System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Angelina Weimann
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Pol'skie issledovaniâ filosofii L'va Petražickogo = Polskie badania filozofii Leona Petrażyckiego / Angelina Weimann
// W: Mysl' L. I. Petražickogo i sovremennaâ nauka prava : Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj bideokonferencii .- Krasnodar : Federal'noe gosudarstvennoe bjudžetnoe obrazovatel'noe učreždenie vysšego obrazovaniâ "R. g. u.", 2016 - s. 49--95 .- ISBN: 9785942152693
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18249] [data modyf: 17-10-2016 11:22]
[2] Rola emocji w prawie. Przyczynek do Leona Petrażyckiego psychologicznej teorii prawa / Angelina Weimann
// W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I / red. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016 - (Monografie 2016 ; 15) - s. 96--102 .- ISBN: 9788365326285
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18270] [data modyf: 17-10-2016 11:39]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Konteksty znaczeniowe "ecriture féminine" / Angelina Weimann // Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe .- 2014, 2013-2014, tom 2, s. 129--157 : bibliogr.
Słowa kluczowe: feminism, feminizm, freeing, kobieta, man, mężczyzna, patriarchat, patriarchy, pisarstwo kobier, woman, women's writing
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20529] [data modyf: 25-10-2016 08:41]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Walicki's analysis of Solovyov's views / Angelina Weimann // W: Solov'evskie Issledovaniâ .- 2014, B. 4 (44), s. 76--87, ISSN: 2076-9210, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Andrzej Walicki's works, Godmanhood, Russian religious philosophy, Sophia-Divine Wisdom, V. S. Solovyov's philosophy, ethics, integral knowledge, metaphysical system, research in Poland, the Slavophile movement,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10182] [data modyf: 03-08-2015 09:46]
[2] Walicki's analysis of Solovyov's views / Angelina Weimann // W: Solov'evskie Issledovaniâ .- 2014, B. 4 (44), s. 76--89, ISSN: 2076-9210,
Słowa kluczowe: Andrzej Walicki's works, Godmanhood, Russian religious philosophy, Sophia-Divine Wisdom, V. S. Solovyov's philosophy, ethics, integral knowledge, metaphysical system, research in Poland, the Slavophile movement,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10157] [data modyf: 07-09-2015 12:33]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Leon Petrażycki vs. Lew Tołstoj, czyli o nadrzędności prawa nad moralnością / Angelina Weimann // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016 : Materiały konferencyjne - wiosna. Część pierwsza - Poznań. Poznań, Polska, 2016 .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016, s. 114 .- ISBN: 9788365362391 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22288] [data modyf: 14-10-2016 08:29]
[2] Leona Petrażyckiego psychologiczna teoria prawa / Angelina Weimann // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 : Materiały konferencyjne - jesień. Część pierwsza - Poznań. Poznań, Polska, 2015 .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015, s. 136 .- ISBN: 9788365362094 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22047] [data modyf: 11-01-2016 09:50]
[3] Prawo i moralnośc w twórczości Leona Petrażyckiego / Angelina Weimann // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska, 2015 .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 413 .- ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22512] [data modyf: 09-02-2017 11:15]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski