System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Renata Merda
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 3 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 5 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
CZASOP: 5 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

1,67 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
5 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
CZASOP: 5 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

1,67 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Etos nauki w ujęciu Leszka Kołakowskiego / Renata Merda // Studia z Filozofii Polskiej .- 2016, t. 11, s. 335--351, ISSN: 1897-8584, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Leszek Kołakowski, ethos of science, national culture, university, value
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21412] [data modyf: 29-05-2017 09:03]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Leszek Kołakowski kronika życia i dzieła / / Wiesław Chudoba .- Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN , 2014 (Rec.) Renata Merda // Studia z Filozofii Polskiej .- 2014, tom 9, s. 271--274
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Niepewność epoki demokracji / / Leszek Kołakowski .- Kraków : Wydawnictwo Znak , 1014 (Rec.) Renata Merda // Studia z Filozofii Polskiej .- 2014, tom 9, s. 279--282
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski