System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Dorota Brylla
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 40 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Alberta Schweitzera mistyczna interpretacja "Corpus Paulinum". Problematyczność w zadłużeniu teologa w myśli Lutra i niezasadność utożsamiania paulinizm=luteranizm, Dorota Brylla
// W: Reformacja protestancka 1517 roku. Spory o dziedzictwo, 2018. / red. Cezary Lipiński i Wolfgang Brylla, Wrocław : Quaestio, s. 119--144, ISBN: 9788365815163
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20602] [data modyf: 29-05-2019 12:32]
[2] Ideał "równoważności formy ze Stwórca" kabały Bnei Baruch jako wyraz mistycznej unii dychotomicznych jakości (coincidentia oppositorum) i konsekwencja sza'aszua, Dorota Brylla
// W: Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej, 2018. / red. Janusz Dobieszewski, Stanisław Krajewski, Jakub Mach, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 417--435, ISBN: 97883-242-3425-7
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20362] [data modyf: 29-05-2019 12:28]
[3] Alberta Schweitzera koncepcja pokoju jako wypływająca z idei czci dla życia, Dorota Brylla
// W: Wojna / pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności, 2017. / red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 113--136, ISBN: 9788362352432
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19675] [data modyf: 03-07-2019 11:17]
[4] Salomona Majmona poglądy na religię, Dorota Brylla
// W: Żydzi żarscy a specyfika pogranicza polsko-niemieckiego, 2017. / pod red. Tomasza Jaworskiego i Tamary Włodarczyk, Żary-Żagań : Oficyna Wydawnicza Dekorgraf, s. 25--35, ISBN: 9788363532499
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19129] [data modyf: 03-06-2019 09:34]
[5] "Śniący wariaci" i metafizyczne wody śnienia. Kto śni o kim i kto jest prawdziwy? Problem natury rzeczywistości i granic poznania w przygodach "Alicji po drugiej stronie lustra" Lewisa Carrolla na przykładzie solipsystycznego epizodu z Czerwonym Królem, Dorota Brylla
// W: Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii : Światy możliwe. Interpretacje, 2016. / red. nauk. Agnieszka Iskra-Paczkowska, Stanisław Gałkowski, Marek Stanisz, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 171--187, ISBN: 9788379963355
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18392] [data modyf: 15-02-2017 10:16]
[6] Filozofia w przeszkolu?, Dorota Brylla
// W: Przedszkole - edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowane szanse?, 2015. / pod red. Agnieszki Nowak-Łojewskiej i Agnieszki Olczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 193--197, ISBN: 9788378422136
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17865] [data modyf: 13-05-2016 12:40]
[7] Mikołaja z Kuzy wykładnia kategorii Boga ukrytego na podstawie dialogu De Deo Abscondito, Dorota Brylla
// W: Phillosophers' Rally 2014, 2014. / ed. by. Przemysław Wałęga, Warszawa : -, s. 20, ISBN: - .- [abstract]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18743] [data modyf: 13-02-2017 10:05]
[8] Życie i twórczość Salomona Majmona z uwydatnieniem okresu kożuchowskiego, Dorota Brylla
// W: Ludzie w dziejach Kożuchowa, 2013. / red. Tomasz Andrzejewski, Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, s. 67--93, ISBN: 9788393564514
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15504] [data modyf: 29-08-2013 10:27]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Jezus Chrystus i Jego nauczanie w neokabale szkoły duchowej Bnei Baruch / Dorota Brylla, 2018. Nurt SVD: Jezus w religiach i kulturach 1 (143), 42--55, ISSN: 1233-9717, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bnei Baruch, Christianity, Jesus Christ, Jezus Chrystus, chrześcijaństwo, kabała, kabbalah
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23139] [data modyf: 28-09-2018 09:04]
[2] Pierwszy biskup / Dorota Brylla, 2018. Na Winnicy, nr 3, 26 bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22596] [data modyf: 04-04-2018 09:54]
[3] Wykładnia kategorii Boga ukrytego na podstawie dialogu Mikołaja z Kuzy "De deo abscondito" / Dorota Brylla, 2018. Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne, 55, 91--110, ISSN: 1733-5566, , eISSN: 1733-5566, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bóg ukryty, De deo abscondito, Mikołaj z Kuzy, epistemologia mistyczna, prawda (veritas), teologia apofatyczna, teologia negatywna
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-22636] [data modyf: 13-04-2018 12:53]
[4] Panteistyczna koncepcja Boga na przykładzie nauczania Instytutu Studiów i Badań Kabały Bnei Baruch / Dorota Brylla, 2017. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. 26, nr 1, 223--236, ISSN: 1230-1493,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21458] [data modyf: 08-06-2017 10:39]
[5] Rozważania o apofatycznej kategorii "negacja negacji" / Dorota Brylla, 2017. Seminare. Poszukiwania naukowe t. 38, nr 1, 65--76, ISSN: 1232-8766, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: apofaza, apophasis, mistyka, mysticism, negacja, negation, panentheism, panteizm, teizm, theism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-21748] [data modyf: 03-10-2017 13:06]
[6] Problem pojęcia "doświadczenie mistyczne". O epistemologii mistyki słów kilka / Dorota Brylla, 2016. Transformacje: Pismo interdyscyplinarne, 45--59, ISSN: 1230-0292, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bóg, byt, solipsyzm monistyczny, wydarzenie mistyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21009] [data modyf: 10-02-2017 09:25]
[7] Alberta Schweitzera etyka czci dla życia jako mistyka panteistyczna i mistyka jednoczenia się z bytem / Dorota Brylla, 2015. Studia Philosophica Wratislaviensia, X 1, 107--124, ISSN: 1895-8001,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19073] [data modyf: 31-07-2015 12:41]
[8] Biblijny opis stworzenia w nauczaniu Bnei Baruch / Dorota Brylla, 2015. Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych, XXVII, 247-2-65, ISSN: 0860-4487, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19685] [data modyf: 11-01-2016 12:57]
[9] O nieateistycznym i akosmicznym charakterze panteistycznej filozofii Spinozy według Salomona Majmona / Dorota Brylla, 2015. Studia z Historii Filozofii, nr 3(6), 145--161, ISSN: 2083-1978, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Maimon, Spinoza, acosmism, atheism, monism, pancosmism, pantheism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19448] [data modyf: 23-10-2015 09:11]
[10] Zur möglichen Herkunft von zwei erhalten gebliebenen Manuskripten Salomon Maimons: "Taalumot Chochma" und "Cheshek Shlomo" / Dorota Brylla, 2015. Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 57 (1), 129--137, ISSN: 0028-3517 ,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18812] [data modyf: 31-07-2015 12:41]
[11] Epistemologia mistyczna i dwie metody poznania Rudolfa Otta / Dorota Brylla, 2014. Humaniora, nr 2 (6), 61--71
Słowa kluczowe: Rudolf Otto, cognition, epistemology, inward way of mysticism, mysticism, numinosum, outward way of mysticism, sacrum
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18713] [data modyf: 21-02-2017 09:27]
[12] Erotyczny charakter poznania w kabale / Dorota Brylla, 2014. Studia Warmińskie, nr 51, 65--79, ISSN: 0137-6624,
Słowa kluczowe: Jewish Mysticism, Kabbalah, kabała, knowing, mistycyzm żydowski, poznanie, sefirot, seks, sephirot, sex
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18712] [data modyf: 29-07-2015 10:20]
[13] I chrzest, i Chrystus? Polemika z artykułem "Chrzest czy Chrystus" / Dorota Brylla, 2014. Idź Pod Prąd, nr 6-7, 8
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18356] [data modyf: 31-07-2015 11:57]
[14] Kabała, nauka i stworzenie Wszechświata / Nathan Aviezer; tł. z j. ang. / Dorota Brylla, 2014. Filozoficzne Aspekty Genezy t. 11, 243--259, eISSN: 2299-0356,
Słowa kluczowe: Judaism, Kabbalah, cosmology, creation, judaizm, kabała, kosmologia, nauka, science, sefirot, shevirat ha-kelim, spatial dimensions, string theory, stworzenie, teoria strun, wymiary przestrzenne
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19131] [data modyf: 07-09-2015 12:20]
[15] Nathana Aviezera interpretacja kabały i próba konkordyzmu: o (nie)współmierności dziesięciu wymiarów przestrzennych teorii strun i dziesięciu "sefirot" kabały / Dorota Brylla, 2014. Filozoficzne Aspekty Genezy t. 11, 261--276, eISSN: 2299-0356, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/pl/czasopismo/39-fag-2014/855-fag-2014-art-12
Słowa kluczowe: Isaac Luria, Kabbalah, Nathan Aviezer, Sefer Yetzirah, Sefer ha-Bahir, concordism, cosmogony, religion, science, sefirot, shevirat ha-kelim, spatial dimensions, string theory
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19130] [data modyf: 21-02-2017 09:29]
[16] Salomon Maimon has a Memorial / Dorota Brylla, 2014. Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel Vol. 42, No. 2, [3], ISSN: 0048-3893,
Kod: CZR-ERIH-0    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-18355] [data modyf: 31-07-2015 11:57]
[17] "I dali mi losy...". Wokół przeobrażeń w interpretacji zjawiska dywinacji / Dorota Brylla, 2013. Transformacje, nr 1-2, 422--438, ISSN: 1230-0292, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18043] [data modyf: 21-02-2017 09:03]
[18] O aborcji w perspektywie etyki szacunku dla życia. Polemika ze stanowiskiem Mary Anne Warren / Dorota Brylla, 2013. Archeus, tom 14, 29--40, ISSN: 1641-5973,
Słowa kluczowe: Albert Schweitzer, Mary Anne Warren, abortion, reverence of life, will to live
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18042] [data modyf: 21-07-2015 11:35]
[19] Teozofia kabalistyczna w świetle spinozjańskiego monizmu panteistycznego / Dorota Brylla, 2013. Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych, XXV, 25--46, ISSN: 0860-4487, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17582] [data modyf: 21-07-2015 10:14]
[20] Antynomiczne dyrektywy radykalnego sabataizmu jako wyraz etyki "odwróconej" według Gershoma Scholema / Dorota Brylla, 2012. Studia Religiologica vol. 45, 237--254, ISSN: 2084-4077,
Słowa kluczowe: Dönmeh, Gershom Scholem, Sabataizm, Sabataj Cwi, Tora de-'Acilut-Tora de-Beri'a, antynomizm, etyka "odwrócona", judaizm, kabała
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17218] [data modyf: 09-04-2013 13:24]
[21] Diferentia specifica kabalistycznej kategorii Ein Sof / Dorota Brylla, 2012. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii, tom 4, 179--203, ISSN: 2080-8534, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Ein Sof, immanens, judaizm, kabała, kelim, sefirot, teologia negatywna, transcendens, żydowski ezoteryzm, żydowski mistycyzm
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-17125] [data modyf: 11-03-2013 12:46]
[22] O deprecjacji znaczeniowej terminu kabała / Dorota Brylla, 2011. Nomos : kwartalnik religioznawczy, nr 73/74, 81--107, ISSN: 1230-7858,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16869] [data modyf: 11-04-2013 16:59]
[23] "Palma Dewory" Moszego Kordowera jako egzemplifikacja żydowskiej kabalistycznej doktryny etycznej pod postacią "imitatio dei" / Dorota Brylla, 2011. Etyka, nr 44, 148--168, ISSN: 0014-2263, summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17126] [data modyf: 11-04-2013 17:00]
[24] "Sefer Jecira". Rys historyczny i bibliograficzny / Dorota Brylla, 2011. Poznańskie Studia Teologiczne, t. 25, 7--36, ISSN: 0209-3472, summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16870] [data modyf: 11-04-2013 16:59]
[25] Żydowskie "dewekut" w postaci kontemplacji tetragramu oraz kombinatoryki literowej jako droga duchowego rozwoju / Dorota Brylla, 2010. Poznańskie Studia Teologiczne, t. 24, 23--39, ISSN: 0209-3472, summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16871] [data modyf: 11-04-2013 16:59]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Królestwo zła Apokalipsy Janowej jako analogia kabalistycznej idei królestwa klipot / Dorota Brylla // W: The Peculiarity of Man .- 2014, nr 20, s. 435--452, ISSN: 2083-9235,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10049] [data modyf: 03-08-2015 09:47]
[2] W obronie uniformitaryzmu / Bruce L. Gordon; tłum. / Agnieszka Biesiadecka, Dorota Brylla, Małgorzata Gazda, Grzegorz Malec, Radosław Plato, Maciej Powąska, Alicja Ratajczak, Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2014, t. 11, s. 1--17, eISSN: 2299-0356,
Słowa kluczowe: methodological naturalism, Christian theism, Thomistic secondary causation, boskie działanie opatrznościowe, divine providential action, intelligent design theory, metaphysical naturalism, naturalizm metafizyczny, naturalizm metodologiczny, occasionalism, okazjonalizm, quantum theory, teizm chrześcijański, teoria inteligentnego projektu, teoria kwantów, tomistyczna koncepcja przyczynowości wtórnej, transcendent intelligent causation, transcendentna przyczynowość inteligentna, uniformitarianism, uniformitaryzm,

Kod: TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10074] [data modyf: 03-08-2015 09:44]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Ideał "równoważności formy ze Stwócą" kabały Bnei Baruch jako wraz mistycznej unii dychotomicznych jakości (coincidentia oppositorum) i konsekwencja sha'ashu'a, 2016. Dorota Brylla // W: Epistemologia doświadczenia religijnego. Warszawa, Polska Warszawa : Instytut Filozofii uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 12
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22529] [data modyf: 14-02-2017 09:07]
[2] Panteistyczna koncepcja Boga na przykładzie systemu filozoficznego Instytutu Studiów i Badń Kabały Bnei Baruch, 2015. Dorota Brylla // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 437, ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22506] [data modyf: 09-02-2017 10:55]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami / / Andrzej G. Kruszewicz .- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Oikos , 2017 (Rec.) .- Człowieka oblicz kilka. O nierównym traktowaniu zwierząt jako przejawie ludzkiej hipokryzji / Dorota Brylla // Kultura i Wartości .- 2018, 25, s. 101--112
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Christian Theology and the Status of Animals: The Dominant Tradition and Its Alternatives / / Ryan Patrick McLaughlin .- New York : Palgrave Macmillan , 2012 (Rec.) .- Alternatywa narzędziem zmiany. Status zwierząt w dominującej tradycji chrześcijańskiej oraz poza nią / Dorota Brylla // Etyka .- 2015, 51, s. 7--15
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Kabała ujawniona. Jak doprowadzić nas do świata pokoju, harmonii i ekorozwoju / / Michael Laitman .- Warszawa : Studio Emka , 2009 (Rec.) .- Rzecz o nieanalogiczności konotacyjnej "kabały" w ujęciu naukowym i laitmanowskim. Kabała Bnei Baruch jako wytwór współczesnej kultury duchowości / Dorota Brylla // ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura .- 2013, nr 27, s. 153--166
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski