System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Lucyna Majewska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 15 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] YouTube jako forma kiczowatego wpływu / Lucyna Majewska, Katarzyna Turonek
// W: Kitč u mistectvi, etosi ta vihovanni = Kicz w sztuce, etosie i wychowaniu / red. Grzegorz Grzybek, Taras Dubrovnij .- L'viv, Râšiv : L'vivs'kij nacional'nij universitet imeni Ivana Franka, 2019 - s. 102--114 .- ISBN: 9786177726653
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21072] [data modyf: 19-09-2019 09:00]
[2] Spór o naturę człowieka w myśli Marii Ossowskiej i Andrzeja Grzegorczyka / Lucyna Majewska
// W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 181--194 .- ISBN: 9788378423331
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20418] [data modyf: 04-06-2019 11:17]
[3] Szacunek do samego siebie - próba współczesnej analizy / Lucyna Majewska
// W: Szacunek jako sprawność moralna w wychowaniu / red. nauk. Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska . T. 1018 .- Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018 - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński) - s. 125--141 .- ISBN: 9788379722068
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20646] [data modyf: 04-06-2019 11:48]
[4] Ambicja jako osiąganie doskonałości - rozważania w kontekście transgresywności / Lucyna Majewska
// W: Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń / pod ed. Andrzeja Ciążeli i Sylwi Jaronowskiej .- Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017 - s. 77--86 .- ISBN: 9788364953712
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19581] [data modyf: 05-06-2019 11:48]
[5] Natura czynu jako opis natury człowieka w filozofii Andrzeja Grzegorczyka / Lucyna Majewska
// W: Sprawności moralne a wartości / pod red. Iwony Jazukiewicz, Ewy Rojewskiej .- Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 - s. 207--224 .- ISBN: 9788379720958
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18879] [data modyf: 05-06-2019 11:52]
[6] Filozofia kultury symbolicznej Ernsta Cassirera / Lucyna Majewska
// W: Ministrare : prace poświęcone Śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko .- Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, 2010 - s. 539--550 .- ISBN: 9788361087885
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17215] [data modyf: 09-10-2015 13:33]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Andrzej Grzegorczyk o schematach w myśleniu / Lucyna Majewska // Studia z Filozofii Polskiej .- 2018, tom 13, s. 235--247, ISSN: 1897-8584, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: "the wellness syndrome", Andrzej Grzegorczyk, moral imperative- "well-being", thinking patterns
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24393] [data modyf: 04-10-2019 11:42]
[2] Andrzej Grzegorczyk's introduction to the philosophy of a man / Lucyna Majewska // Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah .- 2018, 28, s. 27--40, ISSN: 1818-734X,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22723] [data modyf: 09-05-2018 12:51]
[3] Konferencja międzynarodowa "Reception of Ancient Political Ideas and Models in Modern European Culture till the End of the 20th Century. Current Research and Future Perspectives" / Anna Droś, Lucyna Majewska, Katarzyna Turonek // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2018, nr 12, s. 329--332, ISSN: 1899-2722,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23684] [data modyf: 14-02-2019 12:27]
[4] Etničeskoe tvorčestvo Andžeâ Gžegorčika / Lucyna Majewska // Veče. Žurnal russkoj filosofii i kul'tury .- 2017, v. 29, s. 285--295, ISSN: 2073-5723,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22436] [data modyf: 28-02-2018 12:14]
[5] Odpowiedzialność intelektualna w etyce Andrzeja Grzegorczka / Lucyna Majewska // Studia z Filozofii Polskiej .- 2017, tom 12, s. 291--302, ISSN: 1897-8584,
Słowa kluczowe: Andrzej Grzegorczyk, ethics, intelectual responsibility, spiritual values, vital values
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22809] [data modyf: 27-06-2018 14:47]
[6] Możliwość zastosowania teorii decyzji do zagadnień etycznych w ujęciu Klemensa Szaniawskiego / Lucyna Majewska // Studia Philosophiae Christianae .- 2016, r. LII, nr 2, s. 111--130, ISSN: 0585-5470, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Decision theory, decision, decision as a value, ethical person, ethics, rationallity, using decision in ethics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21510] [data modyf: 28-06-2017 09:56]
[7] Leszka Kołakowskiego zmagania z aksjologią / Lucyna Majewska // Studia z Filozofii Polskiej .- 2014, t. 9, s. 121--136, ISSN: 1897-8584, : summ.
Słowa kluczowe: Kolakowski Leszek, axiology, ethical norms, existence of values
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-19398] [data modyf: 09-10-2015 13:49]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Moralne maksimum, moralne minimum / / Michael Walzer .- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej , 2012 (Rec.) Lucyna Majewska // Nauczyciel i Szkoła .- 2015, Vol. 58, No. 2, s. 373--375
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Zarys historii filozofii polskiej / / Krzysztof Bochenek, Leszek Gawor, Magdalena Michalik-Jeżowska, Ryszard Wójtowicz (red.) .- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2013 (Rec.) Lucyna Majewska // Studia z Filozofii Polskiej .- 2014, t. 9, s. 287--290
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski