System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Renata Merda
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Między ortodoksją a opozycją. O wpływie Marii Ossowskiej na ideologiczną reorientację Leszka Kołakowskiego, Renata Merda
// W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 217--224, ISBN: 9788378423331
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20420] [data modyf: 04-06-2019 11:17]
[2] "Cywilizacja na ławie oskarżonych". Problematyka wojny i pokoju w filozofii Leszka Kołakowskiego, Renata Merda
// W: Wojna / pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności, 2017. / red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 137--156, ISBN: 9788362352432
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19676] [data modyf: 03-07-2019 11:17]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Filozofia wychowania Leszka Kołakowskiego / Renata Merda, 2018. Cieszyński Almanach Pedagogiczny: Świat wartości w wychowaniu i edukacji, T. 5, 11--21, ISSN: 2300-3006, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Leszek Kolakowski, education, philosophy, philosophy of education, value
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23424] [data modyf: 13-12-2018 12:38]
[2] Adam Schaff wobec ewolucji poglądów filozoficznych Leszka Kołakowskiego. O sporach programowych w polskim marksizmie / Renata Merda, 2017. Folia Philosophica vol. 38, 137--146, ISSN: 2353-9445, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adam Schaff, Leszek Kołakowski, Marxism, Marxist criticism, revisionism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22261] [data modyf: 26-01-2018 12:55]
[3] Filozofia katolicka a marksizm. Leszka Kołakowskiego krytyka tomizmu polskiego / Renata Merda, 2017. Studia z Filozofii Polskiej tom 12, 215--230, ISSN: 1897-8584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Catholic Church, Leszek Kołakowski, Marxism, Tomism, philosophy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22898] [data modyf: 29-06-2018 09:33]
[4] Etos nauki w ujęciu Leszka Kołakowskiego / Renata Merda, 2016. Studia z Filozofii Polskiej t. 11, 335--351, ISSN: 1897-8584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Leszek Kołakowski, ethos of science, national culture, university, value
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21412] [data modyf: 29-05-2017 09:03]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Le4szek Kołakowski a filozofia / / Stanisław Gromadzki, Marian Miłkowski (red.) .- Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN , 2018 (Rec.) .- Kołakowski i tradycja filozoficzna / Renata Merda // Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich .- 2018, Vol. 18, s. 246--248
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską / / Joanna Zegzuła-Nowak .- Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" (Rec.) Renata Merda // Studia z Filozofii Polskiej .- 2017, t. 12, s. 319--322
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Leszek Kołakowski kronika życia i dzieła / / Wiesław Chudoba .- Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN , 2014 (Rec.) Renata Merda // Studia z Filozofii Polskiej .- 2014, tom 9, s. 271--274
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Niepewność epoki demokracji / / Leszek Kołakowski .- Kraków : Wydawnictwo Znak , 1014 (Rec.) Renata Merda // Studia z Filozofii Polskiej .- 2014, tom 9, s. 279--282
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski