System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Ewa Świętek
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 26,13 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 8,13 (4,07)    CZASOP: 18 (6)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,23 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
26,13 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 8,13 (4,07)    CZASOP: 18 (6)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,23 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wojna czy pokój? Analiza stosunków chińsko-tajwańskich w kontekście w problemu jedności Chin / Ewa Świętek
// W: Wojna / pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności / red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 293--322 .- ISBN: 9788362352432
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19678] [data modyf: 27-12-2017 09:27]
[2] Aesthetics and direction of changes within contemporary Chinese calligraphy / Ewa Świętek
// W: Aspects of contemporary Asia. Culture, education, ethics / ed. Joanna Marszałek-Kawa .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015 - s. 252--272 .- ISBN: 9788380191280
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17071] [data modyf: 06-08-2015 08:39]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Koncepcja estetyczna Richarda Shustermana i jej konsekwencje dla edukacji estetycznej / Ewa Świętek // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .- 2014, nr 68(4), s. 119--130, ISSN: 1505-8808,
Słowa kluczowe: cielesność, doświadczenie estetyczne, edukacja estetyczna, problem ciało-umysł, somatoestetyka, sztuka popularna
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18836] [data modyf: 29-07-2015 10:20]
[2] Tradycja i twórczość oralna tajwańskich aborygenów / Ewa Świętek // Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy .- 2014, 32, s. 130--143, ISSN: 1898-5947, : bibliogr.fot.mapy.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18594] [data modyf: 31-07-2015 11:55]
[3] Wprowadzenie do estetyki chińskiej. Kategorie harmonii i wieloznaczności / Ewa Świętek // Estetyka i Krytyka .- 2014, nr 2(33), s. 11--31, ISSN: 1643-1243,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18595] [data modyf: 31-07-2015 11:56]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski