System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Justyna Kroczak
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 66 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
27 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 143 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ: 25 (12,5)    WZ-ROZ: 15 (5)    CZASOP: 98 (7)    INNE-REC: 5 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,3 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
143 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ: 25 (12,5)    WZ-ROZ: 15 (5)    CZASOP: 98 (7)    INNE-REC: 5 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,3 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Moim dzieciom. Wspomnienia dawnych dni (fragmenty) / Paweł Florenski; przeł. / Justyna Kroczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- 128 s. .- ISBN: 9788378422754
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13677] [data modyf: 30-03-2017 09:40]
[2] Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności / Justyna Kroczak .- Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2015 .- 206 s. : bibliogr. - (Filozofia Rosyjska ; t. 7) .- ISBN: 9788376831169
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12932] [data modyf: 26-01-2016 10:26]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] A.F. Losiev i F.F. Zelinskij: shodstva i različiâ ih ponimaniâ antičnosti / Justyna Kroczak
// W: Antičnost' kak genom evropejskoj i rossijskoj kul'tury / nauč. red. V. P. Šestakov .- Sankt-Peterburg : Aletejâ, 2016 - s. 109--124 .- ISBN: 9785906792488
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17463] [data modyf: 12-01-2016 09:27]
[2] Filozofia Pawła Florenskiego w kontekście jego "Wspomnień" / Justyna Kroczak
// W: Moim dzieciom. Wspomnienia dawnych dni (fragmenty) / Paweł Florenski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 113--125 .- ISBN: 9788378422754
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18890] [data modyf: 03-04-2017 09:22]
[3] Mistyczny rozwój człowieka na przykładzie hezychazmu i sufizmu / Justyna Kroczak
// W: Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych / red. Anetta Buras-Marciniak .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 175--185 .- ISBN: 9788380882492
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18527] [data modyf: 20-12-2016 09:49]
[4] Ezoteryzm chrześcijański w duchowości prawosławnej - wybrane zagadnienia filozoficzno-teologiczne / Justyna Kroczak
// W: Ezoteryzm w zachodniej kulturze / red. nauk. Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj .- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013 - (Religijność Alternatywna ; nr 2) - s. 163--175 .- ISBN: 9788377026663
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15515] [data modyf: 03-09-2013 12:05]
[5] Saint Theophan the Recluse's oeuvre and reception of his thought in Poland / Justyna Kroczak
// W: Russian Thought in Europe : Reception, Polemics, Developement / ed. by Teresa Obolevich, Tomasz Homa, Józef Bremer .- Kraków : Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, 2013 - (Humanitas. Studia Kulturoznawcze) - s. 37--53 .- ISBN: 9788376141404
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15514] [data modyf: 03-09-2013 08:19]
[6] Palamas i Florenski. Metafizyka serca w patrystycznej i rosyjskiej tradycji filozoficznej i literackiej / Justyna Kroczak
// W: Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej = Metafizika i literatura v russkoj kul'ture / pod red. Teresy Obolevitch .- Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2012 - s. 311--326 .- ISBN: 9788374383158
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15005] [data modyf: 14-01-2013 14:07]
[7] Polskie badania nad myślą Sergiusza i Eugeniusza Trubieckich / Justyna Kroczak
// W: Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część druga / red. Lilianna Kiejzik, Jacek Uglik .- Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2012 - s. 165--182 .- ISBN: 9788376830520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14726] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[8] Ikona jako symbol wieczności / Justyna Kroczak
// W: Symbol w kulturze rosyjskiej / red. Krzysztof Duda, Teresa Obolevitch .- Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno - Pedagogiczna "Ignatianum", Wydaw. WAM, 2010 - (Humanitas. Studia Kulturoznawcze) - s. 255--269 .- ISBN: 9788376140452
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14441] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Człowiek totalny" versus "człowiek integralny". Przyczynek do Karola Marksa i Iwana Kiriejwskiego rozważań o człowieku / Justyna Kroczak // Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny .- 2018, nr 40, s. 39--56, ISSN: 1689-4286, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Kiriejewski, Marks o człowieku, integralność, osobowość integralna, słowianofilstwo, wspólnota pierwotna, wspólnota wiejska
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22506] [data modyf: 19-03-2018 10:23]
[2] Protivopostavlenie rassudočnosti i razumnosti v epistemologičeskih vzglâdah slavânofilov / Justyna Kroczak // Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah .- 2017, 27, s. 51--63, ISSN: 1818-734X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Aleksey Khomyakov, Ivan Kireevesky, Konstantin Aksakov, episemology, intellect, rationalism, reason
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21990] [data modyf: 22-11-2017 09:14]
[3] Rol' A.F. Loseva v formirovanii vzglâdov S.S. Averinceva na russko-viznatijskie kul'turnye svâzy / Justyna Kroczak // Solov'ëvskie Issledovaniâ .- 2017, 55, 3, s. 78--88, ISSN: 2076-9210, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Kievan Rus', Likhachev's heritage, Losev's influence on Averintsev, Middle-Ages, Neoplatonism, Silver Age, aesthetics, culture of Old Rus', hesychasm, poetics
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21944] [data modyf: 10-11-2017 10:56]
[4] Rol' hristianskoj pis'mennosti v formirovanii "estetičeskoj samobytnosti" drevnorusskoj kul'tury / Justyna Kroczak // Veče. Žurnal russkoj filosofii i kul'tury .- 2017, v. 29, s. 47--56, ISSN: 2073-5723,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22313] [data modyf: 07-02-2018 13:15]
[5] Filozofowie rosyjscy o bizantyjskim dziedzictwie na Rusi / Justyna Kroczak // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria: wydanie specjalne .- 2016, nr 2, s. 405--414, ISSN: 1230-1493, : summ.
Słowa kluczowe: Ruś Kijowska, dziedzictwo bizantyjskie, filozofia, filozofowie rosyjscy, okcydentaliści, słowianofile
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20579] [data modyf: 15-11-2016 09:23]
[6] Hezychazm na Rusi. Wpływy, idee, postaci / Justyna Kroczak // Teologia i Człowiek: Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK .- 2016, nr 4, s. 51--71, ISSN: 1731-5638, , eISSN: 2391-7598, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bizancjum, Ruś, Segiusz Choruży, hezychazm
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2016.043
[AWCZ-21265] [data modyf: 18-04-2017 08:09]
[7] Metafizika vseedinstva P. A. Florenskogo: vzglâd na metaurovne / Justyna Kroczak // Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah .- 2016, 25, s. 26--37, ISSN: 1818-734X,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21080] [data modyf: 24-02-2017 08:39]
[8] Problem dziedzictwa bizantyjskiego na Rusi w opinii rosyjskich filozofów / Justyna Kroczak // Logos i Ethos .- 2016, nr 1 (41), s. 171--192, ISSN: 0867-8308, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20580] [data modyf: 15-11-2016 09:28]
[9] The role of the Bible in the formation of philosophical thought in Kievan Rus' (as exemplified by Ilarion of Kiev, Kliment Smolatič, and Kirill of Turov) / Justyna Kroczak // Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and SouthEast Europe .- 2016, nr 6, s. 61--74, ISSN: 2084-140X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Byzantine culture,, Kievan Rus',, Orthodox religion, Russian philosophy,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18778/2084-140X.06.04
[AWCZ-21199] [data modyf: 03-04-2017 09:14]
[10] Włodzimierza Wiernadskiego i Pawła Florenskiego rozważania o związkach człowieka z przyrodą / Justyna Kroczak // Logos i Ethos .- 2015, nr 1 (38), s. 81--92, ISSN: 0867-8308, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19249] [data modyf: 07-09-2015 11:42]
[11] Wpływ filozofii wszechjedności Włodzimierza Sołowjowa na twórczość Pawła Florenskiego / Justyna Kroczak // Filo-Sofija .- 2015, Vol. 15, No. 31, s. 95--106, ISSN: 1642-3267,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20382] [data modyf: 22-09-2016 09:56]
[12] Mikołaja Bardiejewa metafizyka płci / Justyna Kroczak // Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny .- 2014, nr 24, s. 1--11, ISSN: 1689-4286, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18082] [data modyf: 31-07-2015 11:30]
[13] Paweł Florenski oczami Sergiusza Chorużego / Justyna Kroczak // Roczniki Filozoficzne .- 2014, tom LXII, nr 3, s. 5--18, ISSN: 0035-7685,
Słowa kluczowe: Pavel Florensky, PaweK Florenski, Russian philosophy, Sergey Khoruzhy, Sergiusz Choruży, filozofia rosyjska
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18547] [data modyf: 29-07-2015 10:32]
[14] "Rytuał" i "obrzęd" w opowiadaniu Aleksego Łosiewa "Teatroman" / Elena Tacho-Godi; tłum. / Justyna Kroczak // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria .- 2014, r. 23, nr 2 (90), s. 21--33, ISSN: 1230-1493,
Kod: CZR-ERIH-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18436] [data modyf: 31-07-2015 12:27]
[15] Tadeusza Zielińskiego i Aleksego Łosiewa rozważania nad antykiem / Justyna Kroczak // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria .- 2014, r. 23, nr 2 (90), s. 47--57, ISSN: 1230-1493,
Słowa kluczowe: A. Tacho-Godi, A. Łosiew, Dionizos, Homer, T. Zieliński, filologia klasyczna, mit, mitologia, rozumienie antyczności
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18435] [data modyf: 31-07-2015 12:27]
[16] Estetyka dysonansu Fiodora Dostojewskiego / Justyna Kroczak // Fraza: poezja, proza, esej .- 2013, nr 3 (81), s. 75--81 : summ.
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17864] [data modyf: 21-02-2017 08:56]
[17] Pawła Florenskiego sympatie i antypatie filozoficzne / Justyna Kroczak // Kultura i Wartości .- 2013, nr 3, s. 103--114, ISSN: 2299-7806, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hagemeister, Kant, Pavel Florensky, Plato, Seraphion Mashkin, symbol
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17630] [data modyf: 21-02-2017 08:32]
[18] Pojęcie Boga w Pawła Florenskiego metafizyce wszechjedności / Justyna Kroczak // Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny .- 2013, nr 20, s. 22--39, ISSN: 1689-4286,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17258] [data modyf: 06-08-2015 10:50]
[19] Polskie badania filozofii Fiodora Dostojewskiego / Justyna Kroczak // Slavia Orientalis .- 2013, rocznik LXII, nr 3, s. 405--420, ISSN: 0037-6744, : summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17865] [data modyf: 21-07-2015 11:31]
[20] Wybrane wątki Pawła Florenskiego koncepcji sofiologicznej - próba syntezy / Justyna Kroczak // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne .- 2013, nr 46,1, s. 102--114, ISSN: 0137-3447, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17879] [data modyf: 21-07-2015 12:57]
[21] Geneza pojęcia Sofii - Mądrości Bożej / Justyna Kroczak // Studia Sandomierskie. Teologia - Filozofia - Historia .- 2012, nr 2, s. 161--176, ISSN: 0208-7626, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17465] [data modyf: 02-09-2013 10:46]
[22] Grzegorz Palamas wobec kontrowersji hezychastycznej / Justyna Kroczak // Logos i Ethos .- 2012, 1, s. 127-139, ISSN: 0867-8308, .- http://upjp2.edu.pl/download/log7_32.pdf
Kod:
CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-16458] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[23] Ikona jako symbol wieczności / Justyna Kroczak // Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny .- 2011, nr 13, s. 143-159, ISSN: 1689-4286, .- http://www.filozof.uni.lodz.pl/hybris/pdf/h13/11.Kroczak%20[143-159].pdf
Kod:
ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16373] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[24] Granica ewolucji/ St. George Jackson Mivart; tłum. / Justyna Kroczak, Robert Piotrowski // Problemy Genezy .- 2008, T. XVI, nr 5-6, s. 13--26
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16390] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[25] Mivart i granice ewolucji / Justyna Kroczak // Problemy Genezy .- 2008, T. XVI, nr 5-6, s. 5--12
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16356] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Vliânie metafiziki vseedinstva Vl. S. Solov'eva na tvorčestvo P. A. Florenskogo / Justyna Kroczak // W: Solov'ëvskie Issledovaniâ .- 2014, B. 4 (44), s. 98--110, ISSN: 2076-9210,
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10043] [data modyf: 03-08-2015 09:47]
[2] Palamas and Florensky: The Metaphysics of the Heart in Patristic and Russian Philosophical Tradition / Justyna Kroczak // W: Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and SouthEast Europe .- 2013, 3, s. 69--82, ISSN: 2084-140X, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9888] [data modyf: 22-07-2015 09:48]
[3] Pawła Florenskiego kultura symboliczna / Justyna Kroczak // W: Człowiek i Społeczeństwo - (Filozofia kultury rosyjskiej - rosyjska filozofia kultury) .- 2013, tom XXXV, 2, s. 455--465, ISSN: 0239-3271,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9860] [data modyf: 22-07-2015 09:55]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Estetika drevnerusskoj ikony domongol'skogo vremeni / Justyna Kroczak // W: Eugene Trubetskoy Icon and Philosophy : book of abstracts. Kraków, Polska, 2018 .- Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2018, s. 38--39
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23045] [data modyf: 12-06-2018 11:14]
[2] Filozofowie rosyjscy o bizantyjskim dziedzictwie na Rusi / Justyna Kroczak // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska, 2015 .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 575 .- ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22519] [data modyf: 09-02-2017 11:52]
[3] Faddej Zelinskij i A.F. Losev - k voprosu o ponimanii antičnosti / Justyna Kroczak // W: Tvorčestvo A.F. Loseva v kontekste otečestvennoj i evropejskoj kul'turnoj tradicii : cz. 2. Moskva, Rosja, 2013 .- Moskva : [brak wydawcy], 2013, s. 34--44
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21119] [data modyf: 07-08-2015 10:19]
[4] Izbrannye harakteristiki sofiologii Pavla Florenskogo - popytka sinteza / Justyna Kroczak // W: Tvorčist' o. Pavla Florens'kogo u konteksti filosofii ta kul'turi rosijs'kogo Sribnogo viku : materiali Mižnarodnoj naukovoi konferencii. Drogobic, Ukraina, 2012 .- Drogobič : [brak wydawcy], 2013, s. 104-112
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21117] [data modyf: 07-08-2015 10:18]
[5] Filosofia vseedinstva Pavla Florenskogo / Justyna Kroczak // W: Suspil'ni nauki: problemi ta dosagnenna sučasnih naukovih doslidžen'. Odesa, Ukraina, 2012 .- Odesa : GO "Pričornomorskij centr doslidžen' problem suspil'stva", 2012, s. 57-60
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20548] [data modyf: 22-11-2012 13:18]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Sofia Upersonifikowana Mądość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyjsko-słowiańskiej / / Z.A. Brzozowska .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , 2015 (Rec.) Justyna Kroczak(*) // Slavia Orientalis .- 2017, r. LXVI, nr 4, s. 718--719
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Philosophie der wirtschaft. Die welt als Wirtschaftsgeschehen / hg. Von Barbara Hallensleben und Regula M. Zwahlen / / S. Bulgakov .- Münster : Aschendorff Verlag , 2014 (Rec.) .- "Filozofia gospodarki" Sergiusza Bułkagowa / Justyna Kroczak // Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny .- 2016, 32, s. 149--151
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego / / Teresa Obolevitch .- Kraków : Copernicus Center , 2014 (Rec.) Justyna Kroczak // Studia Philosophiae Christianae .- 2015, LI, nr 1, s. 181--183
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Issledovaniâ po isihastskoj tradicii, t. 1--2 / / S. S. Horužij .- Sankt Peterburg : Izdatel'stvo Russkoj Hristianskoj Gumanitarnoj Akademii , 2012 (Rec.) .- Encyklopedia hezychazmu / Justyna Kroczak // Elpis. Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku .- 2014, tom 16, s. --
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Russkaa utopia v kontekste mirovoj kul'tury / .- Sankt Peterburg : Aletheia , 2013 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Rusycystyczny .- 2014, 1, s. 138-140
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Aleksy Łosiew, czyli rzecz o tytanizmie XX wieku / / red. L. Kiejzik, E. Tacho-Godi, J. Uglik .- Warszawa : Scholar , 2012 (Rec.) .- Aleksy Łosiew jako tytan myśli / Justyna Kroczak // Logos i Ethos .- 2013, 2 (35), s. 315--318
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Dyskomfort (nowo)Greków / / I. Wrazas .- Wrocław : ATUT , 2010 (Rec.) .- Kompleks niższości - komu grozi? / Justyna Kroczak // Przegląd Humanistyczny .- 2013, nr 6, s. --
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Dostoevskij kak myslitel' / / James P. Scanlan .- Sankt Peterburg , 2006 (Rec.) .- Rediscovery of Fyodor Dostoevsky's Philosophy / Justyna Kroczak // Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny .- 2012, nr 18
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Kobiety w filozofii. Filozofowie o kobietach. Eseje subiektywne / / Lilianna Kiejzik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2012 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny .- 2012, nr 12, s. 162--163
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Sergiusza Bułgakowa filozofia wszechjedności / / Lilianna Kiejzik .- Warszawa : Scholar , 2011 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Rusycystyczny .- 2012, nr 3, s. 134--136
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Jak wierzą uczeni? Rozmowy z profesorami / / Magdalena Bajer .- Warszawa : Fronda , 2010 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny .- 2011, 7-8, s. 216--218
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Symbol w kulturze rosyjskiej / / Krzysztof Duda, Teresa Obolevitch (red.) .- Kraków : Wydaw. WAM , 2010 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny .- 2011, 5, s. 161--162
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Dramat spotkania. Promieniowanie ojcostwa jako pryzmat filozofii Karola Wojtyły / / Anna Karoń-Ostrowska .- Warszawa : Wydaw. Więź , 2010 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny .- 2010, 9, s. 163--165
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Uchwycić przemijanie / / Michał Heller .- Kraków : Wydaw. Znak , 2010 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny .- 2010, 11, s. 158--159
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Życie i czasy Michaela K. / / John Maxwell Coetzee .- Kraków : Wydaw. Znak , 2010 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny .- 2010, 12, s. 145--147
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[16] Eros w symbolizmie rosyjskim. (Filozofia - literatura - sztuka) / / Izabella Malej .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego , 2008 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny .- 2009, 3, s. 151--153
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Historia filozofii. Filozofia rosyjska, t.10 / / Frederick Copleston .- Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX , 2009 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny .- 2009, 7-8, s. 230--231
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[18] O wierze / / Slavoj Žižek .- Warszawa : Aletheia , 2008 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny .- 2009, 1, s. 138--140
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[19] Albert Camus / / Florence Estrade .- Warszawa : MUZA S.A. , 2008 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny .- 2008, 9, s. 160--162
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[20] Bergson / / Leszek Kołakowski .- Kraków : Wyd. ZNAK , 2008 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny .- 2008, 10, s. 153--154
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[21] Historia erotyzmu / / George Bataille .- Warszawa : Aletheia , 2008 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny .- 2008, 12, s. 150--152
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[22] Wędrówki w krainę filozofów / / Józef Tischner .- Kraków : Wyd. ZNAK , 2008 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny .- 2008, 11, s. 148--150
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności / Justyna Kroczak .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii, 2015 .- 179 s. / Promotor: Lilianna Kiejzik
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski