System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Anna Słoniowska
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 15 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 4 (4)    CZASOP: 11 (5,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
15 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 4 (4)    CZASOP: 11 (5,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Kontrowersje wokół idei rassenhygiene w eugenice polskiej / Anna Słoniowska
// W: Medycyna w cieniu nazizmu / red. Michał Musielak i Katarzyna B. Głodowska .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2015 - s. 82--91 .- ISBN: 9788375972733
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-17728] [data modyf: 04-04-2016 10:33]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Jeremy Rifkin o konsekwencjach rewolucji biotechnilogii. Krytyka "ery biotechnologii" / Anna Słoniowska // Studia Ecologiae et Bioethicae .- 2014, vol. 12, nr 2, s. 65--79, ISSN: 1733-1218, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Rifkin, biological hazard, biotechnologia, biotechnology, eugenics, eugenika, genetic engineering, inżyniernia genetyczna, zagrożenie biologiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19067] [data modyf: 31-07-2015 11:31]
[2] Jürgena Habermasa eugenika liberalna. Trzy argumenty przeciwko biotechnologii / Anna Słoniowska // Archeus: Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej .- 2013, tom 14, s. 17--28, ISSN: 1641-5973, : summ.
Słowa kluczowe: Jürgen Habermas, biotechnology, human nature
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18481] [data modyf: 21-07-2015 11:56]
[3] Recepcja i rozwój idei eugenicznej na ziemiach polskich / Anna Słoniowska // Studia Ecologiae et Bioethicae .- 2012, tom 10, 4, s. 53--72, ISSN: 1733-1218, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18480] [data modyf: 17-10-2014 11:27]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Higieniści. Z dziejów eugeniki / / Maciej Zaremba Bielawski .- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne , 2011 (Rec.) Anna Słoniowska // Kwartalnik Filozoficzny .- 2013, LXX, 2
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Lamarkizm społeczny a rasizm i eugenika we Francji / / Kamil Popowicz .- Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego , 2010 (Rec.) Anna Słoniowska // Studia Ecologiae et Bioethicae .- 2013, nr 11(2013/3), s. --
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski