System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Agnieszka Szczap
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: filozofia (100 %)
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 27 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kobiety i filozofia : Kontynuacja esejów subiektywnych, 2016. Agnieszka Szczap, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 290 s. , ISBN: 9788378422341,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13084] [data modyf: 15-03-2017 08:16]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Misticizm Hil'degardy Bingenskoj, Agnieszka Szczap
// W: L.P. Karsavin i srednevekovaâ mistika. Ontologičeskij argumentv istorii evropejskoj mysli, 2019. / red. O. E. Dušin, K. A. Šmorag, Sankt-Peterburg - Pskov : Sankt-peterburgskij gosudarstvennyj universitet (Verbum 21), s. 87--104, ISBN: 9785911168780
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21318] [data modyf: 29-01-2020 13:24]
[5] [1]
[2] Wątki feministyczne w twórczości Marii Ossowskiej, Agnieszka Szczap
// W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 225--239, ISBN: 9788378423331
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20421] [data modyf: 04-06-2019 11:17]
[20] [1]
[3] John Stuart Mill's Fight for Women's Rights, Agnieszka Szczap
// W: Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges, 2017. / eds. Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 5), s. 279--286, ISBN: 9788378422983
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19280] [data modyf: 31-05-2019 13:06]
[20] [1]
[4] Michaela Walzera teoria wojny sprawiedliwej, Agnieszka Szczap
// W: Wojna / pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności, 2017. / red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 50--67, ISBN: 9788362352432
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19674] [data modyf: 03-07-2019 11:17]
[20] [1]
[5] Zielonogórski szlak kobiet, Agnieszka Szczap, Katarzyna Turonek
// W: Zielona Góra przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Część 1, 2017. / pod red. Bogumiły Burdy, Leszka Kani, Aliny Polak i Małgorzaty Szymczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 189--200, ISBN: 9788378422976
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19465] [data modyf: 03-06-2019 11:01]
[14,2] [0,71]
[6] Różne odcienie miłości w życiu i twórczości Sorena Kierkegaarda, Agnieszka Szczap
// W: Studia z filozofii Sorena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje, 2015. / pod red. Marii Gołębiewskiej, Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN (Wydawnictwo IFiS PAN Studia z filozofii systematycznej t. 14), s. 294--303, ISBN: 9788376831077
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17661] [data modyf: 02-03-2016 14:03]
[7] Ayn. Rand. Losy rosyjskiej emigrantki, Agnieszka Szczap
// W: Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, 2014. / red. nauk. Wanda Laszczak, Daria Ambroziak, Brygida Pudełko, Katarzyna Wysoczańska-Pająk, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 195--201, ISBN: 9788373956322
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16539] [data modyf: 23-01-2015 11:06]
[8] Rodzina jako idea filozoficzna. Feministyczna interpretacja wybranych koncepcji filozoficznych, Agnieszka Szczap
// W: Rodzina - terra incognita? : Przemiany rodziny w XXI wieku, 2012. / red. nauk. Agnieszka Pawlak i Ewa Hyży, Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Socjologia), s. 15--28, ISBN: 9788362807901
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15569] [data modyf: 02-10-2013 15:36]
[9] Idea wspólnotowości w komunitaryzmie, Agnieszka Szczap
// W: Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji, 2003. / red. nauk. Włodzimierz Kaczocha, Poznań : Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, s. 151--170, ISBN: 8389430002
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14782] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] St. Hildegarda's from Bingen phenomenon in culture of Europe of the middle ages / Agnieszka Szczap, 2018. Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah 28, 82--103, ISSN: 1818-734X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22724] [data modyf: 09-05-2018 12:54]
[5] [1]
[2] Edukacja kobiet w XVII- i XVIII-wiecznej Anglii i próby przezwyciężenia obowiązującego kanonu / Agnieszka Szczap, 2017. ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura 35, 2, 75--87, ISSN: 1508-6305,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22437] [data modyf: 28-02-2018 12:23]
[11] [1]
[3] Śladami kobiet / Agnieszka Szczap, Katarzyna Turonek, 2017. Na Winnicy, nr 1, 19
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21652] [data modyf: 05-10-2017 09:07]
[0] [0]
[4] Śladami kobiet / Agnieszka Szczap, Katarzyna Turonek, 2017. Na Winnicy, nr 2, 24
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21988] [data modyf: 22-11-2017 08:54]
[0] [0]
[5] Mary Astell projekt edukacyjny / Agnieszka Szczap, 2016. Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny Vol. 1 (11), 25--30, ISSN: 2391-5145, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20561] [data modyf: 07-11-2016 10:31]
[6] Patriarchalizm i paternalizm w angielskiej mysli filozoficznej XVII wieku. Rozważania Filmera, Hobbesa i Locke'a / Agnieszka Szczap, 2015. Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych XXVII, 305--314, ISSN: 0860-4487, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20019] [data modyf: 28-04-2016 09:21]
[7] Polemika Mary Wollstonecraft z poglądami Jeana J. Rousseau na temat wychowania i edukacji kobiet / Agnieszka Szczap, 2015. Wychowanie w Rodzinie: Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku t. XII, nr 2, 39--50, ISSN: 2082-9019, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Enlightenment, Oświecenie, civil rights, education, edukacja, equality, kobieta, man, mężczyzna, prawa obywatelskie, reason, rozum, równość, upbringing, woman, wychowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20162] [data modyf: 17-06-2016 14:00]
[8] "Rozpoczynać trzeba zawsze od Homera..." Z Azą Tacho-Godi rozmawiają Lilianna Kiejzik i Agnieszka Szczap / Lilianna Kiejzik, Agnieszka Szczap, 2014. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. 23, nr 2 (90), 83--90, ISSN: 1230-1493,
Kod: CZR-ERIH-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18461] [data modyf: 31-07-2015 12:24]
[9] The Spirit of Community in Poland / Agnieszka Szczap, 2011. The Responsive Community vol. 20, issue 1, 60--67
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17068] [data modyf: 15-02-2013 10:34]
[10] The Traditions of Polish Civil Society / Agnieszka Szczap, 2009. The Responsive Community vol. 18, issue 1, 36--45
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17067] [data modyf: 15-02-2013 10:31]
[11] Is There a Chance for Communitarianism in Poland? / Agnieszka Szczap, 2007. The Responsive Community vol. 12, issue 3, 52--62
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-17066] [data modyf: 15-02-2013 10:27]
[12] Idea społeczeństwa obywatelskiego w komunitaryzmie / Agnieszka Szczap, 2003. Rocznik Lubuski: Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie, T. 29 cz. 1, 75--93, ISSN: 0485-3083, bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16673] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rodzina w poglądach wybranych filozofów / Agnieszka Szczap // W: Wychowanie w Rodzinie .- 2013, Tom VII (1/2013), s. 17--31, ISSN: 2082-9019, bibliogr.
Słowa kluczowe: dominacja, domination, education, edukacja, family, feminism, feminizm, filozofia, gender, philosophy, płeć biologiczna, płeć kulturowa, rodzina, sex,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9813] [data modyf: 22-07-2015 09:49]
[2] Dobro jednostki a dobro wspólne. Debata między liberałami a komunitarystami / Agnieszka Szczap // W: Forum Naukowe. Instytut Samorządu Terytorialnego .- 2005, nr 3, s. 145--160
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9391] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Mary Astell edukacyjny projekt dla kobiet, 2015. Agnieszka Szczap // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 335, ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22509] [data modyf: 09-02-2017 11:10]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges / (Red.) Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 300 s. .- ISBN: 9788378422893
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5615] [data modyf: 03-06-2019 11:12]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski