System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Adam Trybus
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 40 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
CZASOP: 40 (20)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

20 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
40 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
CZASOP: 40 (20)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

20 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Program badawczy SETI a teoria inteligentnego projektu / Adam Trybus // Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin .- 2016, t. 13, s. 197--209, ISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: SETI, filozofia biologii, naukowość, teoria inteligentnego projektu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21530] [data modyf: 04-07-2017 09:50]
[2] Rational Region-Based Affine Logic on the Real Plane / Adam Trybus // ACM Transactions on Computational Logic .- 2016, Vol. 17, No. 3, s. 1--18, ISSN: 1529-3785, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: axiomatisation, convexity, spatial logic
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)
[AWCZ-19987] [data modyf: 18-04-2016 09:51]
[3] The Principles of the Pure Type Theory / Leon Chwistek; tłum. / Adam Trybus(*) // History and Fhilosophy of Logic .- 2012, 33, s. 329--352
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18637] [data modyf: 04-12-2014 10:54]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Geny a przyczynowość / Denis Noble; tłum. z j. ang. / Adam Trybus // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2011, t. 8, s. 191--217, eISSN: 2299-0356,
Kod: TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10023] [data modyf: 04-12-2014 11:32]
[2] Jak nie należy wykrywać projektu / Branden Fitelson, Christopher Stephens i Elliott Sober; tłum. z j. ang. / Adam Trybus // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2008, t. 4/5 (2007/2008), s. 53--80, eISSN: 2299-0356,
Kod: TLU-A    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10024] [data modyf: 04-12-2014 11:34]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] An Axiom System for a Spatial Logic with Convexity / Adam Trybus(*) // W: Proceedings of the 2010 conference on ECAI 2010 : 19th European Conference on Artificial Intelligence. Lisbon, Portugalia, 2010 .- Amsterdam : IOS Press, 2010, s. 701--706 .- ISBN: 9781607506058
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21571] [data modyf: 04-12-2014 11:56]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski