System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Lucyna Majewska
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 22 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 8 (4)    CZASOP: 14 (7)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,67 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
22 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 8 (4)    CZASOP: 14 (7)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,67 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ambicja jako osiąganie doskonałości - rozważania w kontekście transgresywności / Lucyna Majewska
// W: Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń / pod ed. Andrzeja Ciążeli i Sylwi Jaronowskiej .- Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017 - s. 77--86 .- ISBN: 9788364953712
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-19581] [data modyf: 29-11-2017 12:51]
[2] Natura czynu jako opis natury człowieka w filozofii Andrzeja Grzegorczyka / Lucyna Majewska
// W: Sprawności moralne a wartości / pod red. Iwony Jazukiewicz, Ewy Rojewskiej .- Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 - s. 207--224 .- ISBN: 9788379720958
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-18879] [data modyf: 30-03-2017 08:49]
[3] Filozofia kultury symbolicznej Ernsta Cassirera / Lucyna Majewska
// W: Ministrare : prace poświęcone Śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko .- Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, 2010 - s. 539--550 .- ISBN: 9788361087885
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-17215] [data modyf: 09-10-2015 13:33]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Możliwość zastosowania teorii decyzji do zagadnień etycznych w ujęciu Klemensa Szaniawskiego / Lucyna Majewska // Studia Philosophiae Christianae .- 2016, r. LII, nr 2, s. 111--130, ISSN: 0585-5470, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Decision theory, decision, decision as a value, ethical person, ethics, rationallity, using decision in ethics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21510] [data modyf: 28-06-2017 09:56]
[2] Leszka Kołakowskiego zmagania z aksjologią / Lucyna Majewska // Studia z Filozofii Polskiej .- 2014, t. 9, s. 121--136, ISSN: 1897-8584, : summ.
Słowa kluczowe: Kolakowski Leszek, axiology, ethical norms, existence of values
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-19398] [data modyf: 09-10-2015 13:49]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Moralne maksimum, moralne minimum / / Michael Walzer .- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej , 2012 (Rec.) Lucyna Majewska // Nauczyciel i Szkoła .- 2015, Vol. 58, No. 2, s. 373--375
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Zarys historii filozofii polskiej / / Krzysztof Bochenek, Leszek Gawor, Magdalena Michalik-Jeżowska, Ryszard Wójtowicz (red.) .- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2013 (Rec.) Lucyna Majewska // Studia z Filozofii Polskiej .- 2014, t. 9, s. 287--290
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski