System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Tomasz Turowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 30 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Problematyka filozofii pro-zwierzęcej w Polsce / Tomasz Turowski
// W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 305--315 .- ISBN: 9788378423331
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20425] [data modyf: 04-06-2019 11:16]
[2] Peter Singer o aborcji / Tomasz Turowski
// W: Homo moralis - homo creativus : Prace dedykowane Profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu / red. nauk. i oprac. Joanna Dudek i Stefan Konstańczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 183--200 .- ISBN: 9788378422013
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17304] [data modyf: 09-11-2015 10:54]
[3] Niewzruszony obserwator - podmiot decyzji moralnych. Wokół bioetyki Petera Singera / Tomasz Turowski
// W: Szkice o godności człowieka / red. nauk. Marek Piechowiak, Tomasz Turowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 183--190 .- ISBN: 9788374814812
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14706] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Petera Singera koncepcja praw zwierząt / Tomasz Turowski
// W: Ministrare : prace poświęcone Śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko .- Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, 2010 - s. 1071--1105 .- ISBN: 9788361087885
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12170] [data modyf: 12-08-2010 12:07]
[5] Czym jest bioetyka? / Tomasz Turowski
// W: Filozofia jako mądrość bycia : Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin / red. naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 169--178 .- ISBN: 9788374812771
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11419] [data modyf: 28-10-2009 08:58]
[6] Hermeneutyka autentyczna Stanisława Brzozowskiego / Tomasz Turowski
// W: Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego / red. nauk. Wojciech Słomski .- Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, 2008 - s. 139--152 .- ISBN: 9788361087441
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10529] [data modyf: 18-10-2008 12:34]
[7] Peter Singer i Martin Heidegger. Dwa ujęcia techniki / Tomasz Turowski
// W: Filozofia wobec problemów współczesnego świata / red. nauk. Stefan Konstańczak i Miła Kwapiszewska - Antas .- Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, 2007 - s. 24--32 .- ISBN: 9788392027058
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8902] [data modyf: 28-01-2008 16:42]
[8] Tolerować zbrodnię. Esej o pewnej tolerancji / Tomasz Turowski
// W: Filozofia wychowania a wizje świata / red. Marek Fota, Stefan Konstańczak, Ryszard Sitek .- Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2007 - s. 59-66 .- ISBN: 837467136X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8802] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Hermeneutyka jako filozofia pluralistyczna / Tomasz Turowski
// W: Pluralizm filozofii, filozofia wobec pluralizmu / pod red. Sebastiana Richerta .- Olsztyn : Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Olsztynie, 2006 - s. 63--70 .- ISBN: 8392483901
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8768] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Filozofia pracy Stanisława Brzozowskiego a wychowanie narodu / Tomasz Turowski
// W: Filozofia wychowania a społeczeństwo informacyjne / pod red. Józefa Kwapiszewskiego i Miły Kwapiszewskiej .- Słupsk : Pomorska Akademia Pedagogiczna, 2005 - s. 163--171 .- ISBN: 8374670959
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7906] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Hermeneutyka Stanisława Brzozowskiego / Tomasz Turowski
// W: Propositiones : prace zebrane / pod red. Tomasza Mroza i Marcina Sieńki .- Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 117--126 .- ISBN: 839217200X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7671] [data modyf: 30-09-2005 12:45]
[12] Nietzsche i ontologia interpretacji. Hermeneutyka tragedii / Tomasz Turowski
// W: Zrozumieć świat człowieka : Profesorowi dr hab. Bronisławowi Burlikowskiemu Profesorowi Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach z okazji siedemdziesiątych urodzin i czterdziestopięcialecia pracy naukowej ofiarują w darze Przyjaciele, współpracownicy i uczniowie .- Kielce : Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji, 2002 - s. 227--239 .- ISBN: 8391021637
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5188] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Animalization of language, therefore death of a man / Tomasz Turowski // Ethics and Bioethics .- 2019, Vol. 9, Iss. 1-2, s. 65--69, ISSN: 1338-5615, , eISSN: 2453-7829, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: acts of speech, animal rights, animal welfare, ethics, interest, language, morality, performatives, speciesism
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ebce-2019-0009         Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-24210] [data modyf: 28-06-2019 13:25]
[2] Status moralny zwierząt a kryterium antropologiczne. Rozważania wokół welfarystycznej propozycji Witolda Koehlera / Tomasz Turowski // Edukacja Etyczna .- 2018, nr 15, s. 10--21, ISSN: 2083-8972, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: animal rights, antrophology, antropologia, dobrostan, ethics, etyka, moral status, moralność, moralty, prawa zwierząt, status moralny, welfare
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.24917/20838972.15.2
[AWCZ-24257] [data modyf: 17-07-2019 10:48]
[3] About three conceptualizations in pro-animals philosophy / Tomasz Turowski // Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah .- 2017, v. 26, s. 7--21, ISSN: 1818-734X, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21858] [data modyf: 30-10-2017 09:13]
[4] Konsekwencjalizm i utylitaryzm preferencji w etyce Petera Singera / Tomasz Turowski // Zagadnienia Naukoznawstwa .- 2010, T. 46, z. 3-4, s. 421--445, ISSN: 0044-1619, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15488] [data modyf: 28-02-2011 13:31]
[5] Stanisław Brzozowski jako prekursor hermeneutyki / Tomasz Turowski // Lumen Poloniae: studia z filozofii polskiej .- 2009, nr 2, s. 41--51, ISSN: 1897-9742, : summ.
Słowa kluczowe: culture, philosophy, philosophy of Poland, the national philosophy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14524] [data modyf: 11-06-2010 09:50]
[6] O przyszłości słów kilka / Tomasz Turowski // Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne .- 2005, T. 1, s. 87--92
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Stanisława Brzozowskiego filozofia wartościująca / Tomasz Turowski // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2014, t. 9, s. 59--81, ISSN: 1897-8584, : summ.
Słowa kluczowe: absolute individualism, philosophy of action, philosophy of labur, philosophy of value, value,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10210] [data modyf: 23-07-2015 14:16]
[2] Petera Singera koncepcja bioetyki / Tomasz Turowski // W: Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne .- 2009, 22/23, s. 161--179, ISSN: 0867-647X,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8407] [data modyf: 15-06-2009 17:38]
[3] Nietzsche i diagnoza: Kryzys kultury a kultura kryzysu / Tomasz Turowski // W: Modus: trochę ilustrowany magazyn ogólnohumanistyczny o subtelnym zabarwieniu filozoficznym .- 2005, Nr 8, s. 16--21
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7222] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] O rozumie i nowej bioetyce / Tomasz Turowski // W: Modus: trochę ilustrowany magazyn ogólnohumanistyczny o subtelnym zabarwieniu filozoficznym .- 2005, Nr 9, s. 31--38
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7470] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Interpretacyjny charakter tragedii attyckiej. Jej możliwości w "Narodzinach tragedii" Fryderyka Nietzschego / Tomasz Turowski // W: Preteksty: Czasopismo Studenckiego Koła Naukowego Filozofów .- 2000, nr 3, s. 79--89
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6769] [data modyf: 14-12-2004 17:35]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Między świnią a człowiekiem, czyli co dla zwierząt wynika z naszej dyskusji o ich prawach / Tomasz Turowski // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska, 2015 .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 300 .- ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22508] [data modyf: 09-02-2017 11:01]
[2] O prawdzie i kłamstwie w perspektywie hermeneutycznej. Filozofia hermeneutyczna Fryderyka Nietzschego / Tomasz Turowski // W: Nietzsche Seminarium : Wokół Nietzschego. Lewin Kłodzki, Polska, 2007 .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009 .- tom 1, s. 76--94 .- ISBN: 9788376113692
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19353] [data modyf: 14-10-2009 09:01]
[3] Humanizm, miara, etos. Etyka po Martinie Heideggerze / Tomasz Turowski // W: Etyka wobec problemów współczesnego świata : [materiały konferencyjne]. Wisła, Polska, 2001 .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 201--208 .- ISBN: 8322612354
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16119] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy / (Red.) Joanna Dudek, Tomasz Turowski, Paweł Walczak, Joanna Zegzuła-Nowak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 329 s. .- ISBN: 9788378423331
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5757] [data modyf: 31-05-2019 11:29]
[2] Szkice o godności człowieka / (Red.) Marek Piechowiak, Tomasz Turowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 201 s. .- ISBN: 9788374814812
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5019] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Filozofia jako mądrość bycia : Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin / (Red.) Stefan Konstańczak, Tomasz Turowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 244 s. .- ISBN: 9788374812771
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4650] [data modyf: 28-10-2009 09:08]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski