz Jodkowski, 2000. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, nr 9/10, 282--290
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8070] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Demistyfikacja sporu kreacjonizm-rewolucjonizm / Kazimierz Jodkowski, 1999. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, nr 3, 77--94, ISSN: 1230-1493,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8074] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Naturalizm ewolucjonizmu a wiara religijna. Przypadek Darwina / Kazimierz Jodkowski, 1999. Przegląd Religioznawczy, nr 1, 17--34, ISSN: 1230-4379,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8076] [data modyf: 11-06-2010 09:24]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[37] Jak nie należy polemizować z naukowym kreacjonizmem / Kazimierz Jodkowski, 1997. Przegląd Powszechny, nr 10, 111--118
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8077] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[38] Kontenplatywny "vs". Performancyjny model wiedzy a feyerabendowska krytyka nauki . (Miejsce nauki w hierarchii wartości różnych tradycji i form życia). / Kazimierz Jodkowski, 1989. Studia Filozoficzne, nr 10, 99--113
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10337] [data modyf: 07-02-2008 12:59]
[39] JAk powstaja teorie naukowe? / Kazimierz Jodkowski, 1984. Akcent, nr 1, 154--164
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10322] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Płaszczyzny niewspółmierności w ujęciu T.S. Kuhna i P.K. Feyerabenda. Zmienność obserwacyjna / Kazimierz Jodkowski, 1984. Studia Filozoficzne, nr 5, 119--134
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10247] [data modyf: 07-02-2008 12:59]
[41] Problem wyboru spośród niewspółmiernych teorii. Analiza stanowiska P.K. Feyerabenda z tzw. okresu umiarkowanego / Kazimierz Jodkowski, 1984. Studia Filozoficzne, nr 1, 109--120
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10249] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Problem uteoretyzowania faktów naukowych / Kazimierz Jodkowski, 1983. Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 4, 419--435, ISSN: 0044-1619,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10159] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Rudolf Haller o podobieństwie teorii naukowych i bajek : trzy głosy o austriackich filozofach / Kazimierz Jodkowski, 1983. Akcent, nr 3, 160--164
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10321] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Bronię Feyerabenda / Kazimierz Jodkowski, 1982. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 48--51
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10336] [data modyf: 31-08-2005 09:30]
[45] "Wszystko ujdzie" : anarchizm epistemologiczny Paula K. Feyerabenda / Kazimierz Jodkowski, 1982. Akcent, nr 2, 127--134
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10320] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Historyczne tło Sneeda-Stegmüllera niezdaniowej koncepcji teorii / Kazimierz Jodkowski, 1981. Studia Filozoficzne, nr 11, 53--74
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10248] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Milczące funkcjonowanie paradygmatu / Kazimierz Jodkowski, 1981. Studia Filozoficzne, nr 1, 53--64
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10157] [data modyf: 07-02-2008 12:58]
[48] Podstawowe idee J.D. Sneeda niezdaniowej koncepcji teorii / Kazimierz Jodkowski, 1981. Studia Filozoficzne, nr 4, 17--31
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10158] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] O dwu rodzajach niewspółmierności interteoretycznej w ujęciu Paula K. Feyerabenda / Kazimierz Jodkowski, 1980. Studia Filozoficzne, nr 7, 79--91
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10156] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Petera Urbacha kocepcja mocy heurystycznej programów badawczych / Kazimierz Jodkowski, 1980. Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 4, 462--473, ISSN: 0044-1619,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10246] [data modyf: 11-06-2010 13:44]
[51] Spór o kryterium teoretyczności pojęć / Kazimierz Jodkowski, 1980. Studia Filozoficzne, nr 3, 59--77
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10155] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Filozofia nauki Paula K. Feyerabenda. Stadium umiarkowane / Kazimierz Jodkowski, 1979. Studia Filozoficzne, nr 11, 59--76
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10140] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nienaukowy fundament nauki / Kazimierz Jodkowski // W: Lectiones & Acroases Philosophicae - (Granice nauki) .- 2013, VI, 1, s. 59--108, ISSN: 2082-9221, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9913] [data modyf: 22-07-2015 10:05]
[2] Filozoficzny i metodologiczny fundament koncepcji protofizyki Jana Czerniawskiego / Kazimierz Jodkowski // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia .- 2010, Vol. 35, 1, s. 63--75, ISSN: 2300-7540, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-9071] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Antynaturalizm teorii inteligentnego projektu / Kazimierz Jodkowski // W: Roczniki Filozoficzne(nr 2) .- 2006, s. 63--76, ISSN: 0035-7685,
Słowa kluczowe: antynaturalizm, artyficjalizm, epistemiczny układ odniesienia, naturalizm metodologiczny, teoria inteligentnego projektu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7797] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] Filozofia przyrody jako warunek sine qua non powstania i rozwoju nauki / Kazimierz Jodkowski // W: Roczniki Filozoficzne(nr 2) .- 2005, s. 424--427, ISSN: 0035-7685,
Słowa kluczowe: filozofia przyrody, logiczny pozytywizm, nauka, metafizyka, neopozytywizm,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7306] [data modyf: 02-02-2008 15:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] NOMA, cudy i filtr eksplanacyjny / Kazimierz Jodkowski // W: Roczniki Filozoficzne(nr 2) .- 2005, s. 83--103, ISSN: 0035-7685,
Słowa kluczowe: NOMA, konkordyza, nauka, religia, teologia opancerzonego bunkra,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7305] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[6] Twarde jądro ewolucjonizmu / Kazimierz Jodkowski // W: Roczniki Filozoficzne(Z. 3) .- 2003, s. 77--117, ISSN: 0035-7685,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-6337] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Rozpoznawanie genezy: istota sporu ewolucjonizm - kreacjonizm / Kazimierz Jodkowski // W: Roczniki Filozoficzne(Z. 3) .- 2002, s. 187--198, ISSN: 0035-7685,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-5882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] Kreacjonizm a naturalizm nauk przyrodniczych / Kazimierz Jodkowski // W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A - (Sectio I Philosophia - Sociologia) .- 1997, vol. 21/22, s. 11--26
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5491] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Interpretacje Kuhnowskiej tezy o niewspółmierności paradygmatów / Kazimierz Jodkowski // W: Roczniki Filozoficzne(Z. 3) .- 1984, s. 197--214173--197, ISSN: 0035-7685,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-6943] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Pojęcie paradygmatu a wspólnotowy charakter nauki w ujęciu Thomasa S. Kuhna / Kazimierz Jodkowski // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia .- 1983, Vol. 7. 4, s. 41--56, ISSN: 2300-7540,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7065] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Aprioryzm kinematycznej teorii względności Edwarda Artura Milne'a / Kazimierz Jodkowski // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia .- 1980, Vol. 5, s. 69--86, ISSN: 2300-7540,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6944] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Koncepcja przestrzeni i czasu w kosmologii Edwarda Artura Milne'a / Kazimierz Jodkowski // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia .- 1978, Vol. 3/4, s. 101--127, ISSN: 2300-7540,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6888] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Falsyfikacjonizm a wzrost wiedzy / Kazimierz Jodkowski // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia .- 1977, Vol. 2, s. 255--272, ISSN: 2300-7540,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6883] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Petera Urbacha koncepcja mocy heurystycznej programów badawczych, 1978. Kazimierz Jodkowski // W: Metody heurezy : referaty na V Sympozjum, 23 września 1978. Warszawa, Polska Warszawa : Polskie Towarzystwo Cybernetyczne, 1978, s. 37--50
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16945] [data modyf: 16-03-2005 14:39]
[2] "Wgląd w zjawiska" jako naczelny postulat, 1976. Kazimierz Jodkowski // W: Metody heurezy : referaty na III Sympozjum, 25 września 1976. Warszawa, Polska Warszawa : Polskie Towarzystwo Cybernetyczne, 1976, s. 125--136
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16944] [data modyf: 16-03-2005 14:36]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości? / (Red.) Kazimierz Jodkowski .- Warszawa : Wydaw. MEGAS, 2007, 207 s. .- ISBN: 9788392609148
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4448] [data modyf: 27-02-2008 08:43]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm / (Red.) Kazimierz Jodkowski .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995 .- ISBN: 8322707371
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4118] [data modyf: 06-02-2008 11:30]
[3] O sposobie istnienia rzeczy / (Red.) Kazimierz Jodkowski, Zbysław Muszyński .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1992, 254 s. .- ISBN: 8322704690
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4119] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Czy istnieją różnice poznania? / (Red.) Kazimierz Jodkowski .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1991, 248 s. .- ISBN: 8322704283
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4120] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Na czym polega racjonalność nauki / (Red.) Kazimierz Jodkowski .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1991, 280 s. .- ISBN: 8322704178
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4111] [data modyf: 06-02-2008 11:30]
[6] Czy sprzeczność może być racjonalna? / (Red.) Kazimierz Jodkowski .- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1986, 340 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4110] [data modyf: 06-02-2008 10:59]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Stephena Hawkinga i Rogera Penrose'a spór o rzeczywistość / / Wojciech Grygiel .- Kraków : Copernicus Center Press , 2014 (Rec.) .- Udawane filozofowanie / Kazimierz Jodkowski // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2014, t. 14, s. 279--302
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Popper and After: Four Modern Irrationalists / / Stove D.C. .- Oxford , 1982 (Rec.) Kazimierz Jodkowski // Zagadnienia Naukoznawstwa .- 1987, z. 1, s. 119--127
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Einstein. Six lectures by... / / Musgrave A.E,. Dodd J.N. .- Dunedin (Rec.) Kazimierz Jodkowski // Zagadnienia Naukoznawstwa .- 1985, nr 3, s. 508--514
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Radica Knowledge. A Philosophical Inquiry into the Nature and Limits of Science / / Munévar G. , 1981 (Rec.) Kazimierz Jodkowski // Studia Filozoficzne .- 1984, nr 11/12, s. 179--192
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] The Structure and Dynamics of Theories / / Stegmüller W. .- New York , 1976 (Rec.) Kazimierz Jodkowski // Zagadnienia Naukoznawstwa .- 1982, nr 3/4, s. 339-349
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Jak być dobrym epirystą? / / Feyerabend P.K. .- Warszawa , 1979 (Rec.) Kazimierz Jodkowski // Studia Filozoficzne .- 1981, nr 2, s. 159--169
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Wyjaśnianie jako funkcja nauki / / Nikitin E. .- Warszawa 1975 (Rec.) Kazimierz Jodkowski // Studia Filozoficzne .- 1975, nr 9, s. 163--169
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski