System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Zdzisław Kalita
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Leon Battista Alberti : człowiek jako dzieło sztuki, 2007. Zdzisław Kalita, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski 224 s. , ISBN: 9788374810845,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8069] [data modyf: 06-08-2007 10:14]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Homo moralis - homo creativus. Pojęcie kreatywności w etyce, Zdzisław Kalita
// W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 289--294, ISBN: 9788378423331
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20423] [data modyf: 04-06-2019 11:16]
[2] Koncepcja "natury tworzącej" ("natura naturans") w filozofii Leona Battisty Albertiego, Zdzisław Kalita
// W: Filozofia - nauka - religia : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, 2015. / pod red. Piotra Bylicy, Krzysztofa J. Kiliana, Roberta Piotrowskiego i Dariusza Sagana, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 335--344, ISBN: 9788378421788
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17028] [data modyf: 13-07-2015 12:12]
[3] Leona Battisty Albertiego wizja człowieka i świata, Zdzisław Kalita
// W: Szkice o godności człowieka, 2012. / red. nauk. Marek Piechowiak, Tomasz Turowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 49--73, ISBN: 9788374814812
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14700] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Nie krzywdzić - zasada humanizmu i imperatyw moralny, Zdzisław Kalita
// W: Krzywda : zagadnienia teoretyczne i problemy praktyki (podręcznik akademicki), 2003. / pod red. Wiktora Tulibackiego, Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, s. 119--128, ISBN: 8389067080
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6212] [data modyf: 14-01-2004 13:20]
[5] Etyka ogólna a etyki zawodowe, Zdzisław Kalita
// W: Biznesmen i menedżer : problemy bohaterów naszych czasów, 2000. , Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu 6), s. 25--30, ISBN: 8387708755
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4887] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] W poszukiwaniu uniwersalności. Koncepcja człowieka uniwersalnego w ujęciu Leona Battisty Albertiego (1404-1472), Zdzisław Kalita
// W: Przybliżanie przyszłości : księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Czesławowi Głombikowi w czterdziestolecie pracy nauczycielskiej, 1998. , Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1733), s. 81--89, ISBN: 8322608414
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4890] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Szymon Marycjusz i Sebastian Petrycy z Polzna wybitni humaniści polskiego renesansu / Zdzisław Kalita, 2003. Rocznik Pilźnieński T. 1, 35--44
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11855] [data modyf: 02-03-2007 11:07]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Filozofia moralna Leona B. Albertiego (1401-1472) / Zdzisław Kalita // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu - (Nauki Humanistyczne ; z. 6) .- 2001, nr 897, s. 13--29
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5594] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Filozofia i paideia - historia i współczesność, 1998. Zdzisław Kalita // W: Pasja czy misja? O uczeniu filozofii : [materiały konferencji naukowo-dydaktycznej "Problemy edukacji filozoficznej". Zakopane, Polska Częstochowa : Wydaw. WSP, 2001, s. 17-22, ISBN: 837098682X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14612] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Filozofia jako sztuka życia. Melior feri (stawać się lepszym) jako filozoficzny program renesansowego humanizmu, 1998. Zdzisław Kalita // W: Doświadczenie moralne i filozofia człowieka : Esperienza morale e teoria sull'uomo. Częstochowa, Polska Częstochowa : Wydaw. WSP, 1999, s. 295--298, ISBN: 8370985432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14608] [data modyf: 27-03-2002 10:38]
[3] Idee konkordyzmu w filozofii Jerzego Libana z Legnicy (1464-po1546) na tle konkordystycznego i irenistycznego programu filozofii renesansowego humanizmu, 1999. Zdzisław Kalita // W: Międzynarodowa konferencja naukowa na temat Znaczenie ośrodka wrocławskiego w kulturze Polski, Niemiec i Czech na przełomie XVI i XVII wieku. Częstochowa, Wrocław, Polska Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999, s. 120--128
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14181] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Etyka w teorii i praktyce: antologia tekstów / (Red.) Zdzisław Kalita .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, 370 s. .- ISBN: 8322921802
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3791] [data modyf: 06-02-2008 10:51]
[2] Encyklopedia Wrocławia / (Red.) Włodzimierz Suleja, Kazimierz Bobowski, Zdzisław Kalita, Marek Ordyłowski .- Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000, 988 s. .- ISBN: 8370237495
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3745] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski