System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Joanna Zegzuła-Nowak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: filozofia (100 %)
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 53 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską, 2017. Joanna Zegzuła-Nowak ; pod red. Joanny Zegzuły-Nowak., Kraków : Wydawnictwo Scriptum 392 s. , ISBN: 9788365432445, bibliogr. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13765] [data modyf: 29-01-2020 10:57]
[100] [1]
[2] Mieczysław Wallis i Henryk Elzenberg o sztuce i moralności (na podstawie korespondencji wzajemnej); red. i oprac., 2016. Joanna Zegzuła-Nowak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 70 s. , ISBN: 9788378422525,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13490] [data modyf: 10-01-2017 09:25]
[3] Maria Ossowska (1896-1974) w świetle nieznanych źródeł archiwalnych, 2011. Joanna Dudek, Stefan Konstańczak, Joanna Zegzuła-Nowak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 171 s. , ISBN: 9788374814751,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11018] [data modyf: 21-03-2016 09:44]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Echa oświeceniowe w koncepcjach etycznych szkoły lwowsko-warszawskiej, Joanna Zegzuła-Nowak
// W: Etické Myslenie minulosti a sučasnosti. Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : Ethical Thinking on Past and Present. Ethics in Slovakia and Europe (1751-1850), 2019. / ed. Vasil Gluchman, Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, s. 269--283, ISBN: 9788055522845
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21555] [data modyf: 23-06-2020 13:28]
[5] [1]
[2] Wzorzec człowieka nauki w założeniach programowych i postawach naukowych Marii i Stanisława Ossowskich, Joanna Zegzuła-Nowak
// W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 165--180, ISBN: 9788378423331
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20417] [data modyf: 04-06-2019 11:17]
[20] [1]
[3] Przedmioty psychiczne w sztuce według Mieczysława Wallisa, Joanna Zegzuła-Nowak
// W: Obraz. Między realnością a wirtualnością, refleksją a praktyką artystyczną, 2016. / red. Witold Jacyków, Dariusz Rymar, Cieszyn : Instytut Sztuki w Cieszynie, s. 64--72, ISBN: 9788394261375
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18577] [data modyf: 10-01-2017 09:34]
[4] Tadeusz Kotarbiński w świetle nieznanych źródeł archiwalnych Mieczysława Wallisa, Joanna Zegzuła-Nowak
// W: Homo moralis - homo creativus : Prace dedykowane Profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu, 2015. / red. nauk. i oprac. Joanna Dudek i Stefan Konstańczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 209--230, ISBN: 9788378422013
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17306] [data modyf: 09-11-2015 10:56]
[5] Filozofia i kultura francuska jako źródło inspiracji twórczych Henryka Elzenberga, Joanna Zegzuła-Nowak
// W: W(okół) współczesnej filozofii francuskiej : Komentarze, nawiązania, inspiracje, 2012. / red. nauk. Bogna Choińska, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 161--180, ISBN: 9788374671965
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17678] [data modyf: 17-03-2016 09:19]
[6] Polemiki Adama Schaffa z Kazimierzem Ajdukiewiczem jako przykład walki ideologicznej marksistów ze Szkołą Lwowsko - Warszawską, Joanna Zegzuła-Nowak
// W: Język i poznanie : w 120. rocznicę urodzin Kazimierza Ajdukiewicza, 2010. / pod red. Wojciecha Słomskiego, Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, s. 257--266, ISBN: 9788361087922
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12581] [data modyf: 20-01-2011 10:56]
[7] Polemiki filozoficzne Romana Ingardena za Szkołą Lwowsko-Warszawską, Joanna Zegzuła-Nowak
// W: Spór o istnienie świata : w 40. rocznicę śmierci Romana Ingardena, 2010. / [red. nauk. Wojciech Słomski], Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, s. 165--174, ISBN: 9788361087922
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12619] [data modyf: 01-02-2011 12:06]
[8] Spór Henryka Elzenberga ze Stanisławem Ossowskim o naturę sądu estetycznego, Joanna Zegzuła-Nowak
// W: Wzór Obywatela : Maria i Stanisław Ossowscy, 2009. / praca zbiorowa pod red. Wojciecha Słomskiego, Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, s. 141--151, ISBN: 9788361087847
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11828] [data modyf: 22-03-2010 08:46]
[9] Śmierć jako niebyt w koncepcji filozoficznej Henryka Elzenberga, Joanna Zegzuła-Nowak
// W: Navigare necesse est : Księga Jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Słomskiego z okazji 40. urodzin, 2009. , Warszawa : Wydaw. Naukowe Mega - Plast, s. 789--797, ISBN: 8389884712
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11797] [data modyf: 02-03-2010 07:00]
[10] Tadeusz Czeżowski a/i Henryk Elzenberg, Joanna Zegzuła-Nowak
// W: Filozofia na rozdrożu : w 120. rocznicę urodzin Tadeusza Czeżowskiego, 2009. / praca zbiorowa pod red. Wojciecha Słomskiego, Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, s. 119--129, ISBN: 9788361087809
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11928] [data modyf: 26-04-2010 09:11]
[11] Wzorzec postawy naukowej w założeniach programowych szkoły lwowsko-warszawskiej, Joanna Zegzuła-Nowak
// W: Filozofia jako mądrość bycia : Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, 2009. / red. naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 45--52, ISBN: 9788374812771
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11412] [data modyf: 28-10-2009 08:44]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Mieczysław Wallis a/i Maria Ossowska. Studium relacji na marginesie materiałów archiwalnych / Joanna Zegzuła-Nowak, 2020. Studia z Historii Filozofii, 1 (11), 149--179, ISSN: 2083-1978, , eISSN: 2391-775X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Maria Ossowska, Mieczysław Wallis, archival materials, historia polskiej filozofii XX wieku, history of 20th century Polish philosophy, materiały archiwalne, mutual intellectual relation, związki intelektualne
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.12775/szhf.2020.008
[AWCZ-25188] [data modyf: 22-04-2020 16:02]
[20] [1]
[2] Truth and freedom as the axiological foundations of practicing science at the Lvov-Warsaw School / Joanna Zegzuła-Nowak, 2019. Kultura i Wartości, 18, 65--97, ISSN: 2299-7806, , eISSN: 2299-7806, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Lemberg-WarschauSchule, Lvov-Warsaw School, Wahrheit und Freiheit in der Wissenschaft, Werte, aksjologiczny wymiar nauki, axiological dimension of science, axiologische Dimension der Wissenschaft, prawda i wolność w nauce, szkoła lwowsko-warszawska, truth and freedom in science, wartości
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.17951/kw.2019.28.65-97
[AWCZ-25187] [data modyf: 22-04-2020 15:54]
[20] [1]
[3] Jan Łukasiewicz jako nauczyciel, mentor i inspirator twórczej aktywności Mieczysława Wallisa / Joanna Zegzuła-Nowak, 2018. Studia z Historii Filozofii, 2 (9), 69--90, ISSN: 2083-1978, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Jan Łukasiewicz, Mieczysław Wallis, epistemology, history of Polish philosophy of the 20th century, neo-Kantianism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.12775/szhf.2018.019
[AWCZ-22900] [data modyf: 29-06-2018 10:48]
[9] [1]
[4] Mieczysław Wallis jako recenzent i inspirator twórczej aktywności H. Elzenberga / Joanna Zegzuła-Nowak, 2017. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, nr 4 (104), 177--190, ISSN: 1230-1493,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22701] [data modyf: 26-04-2018 12:35]
[11] [1]
[5] Moral and aesthetic considerations of humanity according to the Polish philosopher Mieczysław Wallis / Joanna Zegzuła-Nowak, 2017. Ethics and Bioethics 7, (1-2), 67--73, ISSN: 1338-5615, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Mieczysław Wallis, Polish axiology in the 20th century, aesthetic and moral considerations of humanity, values
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/ebce-2017-0010         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-21521] [data modyf: 28-11-2018 11:12]
[5] [1]
[6] Henryk Elzenberg w świetle nieznanych źródeł archiwalnych Mieczysława Wallisa / Joanna Zegzuła-Nowak, 2016. Studia z Historii Filozofii Vol. 7, No 2, 137--153, ISSN: 2083-1978,
Słowa kluczowe: Henryk Elzenberg, Mieczysław Wallis, archive materials, historia filozofii polskiej, history of polosh philosophy, materiały archiwalne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20555] [data modyf: 04-11-2016 10:21]
[7] Wspomnienia o Henryku Elzenbergu / Mieczysław Wallis; oprac. / Joanna Zegzuła-Nowak, 2016. Studia z Historii Filozofii, 2 (7), 113--118, ISSN: 2083-1978,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20502] [data modyf: 18-10-2016 10:53]
[8] Mieczysław Wallis w poszukiwaniu piękna - impresje z podróży / Joanna Zegzuła-Nowak, 2015. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja Vol. 8, Nr 2, 91--99, ISSN: 2300-0422, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Mieczysław Wallis, Wallis' archives, architecture, beauty, manuscript writing, painting, sculpture
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20267] [data modyf: 25-07-2016 12:28]
[9] Wpływ szkoły lwowsko-warszawskiej na poglądy estetyczne Stanisława Ossowskiego i Mieczysława Wallisa / Joanna Zegzuła-Nowak, 2015. Estetyka i Krytyka, 3 (38), 125--148, ISSN: 1643-1243, bibliogr.
Słowa kluczowe: Mieczysław Wallis, Stanisław Ossowski, estetyka naukowa, scientific aesthetics, szkoła lwowsko-warszawska, the Lvov-Warsaw School
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19797] [data modyf: 09-02-2016 11:59]
[10] Afirmacja samobójstwa w koncepcji filozoficznej Henryka Elzenberga / Joanna Zegzuła-Nowak, 2014. Lumen Poloniae, nr 2, 57--75, ISSN: 1897-9742,
Słowa kluczowe: charge of cowardice, death, defence of the suffering and loosing the humanit, freedom, life as a main worth, overcoming the survival instinct, social argument, suicide, the life beuty
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19891] [data modyf: 09-03-2016 12:34]
[11] O ewolucji zainteresowań naukowych Mieczysława Wallisa / Joanna Zegzuła-Nowak, 2014. Edukacja Filozoficzna Vol. 57, 99--112, ISSN: 0860-3839, summ.
Słowa kluczowe: Mieczysław Wallis, evolution investigative and scientific interests, polish humanities of XX century
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-19818] [data modyf: 12-02-2016 10:19]
[12] Polemika Bronisława Baczki ze stanowiskiem reistycznym Tadeusza Kotarbińskiego jako wyraz ideologicznej walki marksistowskiej ze Szkołą Lwowsko-Warszawską / Joanna Zegzuła-Nowak, 2014. Lumen Poloniae, nr 1, 57--67, ISSN: 1897-9742,
Słowa kluczowe: Bronisław Baczko, Marxism, Tadeusz Kotarbiński, idealism, polemic
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19890] [data modyf: 09-03-2016 12:25]
[13] Henryk Elzenberg i Stanisław Brzozowski - moc indywidualizmu we współczesnej filozofii polskiej / Joanna Zegzuła-Nowak, 2013. Lumen Poloniae, nr 2, 63--76, ISSN: 1897-9742,
Słowa kluczowe: Henryk Elzenberg, Stranisław Brzozowski, feeling of alienation and loneliness, individualism in polish philosophy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19889] [data modyf: 09-03-2016 12:25]
[14] Mieczysław Wallis i Henryk Elzenberg w estetyce polskiej XX wieku. Studium porównawcze / Joanna Zegzuła-Nowak, 2013. Edukacja Filozoficzna Vol. 55, 61--80, ISSN: 0860-3839, summ.
Słowa kluczowe: aesthetics value, axiological objectivism, psychological relationism, scientific status
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-19817] [data modyf: 12-02-2016 10:15]
[15] Kazimierz Twardowski jako wzór osobowy nauczyciela akademickiego Kazimierz Twardowski as a Personal Model of an Academic Teacher / Joanna Zegzuła-Nowak, 2012. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym t. 15, 181--191
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19800] [data modyf: 10-02-2016 12:11]
[16] Postulat legalizacji eutanazji w etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego / Joanna Zegzuła-Nowak, 2012. Lumen Poloniae, nr 1, 85--92, ISSN: 1897-9742,
Słowa kluczowe: Polish philosophy, Tadeusz Kotarbiński, ethics, euthanasia, history of Polish philosophy, history of philosophy, independent ethics, philosophy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19916] [data modyf: 17-03-2016 09:39]
[17] Postulat jasności w polemikach metafilozoficznych Kazimierza Twardowskiego / Joanna Zegzuła-Nowak, 2011. Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne, 16, 51--73, ISSN: 1734-9923, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kazimierz Twardowski, metafilozofia, metaphilosophy, philosophical polemics, polemiki filozoficzne, postulat jasności, postulate of clarity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19816] [data modyf: 12-02-2016 10:05]
[18] Spór o tożsamość filozoficzną Władysława Tatarkiewicza / Joanna Zegzuła-Nowak, 2010. Edukacja Filozoficzna Vol. 49, 93--112, ISSN: 0860-3839,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14800] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[19] Antyracjonalizm w postawie filozoficznej Henryka Elzenberga (przyczynek do irracjonalizmu i mistycyzmu) / Joanna Zegzuła-Nowak, 2009. Aspekty Filozoficzno - Prozatorskie, (24-27)/(28-32), 182--186
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14589] [data modyf: 08-04-2010 10:54]
[20] Argument o deprecjacji kultury w polemice filozoficznej Henryka Elzenberga z Tadeuszem Kotarbińskim / Joanna Zegzuła-Nowak, 2009. Lumen Poloniae: studia z filozofii polskiej, nr 1, 111--121, ISSN: 1897-9742, summ.
Słowa kluczowe: culture, philosophy, philosophy of Poland, the national philosophy
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14516] [data modyf: 02-03-2016 11:41]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Mieczysław Wallis i jego związki z filozofią w świetle nieznanych źródeł archiwalnych / Joanna Zegzuła-Nowak // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2014, t. 9, s. 209--226, ISSN: 1897-8584, summ.
Słowa kluczowe: Lvovian-Warsaw School, Wallis Mieczyslaw, art theorist and philosopher, epistemology, theory of knowledge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10212] [data modyf: 23-07-2015 14:23]
[2] Immanentyzm George'a Berkeleya w świetle polemiki Henryka Elzenberga z Kazimierzem Ajdukiewiczem / Joanna Zegzuła-Nowak // W: Słupskie Studia Filozoficzne .- 2012, nr 11, s. 231--239, ISSN: 1641-9669, bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10343] [data modyf: 17-03-2016 09:16]
[3] Kontrowersje wokół unifikacji kulturowej w filozofii Tadeusza Kotarbińskiego / Joanna Zegzuła-Nowak // W: Ežegodnik 2010 krasnodarskogo regional'nogo otdelenia Rossijskogo Filosofskogo obšestva .- 2010, s. 272--277
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8822] [data modyf: 03-02-2011 11:11]
[4] Postawa homo ethicus jako ideał etyczny w koncepcji filozoficznej Henryka Elzenberga / Joanna Zegzuła-Nowak // W: Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym .- 2009, tom 12, nr 1, s. 61--68
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8417] [data modyf: 02-07-2009 11:35]
[5] Człowiek w ujęciu perfekcjonistycznej myśli etycznej Henryka Elzenberga / Joanna Zegzuła-Nowak // W: Humanum: Międzynarodowe Studia Społeczno - Humanistyczne .- 2008, Nr 2, s. 47--64 summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8418] [data modyf: 02-07-2009 11:38]
[6] Zarys problematyki hermeneutycznej związanej z odbiorem dzieł filozoficznych / Joanna Zegzuła-Nowak // W: Racjonalista .- 2006, s. [1]
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8425] [data modyf: 13-08-2009 15:18]
[7] Krytyka i apologetyka związana z wierzeniem o dziewictwie Marii / Joanna Zegzuła-Nowak // W: Racjonalista .- 2005, s. [5]
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8424] [data modyf: 13-08-2009 15:17]
[8] Moda na dziewictwo? / Joanna Zegzuła-Nowak // W: Racjonalista .- 2005, s. [1]
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8426] [data modyf: 13-08-2009 15:19]
[9] Piękno i dobro jako wartości tożsame w rozważaniach etyczno-estetycznych Henryka Elzenberga / Joanna Zegzuła-Nowak // W: Appendix: pismo młodych filozofów .- 2005, Nr 2, s. 26--33 .- http://www.appendix.ifil.uz.zgora.pl
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7175] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Henryk Elzenberg w świetle nieznanych materiałów archiwalnych Mieczysława Wallisa, 2015. Joanna Zegzuła-Nowak // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 392, ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22511] [data modyf: 09-02-2017 11:13]
[2] "Etyka świecka" a "etyka religijna" w wychowaniu społeczeństwa w rozważaniach filozoficznych Tadeusza Kotarbińskiego, 2009. Joanna Zegzuła-Nowak // W: Innovacijnij rozvitok suspil'stva za umov kros-kul'turnih vzaemodij : materiali drugoi mižnarodnoi naukovoi konferencii. Sumi, Ukraina Sumi : [brak wydawcy], 2009, s. 136-137
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19465] [data modyf: 26-01-2010 09:11]
[3] Henryk Elzenberg o samobójstwie w imię obrony godności człowieka, 2009. Joanna Zegzuła-Nowak // W: Metodologické a metodické otázky bioetiky súčasnosti : [zborník vychádza s finančnou podporou Pariticipačného programu UNESCO na roky 2008-2009]. Stara Lesna, Słowacja Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2009, s. 125--133
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19458] [data modyf: 18-01-2010 09:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy / (Red.) Joanna Dudek, Tomasz Turowski, Paweł Walczak, Joanna Zegzuła-Nowak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 329 s. .- ISBN: 9788378423331
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5757] [data modyf: 31-05-2019 11:29]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Justification of axiology and ethics in Polish and international research / / ed. L. Kopciuch, T. Siwiec .- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2014 (Rec.) Joanna Zegzuła-Nowak // Studia z Filozofii Polskiej .- 2017, t. 12, s. 335--337
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Elzenberg / / Włodzimierz Tyburski .- Warszawa : Wiedza Powszechna , 2006 (Rec.) Joanna Zegzuła-Nowak // Universitas Gedanensis .- 2010, R. 22, t. 39, s. 194--199
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Etyczny problem samobójstwa / / Tadeusz Ślipko .- Kraków : Wydaw. Petrus (Rec.) Joanna Zegzuła-Nowak // Kultura i Edukacja .- 2010, nr 1, s. 197--202
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Filozofia polska wobec problemu cywilizacji. Teoria Feliksa Konecznego / / Sonia Bukowska .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego , 2007 (Rec.) Joanna Zegzuła-Nowak // Edukacja Filozoficzna .- 2009, vol. 48, s. 253--258
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Problem samobójstwa w koncepcjach wybranych filozofów polskich / / Tomasz Sahaj .- Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego , 2005 (Rec.) Joanna Zegzuła-Nowak // Lumen Poloniae .- 2009, nr 2, s. 103--110
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski