System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Barbara Czardybon
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 45 pozycji bibliograficznych
16 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim / Barbara Czardybon .- Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2017 .- 356 s. : bibliogr.summ. .- ISBN: 9788376831510
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14363] [data modyf: 31-05-2019 11:16]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Filozofia Nicolaia Hartmanna a ruská filozofia - vybrané analógie / Barbara Czardybon
// W: Dostojevskij a Nietzsche. Tragický osud človeka. Za a proti... / Peter Nezník , Boris Markov .- Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018 - s. 329--342 .- ISBN: 9788081526329
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20627] [data modyf: 04-06-2019 11:47]
[2] Transformacja potraumatyczna chorego onkologicznie - możliwości cancer coachingu. / Barbara Czardybon
// W: Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych / red. nauk. Czesław Marcisz i Katarzyna Popiołek .- Katowice : psychotronics publishing, 2017 - s. 15--28 .- ISBN: 9788394884307
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20169] [data modyf: 03-06-2019 11:33]
[3] Gartman Nikolaj Avgustovič (1882-1950) = Hartmann Mikołaj (Nikolai) (1882-1950) = Hartman Nikolai (1882-1950) / Barbara Czardybon(*)
// W: Idei v Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia : leksykon rosyjsko-polsko-angielski [9] / pod red. Janusza Dobieszewskiego . t. 9 .- Łódź : Ibidem, 2015 - s. 64--73 .- ISBN: 9788362331291
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17517] [data modyf: 18-01-2016 12:39]
[4] Logizm (logicizm) = Logizm (logicyzm) = Logism (logicism) / Barbara Czardybon(*)
// W: Idei v Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia : leksykon rosyjsko-polsko-angielski [9] / pod red. Janusza Dobieszewskiego . t. 9 .- Łódź : Ibidem, 2015 - s. 166--171 .- ISBN: 9788362331291
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17518] [data modyf: 18-01-2016 12:46]
[5] Nikolaj Kuzanskij (Kuzanec) = Mikolaj z Kuzy = Nicholas of Cusa / Barbara Czardybon(*)
// W: Idei v Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia : leksykon rosyjsko-polsko-angielski [9] / pod red. Janusza Dobieszewskiego . t. 9 .- Łódź : Ibidem, 2015 - s. 236--251 .- ISBN: 9788362331291
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17519] [data modyf: 18-01-2016 12:44]
[6] Gody vojny 1939-1945. Fragment iz avtobiografii Sergeâ Gessena "Moâ žizn'" / Andrej Rogačevskij, Barbara Czardybon(*)
// W: Russkie evrei v Pol'še / Konstantin Kikoin, Irina Obuhova-Zelin'ska, Mihail Parhomovskij .- Ierusalim : Naučno-issledovatel'skij centrRusskie Evrei v Zarubež'e i Izraile, 2014 - s. 233--256 .- ISBN: 9789657647011
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17627] [data modyf: 22-02-2016 11:20]
[7] Sezeman Vasilij Emil'evič (1884-1963, s 1922 v emigracii) [2] = Sezeman Wasyl (1884-1963, od 1922 na emigracji) [2] = Sezeman Vasilii (1884-1963, since 1922 in exile) [2} / Barbara Czardybon(*)
// W: Idei v Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia [8] : leksykon rosyjsko-polsko-angielski / pod red. Janusza Dobieszewskiego . t. 8 .- Łódź : Ibidem, 2014 - s. 380--385 .- ISBN: 9788362331215
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17514] [data modyf: 18-01-2016 12:45]
[8] Špet Gustav Gustavovič (1879-1937) = Szpet Gustaw (1879-1937) = Shpet Gustaw (1879-1937) / Barbara Czardybon(*)
// W: Idei v Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia [8] : leksykon rosyjsko-polsko-angielski / pod red. Janusza Dobieszewskiego . t. 8 .- Łódź : Ibidem, 2014 - s. 556--563 .- ISBN: 9788362331215
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17515] [data modyf: 18-01-2016 12:45]
[9] Vladislavlev Mihail Ivanovič (1840-1890) = Władisławlew Michał (1840-1890) = Vladislavlev Mikhail (1840-1890) / Barbara Czardybon(*)
// W: Idei v Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia [8] : leksykon rosyjsko-polsko-angielski / pod red. Janusza Dobieszewskiego . t. 8 .- Łódź : Ibidem, 2014 - s. 82--85 .- ISBN: 9788362331215
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17512] [data modyf: 18-01-2016 12:45]
[10] "Apostoł ludzkości" o tajemnicach wolności, czyli Siemiona L. Franka spojrzenie na twórczość Fiodora M. Dostojewskiego / Barbara Czardybon(*)
// W: Współczesne i historyczne konteksty wolności / pod red. Leszka Kopciucha .- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 - s. 151--165 .- ISBN: 9788377844380
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17630] [data modyf: 22-02-2016 12:24]
[11] Filozofia Nicolaia Hartmanna a filozofia rosyjska - wybrane analogie / Barbara Czardybon
// W: Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945 / pod red. Leszka Kopciucha .- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 - s. 235--252 .- ISBN: 9788377843222
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17629] [data modyf: 22-02-2016 12:06]
[12] Arcycielesność jurodiwych / Barbara Czardybon(*)
// W: Zagadnienia cielesności w kulturach Słowian wschodnich / pod red. Kingi Nędzy-Sikoniowskiej .- Kraków : Dom Wydawców Naukowych, 2011 - s. 131--139 .- ISBN: 9788388866920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17628] [data modyf: 22-02-2016 11:40]
[13] Nicolas of Cusa's Influence on Semyon L. Frank / Barbara Czardybon
// W: Eriugena Cusanus / ed. Agnieszka Kijewska, Roman Majeran, Harald Schwaetzer .- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011 - (Colloquia Mediaevalia Lublinensia ; vol. 1) - s. 291--302 .- ISBN: 9788377022634
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17884] [data modyf: 18-05-2016 10:07]
[14] Motywy neokantowskie w rosyjskim symbolizmie / Barbara Czardybon
// W: Symbol w kulturze rosyjskiej / red. Krzysztof Duda, Teresa Obolevitch .- Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno - Pedagogiczna "Ignatianum", Wydaw. WAM, 2010 - (Humanitas. Studia Kulturoznawcze) - s. 473--491 .- ISBN: 9788376140452
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17631] [data modyf: 22-02-2016 12:56]
[15] Cogito, ergo est ens absolutum. Ontognoseologia S. L. Franka / Barbara Czardybon
// W: Rosyjska metafizyka religijna / red. T.Obolevitch, W.Kowalski .- Tarnów : Wydaw. Diecezji Tarnowskiej "Biblios", 2009 - s. 125--141 .- ISBN: 9788373327016
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17626] [data modyf: 22-02-2016 09:27]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Coaching jako proces wspierający racjonalne działanie organizacji / Barbara Czardybon // Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca .- 2017, nr 1, s. 105--121, ISSN: 2451-1420, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: coaching, organizacja, racjonalne działanie, rozwój, zmiana
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22361] [data modyf: 14-02-2018 12:30]
[2] Coaching jako proces wspierający racjonalne działanie organizacji / Barbara Czardybon // Psychologiczne Zeszyty Naukowe .- 2017, t. 1, s. 105--122, ISSN: 2451-1420, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22090] [data modyf: 12-12-2017 12:18]
[3] Siemiona L. Franka rozumienie psychologii filozoficznej / Barbara Czardybon // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria .- 2017, r. 26, nr 3, s. 101--116, ISSN: 1230-1493, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22089] [data modyf: 12-12-2017 12:15]
[4] Znajomość postaci i idei rosyjskiego neokantyzmu w Polsce / Barbara Czardybon, Władimir N. Biełow // Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne .- 2017, nr 54, s. 1--22, ISSN: 1733-5566, , eISSN: 1733-5566, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: A. Wwiedienski, F. Stiepun, N. Hartmann, S. Hessen, W. Sezeman, historia filozofii, neokantyzm, neokantyzm rosyjski, ontologizm, postneokantyzm
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.13153/diam.52.2017.1056         Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-21571] [data modyf: 21-07-2017 09:52]
[5] Filozofia Wasyla Sezemana a neokantyzm marburski / Barbara Czardybon // Studia Philosophica Wratislaviensia .- 2016, z. 4, s. 81-96, ISSN: 1895-8001, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-21197] [data modyf: 31-03-2017 09:54]
[6] Issledovaniâ po istorii russkogo neokantianstva v Pol'še / Barbara Czardybon, V. N. Belov // Kantovskij sbornik .- 2016, 1 (55), s. 66--86 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20136] [data modyf: 06-06-2016 09:37]
[7] Wprowadzenie do problematyki wiedzy w rosyjskim transcendentalizmie ? od neokantyzmu do postneokantyzmu / Barbara Czardybon // Folia Philosophica .- 2016, s. 29--52, ISSN: 2353-9445, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21198] [data modyf: 31-03-2017 09:54]
[8] Filosofiâ Vasiliâ Sezemana i Marburgskoe neokantianstvo / Barbara Czardybon(*) // Kantovskij sbornik .- 2015, 3, s. 66--85
Słowa kluczowe: Logos, Marburg school, Vasily Sesemann, fieri, first principle, irrationality of being, post-Neo-Kantianism
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19778] [data modyf: 05-02-2016 09:24]
[9] Instytucjonizm krytyczny neookcydentalisty Borysa Jakowienki. Zarys problematyki / Barbara Czardybon // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej .- 2015, Vol. 60, s. 205--222, ISSN: 0066-6874,
Słowa kluczowe: "Logos", Boris V. Jakovenko, Marburg school, Russian neo-Kantianism, neo-occidentalism, phenomenology, psychologism, transcendental pluralism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19852] [data modyf: 22-02-2016 12:37]
[10] Irracjonalność natury ludzkiej i "cud wolności" według Fiodora Dostojewskiego (wokół Siemiona Franka rozumienia humanizmu chrześcijańskiego) / Barbara Czardybon(*) // Przegląd Rusycystyczny .- 2014, nr 1 (145), s. 46--63, ISSN: 0137-298X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19853] [data modyf: 22-02-2016 12:40]
[11] Irracjonalność natury ludzkiej i "cud wolności" według Fiodora Dostojewskiego (wokół Siemiona Franka rozumienia humanizmu chrześcijańskiego) / Barbara Czardybon // Przegląd Rusycystyczny .- 2014, nr 1, s. 46--63, ISSN: 0137-298X,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19785] [data modyf: 08-02-2016 09:56]
[12] O nacjonalizmie w filozofii / Siemion L. Frank, Barbara Czardybon // Logos i Ethos .- 2013, s. 299--312, ISSN: 0867-8308, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21224] [data modyf: 03-04-2017 09:11]
[13] O vystuplenii S. L. Franka na Vtorom filosofskom s'ezde (Varšava, 1927) / Barbara Czardybon, V. S. Mirošničenko // Filosofskie Nauki .- 2013, 4, s. 108--110, ISSN: 0235-1188,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19747] [data modyf: 27-01-2016 13:14]
[14] Problema realnosti / S. L. Frank; tł. z. j. p. / Barbara Czardybon, V. S. Mirošničenko // Filosofskie Nauki .- 2013, 4, s. 110--113, ISSN: 0235-1188,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19748] [data modyf: 27-01-2016 13:19]
[15] "Nowe ontologie?"Tradycja postneokantyzmu w Niemczech i Rosji / Barbara Czardybon // Kultura i Wartości .- 2012, nr 1, s. 129--137, ISSN: 2299-7806, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21223] [data modyf: 03-04-2017 09:57]
[16] Primum esse, deinde cognoscere. Metafizyka poznania Nicolaia Hartmanna a ontologizm Siemiona L. Franka / Barbara Czardybon // Ruch Filozoficzny .- 2012, tom LXIX, nr 3-4, s. 499-516, ISSN: 0035-9599,
Słowa kluczowe: Neo-Kantianism, Nicolai Hartmann, Russian philosophy, Semyon L. Frank, all-unity, being, metaphysics of cognition, ontologism, phenomenology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19848] [data modyf: 22-02-2016 10:15]
[17] Rosyjski wariant neokantyzmu i postneokantyzmu / Barbara Czardybon // Estetyka i Krytyka: Postneokantyzm i ontologizm .- 2012, nr 4 (26), s. 237--257, ISSN: 1643-1243, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19854] [data modyf: 22-02-2016 12:50]
[18] Doświadczenia marburskie Władysława Tatarkiewicza i Borysa L. Pasternaka / Barbara Czardybon // Filo-Sofija .- 2011, nr 13-14, s. 505--520, ISSN: 1642-3267, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Boris L. Pasternak, Hermann Cohen, Neo-kantian Philosophy, Władysław Tatarkiewicz
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21222] [data modyf: 03-04-2017 08:54]
[19] Fenomenologia boskości Siemiona L. Franka / Barbara Czardybon // Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej .- 2011, LIV-LV, s. 37--53, ISSN: 0867-5392,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19777] [data modyf: 05-02-2016 08:54]
[20] Filozoficzna zawartość marksizmu. Przyczynek do polskich lektur teoretycznych pism Maxa Adlera / Barbara Czardybon // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria .- 2011, nr 1(77), s. 21--36, ISSN: 1230-1493, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-21226] [data modyf: 03-04-2017 10:09]
[21] Na drodze do Bogoludzkiego uzasadnienia kultury: S.L. Frank a neokantyzm; przeł. / Barbara Czardybon // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria .- 2011, nr 1, s. 63--80, ISSN: 1230-1493, .- [tłum.]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21225] [data modyf: 03-04-2017 09:56]
[22] Symbolizm jako modus cogitandi i modus vivendi. Pojęcie symbolu w myśli Andrieja Biełego / Barbara Czardybon // Przegląd Rusycystyczny .- 2011, nr 3, s. 47--61, ISSN: 0137-298X,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19784] [data modyf: 08-02-2016 09:55]
[23] O rodzajach wiary w jej relacji do wiedzy (cz.II); przeł. / Barbara Czardybon // Logos i Ethos .- 2010, t. 28, nr 1, s. 179-204, ISSN: 0867-8308, : bibliogr.summ. .- [tłum.]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21237] [data modyf: 05-04-2017 08:34]
[24] O rodzajach wiary w jej relacji do wiedzy cz.I / Aleksander I. Wwiedienski, Teresa Obolevitch, Barbara Czardybon // Logos i Ethos .- 2009, t. 27, nr 2, s. 197-234, ISSN: 0867-8308, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-21236] [data modyf: 05-04-2017 08:28]
[25] Wiara w ujęciu Aleksandra I. Wwiedenskiego / Barbara Czardybon // Logos i Ethos .- 2009, t. 27, nr 2, s. 235-253, ISSN: 0867-8308, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-21235] [data modyf: 05-04-2017 08:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Fenomenologia boskości Siemiona L. Franka / Barbara Czardybon // W: Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej .- 2011, Tom LIV-LV, s. 37--53, ISSN: 0867-5392,
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10370] [data modyf: 18-05-2016 09:45]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] A. Belyj i neokantianstvo = A. Bely and Neokantianism / Barbara Czardybon // W: Problemy etiki: istoriko-filosofskij i professional'nyj kontekst : Doklady Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (17.12.2015, g. Saratov). Saratov, Rosja, 2015 .- Saratov : Nacional'nyj issledovatel'skij saratovskij gosuderstviennyj universitet imeni N.G. Černyševskogo, 2015, s. 63--70
Słowa kluczowe: neokantians philosophy, the theory of symbolism A. Bely, values

Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22066] [data modyf: 16-02-2016 11:12]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Estetyka i Krytyka : Postneokantyzm. Ontologizm / (Red.) Barbara Czardybon, Leszek Augustyn, Michał Bohun .- Kraków : Instytut Filozofii UJ, 2012, nr 4 (26), 336 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5423] [data modyf: 23-02-2016 11:41]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce życia dla doradztwa filozoficznego / / A. Woszczyk, D. Olesiński (red.) .- Katowice : Expol , 2013 (Rec.) .- W stronę zapoznanej praxis / Barbara Czardybon(*) // Kultura i Wartości .- 2014, nr 2, s. 121--139
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski