System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Ewelina Topolska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 12 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Bakunin i Feuerbach o naturalizmie / Paul Mclaughlin; przeł. z j. ang. / Dariusz Sagan, Ewelina Topolska // Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny .- 2016, nr 34, s. 229--240, ISSN: 1689-4286,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20506] [data modyf: 19-10-2016 08:25]
[2] Bakunin i Comte / Paul McLaughlin; tłum. / Ewelina Topolska, Dariusz Sagan // Studia Philosophica Wratislaviensia .- 2014, vol. IX, fasc. 3, s. 57--72, ISSN: 1895-8001, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19100] [data modyf: 17-12-2015 14:38]
[3] Celibat duchownych / Ewelina Topolska(*) // Idź Pod Prąd .- 2013, nr 2, s. 17
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19643] [data modyf: 17-12-2015 14:36]
[4] Stanisława Tarnowskiego polemika z Włodzimierzem Solowjowem w sprawie narodowej / Ewelina Topolska // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne .- 2013, 46, 1, s. 147--158, ISSN: 0137-3447,
Słowa kluczowe: Kościół Katolicki, Kościół Prawosławny, Kościół powszechny, kwestia narodowościowa, kwestia polska, nacjonalizm
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19640] [data modyf: 17-12-2015 14:18]
[5] Odmiany naturalizmu metodologicznego / Ernan McMullin; tłum. z j. ang. / Ewelina Topolska // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2012, t. 9, s. 109--129, eISSN: 2299-0356, : summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19644] [data modyf: 17-12-2015 14:40]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Marian Morawski's Analysis the Views of Vladimir Soloview / Ewelina Topolska(*) // W: Solov'evskie Issledovaniâ .- 2015, 1 (45), s. 42--59, ISSN: 2076-9210,
Słowa kluczowe: Catholicism, East and West, Moravski and Soloviev account, Orthodoxy, ecumenism, national question, nationalism, the "Russian idea", the dogmatic issues, the universal church, universalistic vision of the state,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10303] [data modyf: 17-12-2015 14:15]
[2] Mariana Morawskiego analiza poglądów Włodzimierza Sołowjowa / Ewelina Topolska // W: Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe .- 2012, t. 1, s. 94--126 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Kościół katolicki, Kościół powszechny, Kościół prawoslawny, dogmaty wiary, ekumenizm, rosyjska idea,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10304] [data modyf: 17-12-2015 14:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe / (Red.) Ewelina Topolska .- Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, t. III
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5629] [data modyf: 19-10-2017 08:32]
[2] Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe / (Red.) Ewelina Topolska .- Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, t. 2, 200 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5390] [data modyf: 17-12-2015 14:08]
[3] Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe / (Red.) Ewelina Topolska .- Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, t. 1
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5391] [data modyf: 17-12-2015 14:09]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Aleksy Łosiew, czyli rzecz o tytanizmie XX wieku / / J. Uglik, E. Tacho-Godi, L. Kiejzik (red.) .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR , 2012 (Rec.) .- Wokół Aleksego Łosiewa rozumienia filozofii / Ewelina Topolska // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria .- 2014, r. 23, nr 2 (90), s. 243--249
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Sergiusza Bułgakowa filozofia wszechjedności / / Lilianna Kiejzik .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR , 2010 (Rec.) .- Wokół Bułgakowskiej filozofii wszechjedności / Ewelina Topolska // Logos i Ethos .- 2012, 1 (32), s. 273--278
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski