System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Karolina Rożko
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Fizyki i Astronomii Karolina Rożko
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 25 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
CZASOP: 25 (12,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

12,5 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
25 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
CZASOP: 25 (12,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

12,5 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Miejsce planet we Wszechświecie / Karolina Rożko
// W: Terytoria kultury - topografia obecności* / red. nauk. Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 205--219 .- ISBN: 9788378420798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15555] [data modyf: 27-09-2013 08:48]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dwa modele reprezentacji liczb. Umysłowa oś liczbowa oraz wiązka osi liczbowych / Karolina Rożko // Filozofia Nauki .- 2015, nr 2(90), s. 107--122, ISSN: 1230-6894, : bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19397] [data modyf: 09-10-2015 13:24]
[2] Znaczenie pojęcia odrzucania we współczesnej logice / Karolina Rożko // Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne .- 2014, 41, s. 115--126, ISSN: 1733-5566, , eISSN: 1733-5566, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Łukasiewicz, Goré, Postniece, Skura, Słupecki, metalogika, rachunek sekwentów, systemy odrzucania, wyprowadzanie, zastosowania
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18384] [data modyf: 07-09-2015 12:23]
[3] Teologia naturalna Stokesa / Karolina Rożko // Problemy Genezy .- 2008, T. XVI, nr 5-6, s. 67--75
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16507] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kontrowersje wokół Stirnerowskiej koncepcji wolności / Karolina Rożko // W: Tekstoteka Filozoficzna .- 2012, nr 1, s. 26--30
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9612] [data modyf: 21-06-2013 11:13]
[2] Rozwój teorii powstawania planet wokół pulsarów / Karolina Rożko // W: Semina Scientiarum .- 2012, nr 11, s. 158--176, ISSN: 1644-3365, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9611] [data modyf: 21-06-2013 10:06]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski