System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Grzegorz Malec
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 25 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
17 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 43,58 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ: 12,5 (12,5)    WZ-ROZ: 7,08 (3,54)    CZASOP: 24 (2,67)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

2,56 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
43,58 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ: 12,5 (12,5)    WZ-ROZ: 7,08 (3,54)    CZASOP: 24 (2,67)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

2,56 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Człowiek - istota religijna : Religijność w ujęciu humanistycznym / Krzysztof Krzemiński, Agnieszka Dąbek, Aleksander Sztramski, Paweł Pałasiński, Grzegorz Malec, Agnieszka Witkowska-Krych, Agnieszka Laddach, Agnieszka Wloka, Krzysztof Wodniak, Karol Kowalski, Maria Flakus . T. 3 .- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014 .- 202 s. .- ISBN: 9788323134176
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12748] [data modyf: 16-03-2017 10:45]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Erozja teizmu Darwina, czyli wpływ podróży na okręcie HMS Beagle na poglądy teologiczne angielskiego przyrodnika / Grzegorz Malec
// W: Wybrane zagadniena z filozofii języka i religii / red. Krzysztof Bałękowski, Kamil Maciąg .- Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015 - s. 110--120 .- ISBN: 9788365272218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17203] [data modyf: 06-10-2015 09:55]
[2] Spór o nawrócenie Darwina / Grzegorz Malec
// W: Filozofia - nauka - religia : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej / pod red. Piotra Bylicy, Krzysztofa J. Kiliana, Roberta Piotrowskiego i Dariusza Sagana .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 427--459 .- ISBN: 9788378421788
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17032] [data modyf: 13-07-2015 12:18]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Charles Darwin and Lady Hope - The Legend Still Alive / Grzegorz Malec // Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny .- 2015, nr 29, s. 126--149, ISSN: 1689-4286, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Charles Darwin, Christianity, James Moore, Lady Hope, deathbed conversion
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19373] [data modyf: 06-10-2015 09:41]
[2] Ewolucjonizm przed Darwinem: Matthew, Blyth, Wallace / Grzegorz Malec // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2015, t. 12, s. 83--108, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Alfred Russel Wallace, Edward Blyth, Patrick Matthew, teoria doboru naturalnego, teoria ewolucji, theory of evolution, theory of natural selection
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20185] [data modyf: 23-06-2016 10:20]
[3] O budulcu okrętowym i uprawie drzew oraz krytyczne uwagi o autorach, którzy ostatnio podejmowali problematykę upraw / Patrick Matthew; tł z j. ang. / Grzegorz Malec // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2015, t. 12, s. 109--126, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20188] [data modyf: 04-07-2016 08:16]
[4] O budulcu okrętowym i uprawie drzew oraz krytyczne uwagi o autorach, którzy ostatnio podejmowali problematykę upraw / Patrick Matthew; tłum. z j. ang. / Grzegorz Malec // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2015, t. 12, s. 109--126, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20190] [data modyf: 24-06-2016 09:18]
[5] O prawie, które kierowało pojawianiem się nowych gatunków / Alfred Russel Wallace; tłum. z j. ang. / Grzegorz Malec // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2015, t. 12, s. 147--166, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20192] [data modyf: 24-06-2016 09:23]
[6] Próba klasyfikacji "odmian" zwierząt w połączeniu z obserwacjami nietypowych zmian sezonowych i innych, które w sposób naturalny zachodzą u rozmaitych gatunków brytyjskich, lecz nie dają podstaw do wyodrębnienia odmian / Edward Blyth; tłum. z j. ang. / Grzegorz Malec // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2015, t. 12, s. 127--146, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20191] [data modyf: 24-06-2016 09:21]
[7] Edward Blyth (1810-1873). Ojciec indyjskiej ornitologii / Grzegorz Malec // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2014, nr 9, s. 109--133, ISSN: 0023-589X,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18167] [data modyf: 29-07-2015 10:22]
[8] Projekt Venus - czas wielkich zmian czy kolejna utopia? / Grzegorz Malec // Idź Pod Prąd .- 2014, nr 1(114), s. 6--7
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18433] [data modyf: 31-07-2015 12:26]
[9] "Wzniosły jest pogląd, że Stwórca?", czyli łapówka Darwina dla chrześcijan / Grzegorz Malec // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2014, t. 14, s. 187--204, eISSN: 2299-0356, : summ.
Słowa kluczowe: Charles Darwin, Creator, Karol Darwin, O powstawaniu gatunków, On the Origin of Species, samorództwo, spontaneous generation, teoria ewolucji, theory of evolution
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19165] [data modyf: 21-02-2017 09:31]
[10] Czy Darwin wyrzekł się teorii ewolucji? / Grzegorz Malec // Idź Pod Prąd .- 2013, nr 6, s. 13
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17535] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[11] Loren Eiseley (1907-1977). Człowiek, który oskarżył Darwina o plagiat / Grzegorz Malec // Idź Pod Prąd .- 2013, nr 7-9, s. 20--21
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17534] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[12] Czy Darwin splagiatował teorię ewolucji? / Jerry Bergman; przeł. / Grzegorz Malec // Problemy Genezy .- 2012, tom XX, s. 117--136
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18859] [data modyf: 05-03-2015 11:31]
[13] Czy Darwin wyrzekł się teorii ewolucji? / Grzegorz Malec // Problemy Genezy .- 2012, tom XX, s. 141--143 .- [przedruk]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18858] [data modyf: 05-03-2015 11:28]
[14] Loren Eiseley (1907--1977). Człowiek, który oskarżył Darwina o plagiat / Grzegorz Malec // Problemy Genezy .- 2012, tom XX, s. 137--140 .- [przedruk]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18857] [data modyf: 05-03-2015 11:27]
[15] Naturalizm metodologiczny w sporze ewolucjonizmu z kreacjonizmem w świetle poglądów Paula K. Feyerabenda / Grzegorz Malec // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2012, t. 9, s. 131--154, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=241
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17001] [data modyf: 29-01-2013 11:39]
[16] Teologiczne dylematy Karola Darwina / Grzegorz Malec // Roczniki Filozoficzne .- 2012, nr 1, s. 67--85, ISSN: 0035-7685,
Słowa kluczowe: Charles Darwin, Creator, Karol Darwin, Stwórca, agnosticism, agnostycyzm, ateizm, atheism, methodological naturalism, naturalizm metodologiczny, teizm, theism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17536] [data modyf: 10-10-2013 12:08]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] W obronie uniformitaryzmu / Bruce L. Gordon; tłum. / Agnieszka Biesiadecka, Dorota Brylla, Małgorzata Gazda, Grzegorz Malec, Radosław Plato, Maciej Powąska, Alicja Ratajczak, Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2014, t. 11, s. 1--17, eISSN: 2299-0356,
Słowa kluczowe: methodological naturalism, Christian theism, Thomistic secondary causation, boskie działanie opatrznościowe, divine providential action, intelligent design theory, metaphysical naturalism, naturalizm metafizyczny, naturalizm metodologiczny, occasionalism, okazjonalizm, quantum theory, teizm chrześcijański, teoria inteligentnego projektu, teoria kwantów, tomistyczna koncepcja przyczynowości wtórnej, transcendent intelligent causation, transcendentna przyczynowość inteligentna, uniformitarianism, uniformitaryzm,

Kod: TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10074] [data modyf: 03-08-2015 09:44]
[2] Idea uniwersytetu według Johna Henry'ego Newmana / Grzegorz Malec // W: The Peculiarity of Man .- 2013, nr 18, s. 157--172, ISSN: 2083-9235, : summ.
Słowa kluczowe: John Henry Newman, The Idea of a Univercity, gentleman's attitude, universal knowledge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9864] [data modyf: 22-07-2015 09:55]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] O powstawaniu Powstawania gatunków, czyli krótka historia ewolucjonizmu / Grzegorz Malec // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska, 2015 .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 423 .- ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22514] [data modyf: 09-02-2017 11:18]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Nullius in Verba: Darwin's Greatest Secret / / Mike Sutton : Thinker Media , 2014 (Rec.) .- There Is No Darwin's Greatest Secret / Grzegorz Malec // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2015, t. 12, s. 325--331
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Darwin and Lady Hope. The Untold Story / / L. R. Croft .- Preston : Elmwood Books , 2012 (Rec.) .- Darwin, Lady Hope i legenda pewnego nawrócenia / Grzegorz Malec // Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny .- 2014, nr 25, s. --
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Darwin and Lady Hope: The Untold Story / / L. R. Croft .- Preston : Elmwood Books , 2012 (Rec.) Grzegorz Malec // Zygon .- 2014, vol. 49, no. 1, s. 261--263
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski