System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Lucyna Majewska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 16 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Od programu łagodnej rewolucji do filozofii bez przemocy Andrzeja Grzegorczyka, Lucyna Majewska
// W: Etické Myslenie minulosti a sučasnosti. Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : Ethical Thinking on Past and Present. Ethics in Slovakia and Europe (1751-1850), 2019. / ed. Vasil Gluchman, Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, s. 285--297, ISBN: 9788055522845
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21556] [data modyf: 23-06-2020 14:13]
[2] YouTube jako forma kiczowatego wpływu, Lucyna Majewska, Katarzyna Turonek
// W: Kitč u mistectvi, etosi ta vihovanni = Kicz w sztuce, etosie i wychowaniu, 2019. / red. Grzegorz Grzybek, Taras Dubrovnij, L'viv, Râšiv : L'vivs'kij nacional'nij universitet imeni Ivana Franka, s. 102--114, ISBN: 9786177726653
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21072] [data modyf: 19-09-2019 09:00]
[3] Spór o naturę człowieka w myśli Marii Ossowskiej i Andrzeja Grzegorczyka, Lucyna Majewska
// W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 181--194, ISBN: 9788378423331
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20418] [data modyf: 04-06-2019 11:17]
[4] Szacunek do samego siebie - próba współczesnej analizy, Lucyna Majewska
// W: Szacunek jako sprawność moralna w wychowaniu, 2018. / red. nauk. Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska . T. 1018, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński), s. 125--141, ISBN: 9788379722068
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20646] [data modyf: 04-06-2019 11:48]
[5] Ambicja jako osiąganie doskonałości - rozważania w kontekście transgresywności, Lucyna Majewska
// W: Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń, 2017. / pod ed. Andrzeja Ciążeli i Sylwi Jaronowskiej, Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 77--86, ISBN: 9788364953712
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19581] [data modyf: 05-06-2019 11:48]
[6] Natura czynu jako opis natury człowieka w filozofii Andrzeja Grzegorczyka, Lucyna Majewska
// W: Sprawności moralne a wartości, 2017. / pod red. Iwony Jazukiewicz, Ewy Rojewskiej, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 207--224, ISBN: 9788379720958
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18879] [data modyf: 05-06-2019 11:52]
[7] Filozofia kultury symbolicznej Ernsta Cassirera, Lucyna Majewska
// W: Ministrare : prace poświęcone Śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko, 2010. , Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, s. 539--550, ISBN: 9788361087885
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17215] [data modyf: 09-10-2015 13:33]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Andrzej Grzegorczyk o schematach w myśleniu / Lucyna Majewska, 2018. Studia z Filozofii Polskiej tom 13, 235--247, ISSN: 1897-8584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: "the wellness syndrome", Andrzej Grzegorczyk, moral imperative- "well-being", thinking patterns
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24393] [data modyf: 04-10-2019 11:42]
[2] Andrzej Grzegorczyk's introduction to the philosophy of a man / Lucyna Majewska, 2018. Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah 28, 27--40, ISSN: 1818-734X,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22723] [data modyf: 09-05-2018 12:51]
[3] Konferencja międzynarodowa "Reception of Ancient Political Ideas and Models in Modern European Culture till the End of the 20th Century. Current Research and Future Perspectives" / Anna Droś, Lucyna Majewska, Katarzyna Turonek, 2018. In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, nr 12, 329--332, ISSN: 1899-2722,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23684] [data modyf: 14-02-2019 12:27]
[4] Etničeskoe tvorčestvo Andžeâ Gžegorčika / Lucyna Majewska, 2017. Veče. Žurnal russkoj filosofii i kul'tury v. 29, 285--295, ISSN: 2073-5723,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22436] [data modyf: 28-02-2018 12:14]
[5] Odpowiedzialność intelektualna w etyce Andrzeja Grzegorczka / Lucyna Majewska, 2017. Studia z Filozofii Polskiej tom 12, 291--302, ISSN: 1897-8584,
Słowa kluczowe: Andrzej Grzegorczyk, ethics, intelectual responsibility, spiritual values, vital values
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22809] [data modyf: 27-06-2018 14:47]
[6] Możliwość zastosowania teorii decyzji do zagadnień etycznych w ujęciu Klemensa Szaniawskiego / Lucyna Majewska, 2016. Studia Philosophiae Christianae r. LII, nr 2, 111--130, ISSN: 0585-5470, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Decision theory, decision, decision as a value, ethical person, ethics, rationallity, using decision in ethics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21510] [data modyf: 28-06-2017 09:56]
[7] Leszka Kołakowskiego zmagania z aksjologią / Lucyna Majewska, 2014. Studia z Filozofii Polskiej t. 9, 121--136, ISSN: 1897-8584, summ.
Słowa kluczowe: Kolakowski Leszek, axiology, ethical norms, existence of values
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-19398] [data modyf: 09-10-2015 13:49]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Moralne maksimum, moralne minimum / / Michael Walzer .- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej , 2012 (Rec.) Lucyna Majewska // Nauczyciel i Szkoła .- 2015, Vol. 58, No. 2, s. 373--375
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Zarys historii filozofii polskiej / / Krzysztof Bochenek, Leszek Gawor, Magdalena Michalik-Jeżowska, Ryszard Wójtowicz (red.) .- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2013 (Rec.) Lucyna Majewska // Studia z Filozofii Polskiej .- 2014, t. 9, s. 287--290
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski