System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Agnieszka Szczap
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: filozofia (100 %)
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 26 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kobiety i filozofia : Kontynuacja esejów subiektywnych / Agnieszka Szczap .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- 290 s. .- ISBN: 9788378422341
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13084] [data modyf: 15-03-2017 08:16]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wątki feministyczne w twórczości Marii Ossowskiej / Agnieszka Szczap
// W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 225--239 .- ISBN: 9788378423331
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20421] [data modyf: 04-06-2019 11:17]
[2] John Stuart Mill's Fight for Women's Rights / Agnieszka Szczap
// W: Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges / eds. Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - (Acta Iuridica Lebusana ; Vol. 5) - s. 279--286 .- ISBN: 9788378422983
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19280] [data modyf: 31-05-2019 13:06]
[3] Michaela Walzera teoria wojny sprawiedliwej / Agnieszka Szczap
// W: Wojna / pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności / red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 50--67 .- ISBN: 9788362352432
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19674] [data modyf: 03-07-2019 11:17]
[4] Zielonogórski szlak kobiet / Agnieszka Szczap, Katarzyna Turonek
// W: Zielona Góra przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Część 1 / pod red. Bogumiły Burdy, Leszka Kani, Aliny Polak i Małgorzaty Szymczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 189--200 .- ISBN: 9788378422976
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19465] [data modyf: 03-06-2019 11:01]
[5] Różne odcienie miłości w życiu i twórczości Sorena Kierkegaarda / Agnieszka Szczap
// W: Studia z filozofii Sorena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje / pod red. Marii Gołębiewskiej .- Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2015 - (Wydawnictwo IFiS PAN Studia z filozofii systematycznej ; t. 14) - s. 294--303 .- ISBN: 9788376831077
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17661] [data modyf: 02-03-2016 14:03]
[6] Ayn. Rand. Losy rosyjskiej emigrantki / Agnieszka Szczap
// W: Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji / red. nauk. Wanda Laszczak, Daria Ambroziak, Brygida Pudełko, Katarzyna Wysoczańska-Pająk .- Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014 - s. 195--201 .- ISBN: 9788373956322
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16539] [data modyf: 23-01-2015 11:06]
[7] Rodzina jako idea filozoficzna. Feministyczna interpretacja wybranych koncepcji filozoficznych / Agnieszka Szczap
// W: Rodzina - terra incognita? : Przemiany rodziny w XXI wieku / red. nauk. Agnieszka Pawlak i Ewa Hyży .- Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2012 - (Socjologia) - s. 15--28 .- ISBN: 9788362807901
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15569] [data modyf: 02-10-2013 15:36]
[8] Idea wspólnotowości w komunitaryzmie / Agnieszka Szczap
// W: Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji / red. nauk. Włodzimierz Kaczocha .- Poznań : Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, 2003 - s. 151--170 .- ISBN: 8389430002
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14782] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] St. Hildegarda's from Bingen phenomenon in culture of Europe of the middle ages / Agnieszka Szczap // Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah .- 2018, 28, s. 82--103, ISSN: 1818-734X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22724] [data modyf: 09-05-2018 12:54]
[2] Edukacja kobiet w XVII- i XVIII-wiecznej Anglii i próby przezwyciężenia obowiązującego kanonu / Agnieszka Szczap // ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura .- 2017, 35, 2, s. 75--87, ISSN: 1508-6305,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22437] [data modyf: 28-02-2018 12:23]
[3] Śladami kobiet / Agnieszka Szczap, Katarzyna Turonek // Na winnicy .- 2017, nr 1, s. 19
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21652] [data modyf: 05-10-2017 09:07]
[4] Śladami kobiet / Agnieszka Szczap, Katarzyna Turonek // Na winnicy .- 2017, nr 2, s. 24
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21988] [data modyf: 22-11-2017 08:54]
[5] Mary Astell projekt edukacyjny / Agnieszka Szczap // Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny .- 2016, Vol. 1 (11), s. 25--30, ISSN: 2391-5145, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20561] [data modyf: 07-11-2016 10:31]
[6] Patriarchalizm i paternalizm w angielskiej mysli filozoficznej XVII wieku. Rozważania Filmera, Hobbesa i Locke'a / Agnieszka Szczap // Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych .- 2015, XXVII, s. 305--314, ISSN: 0860-4487, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20019] [data modyf: 28-04-2016 09:21]
[7] Polemika Mary Wollstonecraft z poglądami Jeana J. Rousseau na temat wychowania i edukacji kobiet / Agnieszka Szczap // Wychowanie w Rodzinie: Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku .- 2015, t. XII, nr 2, s. 39--50, ISSN: 2082-9019, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Enlightenment, Oświecenie, civil rights, education, edukacja, equality, kobieta, man, mężczyzna, prawa obywatelskie, reason, rozum, równość, upbringing, woman, wychowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20162] [data modyf: 17-06-2016 14:00]
[8] "Rozpoczynać trzeba zawsze od Homera..." Z Azą Tacho-Godi rozmawiają Lilianna Kiejzik i Agnieszka Szczap / Lilianna Kiejzik, Agnieszka Szczap // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria .- 2014, r. 23, nr 2 (90), s. 83--90, ISSN: 1230-1493,
Kod: CZR-ERIH-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18461] [data modyf: 31-07-2015 12:24]
[9] The Spirit of Community in Poland / Agnieszka Szczap // The Responsive Community .- 2011, vol. 20, issue 1, s. 60--67
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17068] [data modyf: 15-02-2013 10:34]
[10] The Traditions of Polish Civil Society / Agnieszka Szczap // The Responsive Community .- 2009, vol. 18, issue 1, s. 36--45
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17067] [data modyf: 15-02-2013 10:31]
[11] Is There a Chance for Communitarianism in Poland? / Agnieszka Szczap // The Responsive Community .- 2007, vol. 12, issue 3, s. 52--62
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-17066] [data modyf: 15-02-2013 10:27]
[12] Idea społeczeństwa obywatelskiego w komunitaryzmie / Agnieszka Szczap // Rocznik Lubuski: Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie .- 2003, T. 29 cz. 1, s. 75--93, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16673] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rodzina w poglądach wybranych filozofów / Agnieszka Szczap // W: Wychowanie w Rodzinie .- 2013, Tom VII (1/2013), s. 17--31, ISSN: 2082-9019, : bibliogr.
Słowa kluczowe: dominacja, domination, education, edukacja, family, feminism, feminizm, filozofia, gender, philosophy, płeć biologiczna, płeć kulturowa, rodzina, sex,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9813] [data modyf: 22-07-2015 09:49]
[2] Dobro jednostki a dobro wspólne. Debata między liberałami a komunitarystami / Agnieszka Szczap // W: Forum Naukowe. Instytut Samorządu Terytorialnego .- 2005, nr 3, s. 145--160
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9391] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Mary Astell edukacyjny projekt dla kobiet / Agnieszka Szczap // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska, 2015 .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 335 .- ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22509] [data modyf: 09-02-2017 11:10]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges / (Red.) Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 300 s. .- ISBN: 9788378422893
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5615] [data modyf: 03-06-2019 11:12]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski