System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Małgorzata Gazda
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 31 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Antydarwinistyczna rewolucja, Małgorzata Gazda
// W: Idź pod prąd. W sporze ewolucjonizm - kreacjonizm : Dla tych, którzy mają odwagę samodzielnie myśleć, 2017. / red. Małgorzata Gazda, Lublin : Wydawnictwo Pod Prąd, s. 53--55, ISBN: 9788392213512
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19931] [data modyf: 22-03-2018 11:13]
[2] Ban na inteligentny projekt, Małgorzata Gazda
// W: Idź pod prąd. W sporze ewolucjonizm - kreacjonizm : Dla tych, którzy mają odwagę samodzielnie myśleć, 2017. / red. Małgorzata Gazda, Lublin : Wydawnictwo Pod Prąd, s. 68--70, ISBN: 9788392213512
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19934] [data modyf: 22-03-2018 11:14]
[3] Historia biblijna odzwierciedlona w genetyce, Małgorzata Gazda
// W: Idź pod prąd. W sporze ewolucjonizm - kreacjonizm : Dla tych, którzy mają odwagę samodzielnie myśleć, 2017. / red. Małgorzata Gazda, Lublin : Wydawnictwo Pod Prąd, s. 129--130, ISBN: 9788392213512
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19935] [data modyf: 22-03-2018 11:15]
[4] Neodarwinizm a eksplozja kambryjska, Małgorzata Gazda
// W: Idź pod prąd. W sporze ewolucjonizm - kreacjonizm : Dla tych, którzy mają odwagę samodzielnie myśleć, 2017. / red. Małgorzata Gazda, Lublin : Wydawnictwo Pod Prąd, s. 168--172, ISBN: 9788392213512
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19937] [data modyf: 22-03-2018 11:18]
[5] Projekt typu "dwa w jednym", Małgorzata Gazda
// W: Idź pod prąd. W sporze ewolucjonizm - kreacjonizm : Dla tych, którzy mają odwagę samodzielnie myśleć, 2017. / red. Małgorzata Gazda, Lublin : Wydawnictwo Pod Prąd, s. 131--132, ISBN: 9788392213512
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19936] [data modyf: 22-03-2018 11:17]
[6] Teoria ewolucji wszystko przyjmie...a Ty?, Małgorzata Gazda
// W: Idź pod prąd. W sporze ewolucjonizm - kreacjonizm : Dla tych, którzy mają odwagę samodzielnie myśleć, 2017. / red. Małgorzata Gazda, Lublin : Wydawnictwo Pod Prąd, s. 186--187, ISBN: 9788392213512
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19933] [data modyf: 22-03-2018 11:13]
[7] Problem nieredukowalnej złożoności systemu biosyntezy białek a teoria świata RNAQ, Małgorzata Gazda
// W: Filozofia - nauka - religia : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, 2015. / pod red. Piotra Bylicy, Krzysztofa J. Kiliana, Roberta Piotrowskiego i Dariusza Sagana, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 379--393, ISBN: 9788378421788
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17029] [data modyf: 13-07-2015 12:14]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dyskusja nad artykułem Adama Trybusa,"Program badawczy SETI a teoria inteligentnego projektu" / Piotr Bylica, Małgorzata Gazda, Kazimierz Jodkowski, Krzysztof Kilian, Dariusz Sagan, 2016. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 13, 211--242, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adam Trybus, artyficjalizm, nadnaturalizm, natualizm
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21531] [data modyf: 04-07-2017 09:57]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] Stephena C. Meyera koncepcja "podpisu w komórce" a filozoficzne podstawy nauki / Małgorzata Gazda, 2016. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 13, 7--23, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: epistemiczny układ odniesienia nauki, informacja, inteligentny projekt, naturalizm
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21529] [data modyf: 04-07-2017 09:57]
[3] Genetyczny "kod kreskowy" / Małgorzata Gazda, 2015. Idź Pod Prąd, nr 7--9, 16--17
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19472] [data modyf: 29-10-2015 18:55]
[4] Onet o odkryciu brakującego ogniwa / Małgorzata Gazda, 2015. Idź Pod Prąd, nr 5-6, 8--9
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19471] [data modyf: 29-10-2015 18:43]
[5] Pochodzenie życia. Krytyka teorii świata RNA w świetle badań laboratoryjnych dotyczących nieenzymatycznej syntezy rybonukleotydów / Małgorzata Gazda, 2015. Filozofia Nauki, nr 3 (91), 113--131, ISSN: 1230-6894,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19470] [data modyf: 29-10-2015 18:41]
[6] Przegląd stanowisk polskich wspólnot protestanckich w kwestiach dotyczących stworzenia / Małgorzata Gazda, 2015. Idź Pod Prąd, nr 3-4, 7--10
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18977] [data modyf: 31-07-2015 12:40]
[7] Przeszkoda dla korzystnych mutacji / Małgorzata Gazda, 2015. Idź Pod Prąd, nr 1-2, 15--16
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18976] [data modyf: 07-09-2015 12:26]
[8] Stephena C. Meyera argument na rzecz projektu w przyrodzie a warunek Jodkowskiego / Małgorzata Gazda, 2015. Filozoficzne Aspekty Genezy t. 12, 287--301, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: "podpis w komórce", "signature in the cell", Jodkowski's condition, genetic information, informacja genetyczna, inteligentny projekt, intelligent design, nauka, origin of life, pochodzenie życia, science, warunek Jodkowskiego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20186] [data modyf: 23-06-2016 10:28]
[9] Zasada naturalizmu metodologicznego czy adekwatności przyczynowej? / Małgorzata Gazda, 2015. Idź Pod Prąd, nr 10-11 (135-136), 8--9
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19990] [data modyf: 19-04-2016 09:19]
[10] Dowód, którego nie ma / Małgorzata Gazda, 2014. Idź Pod Prąd, nr 4-5, 14
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18229] [data modyf: 31-07-2015 10:52]
[11] "Śmieciowy" DNA i "zdegenerowany" kod genetyczny / Małgorzata Gazda, 2014. Idź Pod Prąd, nr 8-9, 16
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18975] [data modyf: 31-07-2015 11:04]
[12] Biologia wg Onetu. Takie tam organy szczątkowe / Małgorzata Gazda, 2013. Idź Pod Prąd, nr 2-3, 14
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17354] [data modyf: 21-07-2015 10:03]
[13] Czy funkcjonalne białka mogą powstać przypadkowo? / Małgorzata Gazda, 2013. Idź Pod Prąd, nr 11-12, 16--17
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18230] [data modyf: 07-09-2015 12:12]
[14] DNA - struktura cząsteczki dziedziczności / Małgorzata Gazda, 2013. Idź Pod Prąd, nr 2-3, 14--15
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17355] [data modyf: 21-07-2015 10:03]
[15] "Podpis w komórce". Co było pierwsze? / Małgorzata Gazda, 2013. Idź Pod Prąd, nr 4, 9
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17356] [data modyf: 21-07-2015 10:02]
[16] "Podpis w komórce" Stephen C. Mayer: Proste jak budowa komórki / Małgorzata Gazda, 2013. Idź Pod Prąd, nr 12-1, 15
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17353] [data modyf: 21-07-2015 10:02]
[17] "Świat RNA" z perspektywy krytyków / Małgorzata Gazda, 2013. Idź Pod Prąd, nr 6, 9
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17379] [data modyf: 21-07-2015 10:03]
[18] "Podpis w komórce". Stephen C. Meyer o informacji genetycznej i pochodzeniu życia / Małgorzata Gazda, 2012. Idź Pod Prąd, nr 11, 15
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17352] [data modyf: 21-06-2013 09:09]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] W obronie uniformitaryzmu / Bruce L. Gordon; tłum. / Agnieszka Biesiadecka, Dorota Brylla, Małgorzata Gazda, Grzegorz Malec, Radosław Plato, Maciej Powąska, Alicja Ratajczak, Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2014, t. 11, s. 1--17, eISSN: 2299-0356,
Słowa kluczowe: methodological naturalism, Christian theism, Thomistic secondary causation, boskie działanie opatrznościowe, divine providential action, intelligent design theory, metaphysical naturalism, naturalizm metafizyczny, naturalizm metodologiczny, occasionalism, okazjonalizm, quantum theory, teizm chrześcijański, teoria inteligentnego projektu, teoria kwantów, tomistyczna koncepcja przyczynowości wtórnej, transcendent intelligent causation, transcendentna przyczynowość inteligentna, uniformitarianism, uniformitaryzm,

Kod: TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10074] [data modyf: 03-08-2015 09:44]
[2] Teologiczne i naukowe wyjaśnienia pochodzenia i celu zła naturalnego / Gary Emberger; tł. z j. ang. / Małgorzata Gazda, Artur Gierzkiewicz, Paweł Jakubowski, Radosław Plato, Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2013, t. 10, s. 139--158, eISSN: 2299-0356, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/pl/czasopismo/25-fag-2013/340-fag-2013-art-09
Słowa kluczowe: Augustinian theodicy, Bóg chrześcijański, Christian God, Irenaean theodicy, Satan, Szatan, disposable soma theory, evolutionary theory, free will, moral evil, natural evil, teodycea augustiańska, teodycea ireneuszowa, teoria ciała jednorazowego użytku, teoria ewolucji, wolna wola, zło moralne, zło naturalne,

Kod: ANK4_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9734] [data modyf: 21-02-2017 11:38]
[3] Od luk w wiedzy do wniosku o istnieniu Boga / Randy Isaac; tł z ang. / Małgorzata Gazda // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2012, T. 9, s. 187--198, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=235
Kod: TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9506] [data modyf: 29-01-2013 11:25]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Stephena C. Meyera koncepcja "podpisu w komórce" a filozoficzne podstawy nauki, 2015. Małgorzata Gazda // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 659, ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22522] [data modyf: 10-02-2017 08:17]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Idź pod prąd. W sporze ewolucjonizm - kreacjonizm : Dla tych, którzy mają odwagę samodzielnie myśleć / (Red.) Małgorzata Gazda .- Lublin : Wydawnictwo Pod Prąd, 2017 .- ISBN: 9788392213512
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5698] [data modyf: 31-05-2019 11:48]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski