System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Patryk Petrus
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 0 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)

(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

0 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
0 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)

(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

0 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Kultura - błogosławieństwo czy przekleństwo narodów? / Patryk Petrus
// W: Terytoria kultury - topografia obecności* / red. nauk. Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 25--32 .- ISBN: 9788378420798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15522] [data modyf: 17-09-2013 12:39]
[2] Problematyka gruzińska w WikiLeaks / Patryk Petrus
// W: Konflikt kaukaski w 2008 roku / red. nauk. Robert Potocki, Marcin Domagała, Przemysław Sieradzan .- Warszawa : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2012 - s. 56--64 .- ISBN: 9788393291502
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14863] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Relatywna sprawiedliwość społeczna Johna Rawlsa / Patryk Petrus // ProLog. Interdyscyplinarne Czasopismo Humanistyczne: Międzyludzkie .- 2016, 1(4), s. 75--89
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19993] [data modyf: 20-04-2016 10:48]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Społeczeństwo obywatelskie w aspekcie koncepcji dwóch zasad sprawiedliwości Johna Rawlsa / Patryk Petrus // W: The Peculiarity of Man .- 2013, nr 18, s. 173--184, ISSN: 2083-9235, : summ.
Słowa kluczowe: Popper, Rawls, community, fascism, institutions, society well decorated, the open society, two principles of justice,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9865] [data modyf: 22-07-2015 09:55]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Szkoła jako instytucja wychowawcza / / Wojciech Słomski .- Warszawa , 2011 (Rec.) Patryk Petrus // Prosopon .- 2011, nr 2, s. 204--207
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Wprowadzenie do geopolityki / / Jakub Potulski .- Gdańsk : Uniwersytet Gdański , 2010 (Rec.) Patryk Petrus // Studia Geopolitica .- 2011, 2010/2011, s. 240--242
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski