System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Dariusz Sagan
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: filozofia (100 %)
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 121 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu, 2015. Dariusz Sagan, Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego 515 s. (Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy t. 6), ISBN: 9788392172017,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12790] [data modyf: 30-10-2015 15:01]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] 50 wielkich mitów psychologii popularnej: półprawdy, ćwierćprawdy i kompletne bzdury / Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio, Barryl L. Beyerstein ; przekład, 2011. Dariusz Sagan, Warszawa - Stare Groszki : Wydaw. CiS 405 s. , ISBN: 9788361710035,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9998] [data modyf: 14-02-2011 10:10]
[3] Czarna skrzynka Darwina : biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu/ Michael J. Behe ; przełożył, 2008. Dariusz Sagan, Warszawa : Wydaw. MEGAS 273 s. (Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy 4), ISBN: 8390141388,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8567] [data modyf: 29-05-2008 16:44]
[4] O gatunkach powstawania : w poszukiwaniu opowieści o stworzeniu/ Karl W. Giberson i Donald A. Yerxa, 2008. Dariusz Sagan, Warszawa : Wydaw. MEGAS 283 s. (Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy t. 3), ISBN: 9788392609100,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8297] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, 2008. Dariusz Sagan, Warszawa : Wydaw. Megas 270 s. (Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy 5), ISBN: 9788392609155,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8974] [data modyf: 04-03-2009 14:56]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[6] Stworzenie a ewolucja : trzy ujęcia z perspektywy chrześcijańskiej, 2008. Dariusz Sagan ; pod red. Jamesa Portera Morelanda i Johna Marka Reynoldsa., Katowice : Wydaw. Credo 315 s. (Debaty), ISBN: 9788360131121,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8700] [data modyf: 06-10-2008 11:16]
[7] Nauka a kreacjonizm : o naukowych uroszczeniach teorii inteligentnego projektu/ pod red. Johna Brockmana ; tł., 2007. Dariusz Sagan, Sławomir Piechaczek, Warszawa : Wydawnictwo CiS 299 s. , ISBN: 9788385458296,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8164] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Status poznawczy teorii inteligentnego projektu w świetle naturalizmu metodologicznego i koncepcji epistemicznych układów odniesienia, Dariusz Sagan
// W: Genius Vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, 2019. / red. Stanisław Janeczek, Zbigniew Wróblewski, Anna Starościc, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, s. 309--321, ISBN: 9788380617056
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20960] [data modyf: 27-06-2019 11:18]
[20] [1]
[2] Kazimierz Jodkowski o teorii inteligentnego projektu, Dariusz Sagan
// W: Filozofia - nauka - religia : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, 2015. / pod red. Piotra Bylicy, Krzysztofa J. Kiliana, Roberta Piotrowskiego i Dariusza Sagana, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 213--227, ISBN: 9788378421788
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17027] [data modyf: 13-07-2015 10:08]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Wstęp, Piotr Bylica, Krzysztof Kilian, Dariusz Sagan
// W: Filozofia - nauka - religia : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, 2015. / pod red. Piotra Bylicy, Krzysztofa J. Kiliana, Roberta Piotrowskiego i Dariusza Sagana, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 11--33, ISBN: 9788378421788
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17023] [data modyf: 13-07-2015 09:49]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] Teoria inteligentnego projektu - argumenty za i przeciw, Dariusz Sagan
// W: Filozofia przyrody, 2013. / red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc, Dariusz Dąbek, Justyna Herda, Lublin : Wydawnictwo KUL (Dydaktyka filozofii t. 3), s. 335--383, ISBN: 9788377027172
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15777] [data modyf: 14-01-2014 10:15]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Naturalizm metodologiczny a zagadnienie prawdy w nauce, Dariusz Sagan
// W: Poznanie a prawda, 2009. / pod red. Andrzeja L. Zachariasza, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 167--173, ISBN: 9788373385023
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11610] [data modyf: 13-01-2010 10:19]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[6] Powrót projektu do nauk przyrodniczych/ William A. Dembski, z jęz. ang. tłumaczył, Dariusz Sagan
// W: Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości? *, 2007. / pod redakcją Kazimierza Jodkowskiego, Warszawa : Wydaw. MEGAS (Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy 2), s. 11--24, ISBN: 9788392609148
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9886] [data modyf: 28-03-2008 10:05]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Teoria inteligentnego projektu a naukowa debata nad pochodzeniem, Dariusz Sagan
// W: Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości?, 2007. / pod redakcją Kazimierza Jodkowskiego, Warszawa : Wydaw. MEGAS (Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy 2), s. 79--122, ISBN: 9788392609148
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9809] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The Nature of Design Inference and the Epistemic Status of Intelligent Design / Dariusz Sagan, 2019. International Philosophical Quarterly vol. 59, no 1, 37--55, ISSN: 0019-0365, , eISSN: 2153-8077, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.5840/ipq20181220121         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-23511] [data modyf: 14-01-2019 09:39]
[70] [1]
[2] Dlaczego rozszerzona synteza ewolucyjna jest niezbędna /Gerd B. Müller; tłum. z j. ang / Dariusz Sagan, 2018. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t.15, 371--413, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: biologia ewolucyjna, biologia systemowa, ewolucyjna biologia rozwoju, nowoczesna synteza, rozszerzona synteza, tworzenie nisz
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24189] [data modyf: 26-06-2019 08:57]
[0] [0]
[3] Ewolucjonizm darwinowski w świetle genomiki/Eugene V. Koonin; tłum. z j. ang / Dariusz Sagan, 2018. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t.15, 283--370, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Nowoczesna Synteza, Postnowoczesna Synteza biologii ewolucyjnej, biologia systemowa, darwinizm, dobór oczyszczający, genomika ewolucyjna, neutralne procesy ewolucyjne, nieadaptacjonistyczna teoria ewolucji.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24186] [data modyf: 26-06-2019 08:31]
[0] [0]
[4] Ewolucyjna Teleonomia jako zasada unifikująca Rozszerzonej Syntezy Ewolucyjnej/ Jonathan Bartlett; tłum. z j. ang / Dariusz Sagan, 2018. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 15, 441--460, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Ewolucyjna Teleonomia, Nowoczesna Synteza, Rozszerzona Synteza Ewolucyjna, rozumowanie w biologii, teleologia, teoria ewolucji, zasada unifikująca
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24233] [data modyf: 09-07-2019 09:31]
[0] [0]
[5] Ewolucyjna Teleonomia jako zasada unifikująca Rozszerzonej Syntezy Ewolucyjnej /Jonathan Bartlett; tłum. z j. ang / Dariusz Sagan, 2018. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t.15, 441--460, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24195] [data modyf: 26-06-2019 10:15]
[0] [0]
[6] Jaki "artyficjalizm" stanowi epistemiczny układ odniesienia nauki / Dariusz Sagan, 2018. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 15, 223--250, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kazimierz Jodkowski, Krzysztof J. Kilian, artyficjalizm, epistemiczny układ odniesienia, nadnaturalizm, naturalizm metodologiczny, teoria inteligentnego projektu, twarde jądro
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24168] [data modyf: 17-06-2019 10:43]
[5] [1]

Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Nowe idee w biologii ewolucyjnej: od NDMS do EES /Sy Garte; tłum. z j. ang / Dariusz Sagan, 2018. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t.15, 415--440, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ewolucyjna biologia rozwoju, konwergencja, mutacje warunkowane środowiskowo, naturalna inżynieria genetyczna, nowoczesna synteza neodarwinowska, rozszerzona synteza ewolucyjna, sieci regulatorowe genów, teleologia, teleonomia, tworzenie nisz
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24193] [data modyf: 26-06-2019 09:11]
[0] [0]
[8] Teleologia i pochodzenie ewolucji/ Sy Garte; tłum. z j. ang / Dariusz Sagan, 2018. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 15, 461--482, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: darwinizm, kod genetyczny, pochodzenie ewolucji, system translacji, teleologia wewnętrzna, teleonomia, teologia, związek między genotypem a fenotypem
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24232] [data modyf: 09-07-2019 09:23]
[0] [0]
[9] Darwin i naturalizm/ Elliott Sober; tłum. z j. ang. / Dariusz Sagan, 2017. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t. 14, 7--52, ISSN: 2299-0356,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22910] [data modyf: 02-07-2018 14:27]
[0] [0]
[10] Filozoficzne wady naturalizmu metodologicznego i perspektywy na przyszłość/ Johnatan Bartlett; tłum. z j. ang. / Dariusz Sagan, 2017. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t. 14, 53--89, ISSN: 2299-0356,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22911] [data modyf: 02-07-2018 14:29]
[0] [0]
[11] Naturalizm metodologiczny, teizm metodologiczny i regularyzm/ Tom Gilson; tłum. z j. ang. / Dariusz Sagan, 2017. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t. 14, 89--98, ISSN: 2299-0356,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22912] [data modyf: 02-07-2018 14:31]
[0] [0]
[12] Związek między Baconem, teleologią i analogią a doktryną naturalizmu metodologicznego/ James C. LeMaster; tłum. z j. ang. / Dariusz Sagan, 2017. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t. 14, 99--133, ISSN: 2299-0356,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22913] [data modyf: 02-07-2018 14:33]
[0] [0]
[13] Bakunin i Feuerbach o naturalizmie / Paul Mclaughlin; przeł. z j. ang. / Dariusz Sagan, Ewelina Topolska, 2016. Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny, nr 34, 229--240, ISSN: 1689-4286,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20506] [data modyf: 19-10-2016 08:25]
[14] Dyskusja nad artykułem Adama Trybusa,"Program badawczy SETI a teoria inteligentnego projektu" / Piotr Bylica, Małgorzata Gazda, Kazimierz Jodkowski, Krzysztof Kilian, Dariusz Sagan, 2016. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 13, 211--242, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adam Trybus, artyficjalizm, nadnaturalizm, natualizm
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21531] [data modyf: 04-07-2017 09:57]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Nienaturalistyczne metodologie we współczesnej praktyce/ Jonathan Bartlett i Eric Holloway tłum. z j. ang. / Dariusz Sagan, 2016. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 13, 101--117, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ. .- [tłum.]
Słowa kluczowe: austriacka ekonomia, dualizm metodologiczny, ludzka komputacja, naturalizm metodologiczny
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21537] [data modyf: 05-07-2017 09:35]
[16] Projekt jako kryterium demarkacji/ Mario A. López tłum. z j. ang. / Dariusz Sagan, 2016. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 13, 75--100, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ. .- [tłum.]
Słowa kluczowe: falsyfikowalność, projekt eutaksjologiczny, teleologia, teleonomia
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21536] [data modyf: 05-07-2017 09:31]
[17] Przekonania towarzyszące,ideologia i nauka/ Jitse M. van der Meer tłum. z j. ang. / Dariusz Sagan, 2016. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 13, 153--194, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ. .- [tłum.]
Słowa kluczowe: chrześcijństwo, empiryzm, naturalizm, teizm
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21539] [data modyf: 05-07-2017 09:45]
[18] Teologia naturalna, naturalizm metodologiczny i ?żółwie do samego dołu?/ Del Ratzsch tłum. z j. ang. / Dariusz Sagan, 2016. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 13, 119--152, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ. .- [tłum.]
Słowa kluczowe: naturalizm metodologiczny, projekt, stworzenie, teologia naturalna
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21538] [data modyf: 05-07-2017 09:40]
[19] Biologia systemowa jako program badawczy teorii inteligentnego projektu / David Snoke; tłum. z j. ang. / Dariusz Sagan, 2015. Filozoficzne Aspekty Genezy t. 12, 255--285, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20194] [data modyf: 24-06-2016 09:27]
[20] Miejsce życia i człowieka w przyrodzie. Obrona tezy antropocentrycznej / Michael J. Denton; tłum. z j. ang. / Dariusz Sagan, 2015. Filozoficzne Aspekty Genezy t. 12, 209--254, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20193] [data modyf: 24-06-2016 09:25]
[21] Teoria inteligentnego projektu a kreacjonizm / Dariusz Sagan, 2015. Kwartalnik Filozoficzny t. XLIII, z. 2, 131--150, ISSN: 1230-4050, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19171] [data modyf: 23-07-2015 09:18]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[22] Bakunin i Comte / Paul McLaughlin; tłum. / Ewelina Topolska, Dariusz Sagan, 2014. Studia Philosophica Wratislaviensia vol. IX, fasc. 3, 57--72, ISSN: 1895-8001, summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19100] [data modyf: 17-12-2015 14:38]
[23] Losowość i natura Boga / James Bradley; tłum. z j. ang. / Ewa Czyżowicz, Elżbieta Kaźmierska, Marek Krukowski, Grażyna Łęc, Iwona Macias, Hanna Nowicka, Małgorzata Piekło, Paulina Pietrzak, Dariusz Sagan, 2014. Filozoficzne Aspekty Genezy, t. 14, 205--240, eISSN: 2299-0356, summ.
Słowa kluczowe: God?s attributes, atrybuty Boga, causality, cel, epistemic randomness, foreknowledge, losowość epistemiczna, losowość ontologiczna, omnipotence, omnipresence, omniscience, ontological randomness, przedwiedza, przyczynowość, purpose, sovereignty, wszechmoc, wszechobecność, wszechwiedza, władza
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19166] [data modyf: 20-07-2015 11:08]
[24] Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia jako metodologiczna podstawa teorii inteligentnego projektu / Dariusz Sagan, 2014. Zagadnienia Naukoznawstwa tom XLX, z. 1, 41--59, ISSN: 0044-1619, bibliogr.
Słowa kluczowe: Bóg w lukach wiedzy, archeologia, argument z niewiedzy, kryminalistyka, rozumowanie abdukcyjne, teoria ewolucji, teoria inteligentnego projektu, wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia, wykrywanie projektu
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18578] [data modyf: 29-07-2015 11:32]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[25] Wnioskowanie o projekcie a warunek niezależnej wiedzy o projektancie / Dariusz Sagan, 2014. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. 23, nr 2 (90), 153, ISSN: 1230-1493,
Słowa kluczowe: darwinizm, mechanizm projektowania, natura projektanta, teoria inteligentnego projektu, wnoiskowanie o projekcie
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18439] [data modyf: 31-07-2015 12:27]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[26] Argument z niedoskonałości i zła w kontekście sporu o ewolucję i inteligentny projekt / Dariusz Sagan, 2013. Logos i Ethos, nr 1, 129--148, ISSN: 0867-8308,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17716] [data modyf: 21-07-2015 10:36]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[27] Dyskusja nad artykułem Adama Groblera "Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu" / Piotr Bylica, Kazimierz Jodkowski, Krzysztof Kilian, Dariusz Sagan, 2013. Filozoficzne Aspekty Genezy, tom 10, 17--63, eISSN: 2299-0356, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/pl/czasopismo/25-fag-2013/337-fag-2013-art-14
Słowa kluczowe: Adam Grobler, artificialism, artyficjalizm, design detection, epistemic framework of science, epistemiczny układ odniesienia nauki, granica prawdopodobieństwa, intentional explanation, metafizyczny program badawczy, metaphysical research program, nadnaturalizm, naturalism, naturalizm, probability bound, supernaturalism, testability, testowalność, wyjaśnienie intencjonalne, wykrywanie projektu
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18083] [data modyf: 06-08-2015 13:07]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[28] Naturalizm metodologiczny - konieczny warunek naukowości? / Dariusz Sagan, 2013. Roczniki Filozoficzne tom LXI, nr 1, 73--91, ISSN: 0035-7685, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: metodologiczny neutralizm, naturalizm metodologiczny, naukowe wykrywanie projektu, opozycja naturalizm - artyficjanizm, opozycja naturalizm - nadnaturalizm, realizm naukowy, teoria inteligentnego projektu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17497] [data modyf: 21-07-2015 10:32]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[29] O programie badawczym teorii inteligentnego projektu / Dariusz Sagan, 2013. Filozoficzne Aspekty Genezy, tom 10, 73--108, eISSN: 2299-0356, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst_id=267
Słowa kluczowe: "junk" DNA, "śmieciowy" DNA, Biologic Institute, algorytm genetyczny, genetic algorithm, informacja, information, irreducible complexity, limits of evolution, nieredukowalna złożoność, ograniczenia ewolucji, oznaki projektu, signs of design, specified complexity, steganografia, steganography, wyspecyfikowana złożoność
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18084] [data modyf: 21-07-2015 13:03]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[30] Spór o użyteczność teorii inteligentnego projektu dla nauki / Dariusz Sagan, 2013. Kultura i Edukacja, nr 3, 28--49, ISSN: 1230-266X,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17824] [data modyf: 21-07-2015 12:59]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[31] Śmierć i Upadek: dlaczego teistyczny ewolucjonizm nie łagodzi problemu zła / Wiliam A. Dembski; tłum. z j. ang. / Dariusz Sagan, 2013. Filozoficzne Aspekty Genezy, tom 10, 159--176, eISSN: 2299-0356, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=265
Słowa kluczowe: Bóg, Charles Darwin, Christianity, Darwinism, God, Karol Darwin, chrześcijaństwo, cruelty, darwinizm, free will, koncepcja specjalnego stworzenia, moral responsibility, natural evil, odpowiedzialność moralna, okrucieństwo, special creation, teistyczny ewolucjonizm, theistic evolution, wolna wola, zło naturalne
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18086] [data modyf: 21-07-2015 13:03]
[32] Teoria inteligentnego projektu a ewolucjonizm / Dariusz Sagan, 2013. Kwartalnik Filozoficzny t. XLI, z. 2, 75--96, ISSN: 1230-4050,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17715] [data modyf: 21-07-2015 10:36]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[33] Wspólnota pochodzenia jako argument w sporze darwinizm-teoria inteligentnego projektu / Dariusz Sagan, 2013. Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne, nr 37, 127--145, ISSN: 1733-5566, , eISSN: 1733-5566,
Słowa kluczowe: Bóg, J. Coyne, K. Darwin, L. Agassiz, R. Dawkins, R. Owen, podobieństwa, projekt, projektant, teoria ewolucji, teoria inteligentnego projektu, wspólnota pochodzenia
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17717] [data modyf: 21-07-2015 10:36]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[34] Wyjaśnianie za pomocą praw przyrody jako warunek naukowości w sporze o ewolucję i inteligentny projekt / Dariusz Sagan, 2013. Studia Philosophiae Christianae, 49 (2013) 1, 93--116, ISSN: 0585-5470,
Słowa kluczowe: Intelligent Design theory, abductive reasoning, design detection, experimental sciences, historical sciences, laws of nature, miracle
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-18087] [data modyf: 21-07-2015 13:03]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[35] Zarzut nietestowalności teorii inteligentnego projektu / Dariusz Sagan, 2013. Studia Philosophica Wratislaviensia vol. VII, fasc. 3, 43--59, ISSN: 1895-8001,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17718] [data modyf: 21-07-2015 10:36]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[36] Nieredukowalna złożoność jako świadectwo inteligentnego projektu / Dariusz Sagan, 2012. Fronda: pismo poświęcone, nr 63, 48--65
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16562] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[37] Zdolność przewidywania jako warunek naukowości w sporze o ewolucję i inteligentny projekt / Dariusz Sagan, 2012. Zagadnienia Naukoznawstwa tom XLVIII, z. 4, 269--286, ISSN: 0044-1619,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17714] [data modyf: 11-12-2013 15:14]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[38] Problem religijnego charakteru teorii inteligentnego projektu / Dariusz Sagan, 2011. Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. VI, fasc. 4, 55--74, ISSN: 1895-8001, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-16252] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[39] Używajmy mózgu/Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio, Barryl L. Beyerstein ; przekład / Dariusz Sagan, 2010. Focus, nr 10, 110--113 rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15517] [data modyf: 10-03-2011 12:02]
[40] Ewaluacja ewolucjonistycznych rozwiązań problemu nieredukowalnej złożoności / Dariusz Sagan, 2009. Otwarte Referarium Filozoficzne: [czasopismo internetowe], Zeszyt 2, 89--116 bibliogr. summ. .- http://minds.pl/ORF/Otwarte-Referarium-Filozoficzne.html
Kod:
CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13823] [data modyf: 08-05-2009 15:07]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[41] God, Design, and Naturalism: Implications of Methodological Naturalism in Science for Science-Religion Relation / Piotr Bylica, Dariusz Sagan, 2008. Pensamiento: revista de investigación e información filosófica, vol. 64, núm. 242, 621--638
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-13171] [data modyf: 07-08-2008 12:02]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[42] Co Benedykt XVI myśli o ewolucji? / Dariusz Sagan, 2006. Najwyższy czas: tygodnik konserwatywno-liberalny, 51-52, 57--59
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12317] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[43] Debata Benedykta XVI i jego uczniów nad stworzeniem i ewolucją / Dariusz Sagan, 2006. Filozoficzne Aspekty Genezy, 2/3, 7--17, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl
Kod:
CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12821] [data modyf: 28-02-2008 15:52]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[44] Kardynał Schönborn a stanowisko kościoła katolickiego wobec sporu kreacjonizmu z ewolucjonizmem / Dariusz Sagan, 2006. Filozofia Nauki, nr 1, 107--118, ISSN: 1230-6894,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11093] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[45] V Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne: Prawda - Nauka - Religia / Dariusz Sagan, 2006. Sofia: Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, 6, 391--394
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-12318] [data modyf: 12-02-2008 11:10]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[46] Falsyfikowalność teorii inteligentnego projektu; z ang. przeł. / Dariusz Sagan, 2005. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 11/12A, 455--457
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11086] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Molekuralny "zegar Paleya" a darwinowska rewolucja / Dariusz Sagan, 2005. Ruch Filozoficzny, nr 2, 289--304, ISSN: 0035-9599,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11090] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[48] Odmiany naturalizmu : czy któraś forma naturalizmu jest zgodna z teorią inteligentnego projektu / William A. Dembski; tłum. z ang. / Dariusz Sagan, 2005. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 1/2, 45--54
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10413] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Szkolne nauczanie o naukowym odstępstwie od neodarwinizmu; z ang. przeł. / Dariusz Sagan, 2005. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 1/2, 55--57
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10433] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Tematy badań w ramach teorii inteligentnego projektu / William A. Dembski; tłum. z ang. / Dariusz Sagan, 2005. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 3/4, 136--146
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10412] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Teoria inteligentnego projektu jest wyjątkowo źle rozumiana / John G. West; z ang. przeł. / Dariusz Sagan, 2005. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 11/12A, 455--457
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11087] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Trzy płaszczyzny argumentu z nieredukowalnej złożoności / Dariusz Sagan, 2005. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 5/6, 162--224
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10411] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[53] Zarys historii powstania naukowej teorii inteligentnego projektu / Jonathan Witt; z ang. przeł. / Dariusz Sagan, 2005. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 9-10, 352--362
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11088] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] O zastosowaniu pojęcia nieredukowalnej zlożoności / Joshua Smart; z ang. przeł. / Dariusz Sagan, 2004. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 11/12A, 421--447
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10432] [data modyf: 25-09-2006 11:23]
[55] Powrót projektu do nauk przyrodniczych / William A. Dembski; tłum. z ang. / Dariusz Sagan, 2004. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 12, 323--343
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10415] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[56] Precyzyjny projekt : powstawanie biologicznych mechanizmów molekularnych / Michael J. Behe; tłum. z ang. / Dariusz Sagan, 2004. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 5/6, 163--183
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10417] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Spór o naukowość współczesnej teorii inteligentnego projektu na przykładzie Michaela Behe'ego koncepcji nieredukowalnej złożoności / Dariusz Sagan, 2004. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, nr 3, 37--54, ISSN: 1230-1493,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10408] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[58] "Teoria inteligentnego projektu" podważa teorię ewolucji / Mark Ryland; tłum. z ang. / Dariusz Sagan, 2004. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 11/12A, 414--420
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10414] [data modyf: 24-10-2005 11:49]
[59] Współczesna hipoteza inteligentnego projektu. Łamanie reguł / Michael J. Behe; tłum. z ang. / Dariusz Sagan, 2004. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 7/8, 244--266
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10416] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[60] Michaela Behe'ego koncepcja nieredukowalnej złożoności / Dariusz Sagan, 2003. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 11/12A, 402--417
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10418] [data modyf: 24-10-2005 12:18]
Pobierz pliki źródłowe >>>
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Spór o możliwość wykrywania projektu w naukach przyrodniczych / Dariusz Sagan // W: Scientia et Fides .- 2015, Vol 3, No 1, s. 87--113, ISSN: 2300-7648, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: argument z metody wykrywania projektu, argument z niewiedzy, kryterium demarkacji, mechanizm, naturalizm metodologiczny, przewidywanie, płodny program badawczy, testowalność,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10188] [data modyf: 22-03-2016 11:41]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] W obronie uniformitaryzmu / Bruce L. Gordon; tłum. / Agnieszka Biesiadecka, Dorota Brylla, Małgorzata Gazda, Grzegorz Malec, Radosław Plato, Maciej Powąska, Alicja Ratajczak, Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2014, t. 11, s. 1--17, eISSN: 2299-0356,
Słowa kluczowe: methodological naturalism, Christian theism, Thomistic secondary causation, boskie działanie opatrznościowe, divine providential action, intelligent design theory, metaphysical naturalism, naturalizm metafizyczny, naturalizm metodologiczny, occasionalism, okazjonalizm, quantum theory, teizm chrześcijański, teoria inteligentnego projektu, teoria kwantów, tomistyczna koncepcja przyczynowości wtórnej, transcendent intelligent causation, transcendentna przyczynowość inteligentna, uniformitarianism, uniformitaryzm,

Kod: TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10074] [data modyf: 03-08-2015 09:44]
[3] Teologiczne i naukowe wyjaśnienia pochodzenia i celu zła naturalnego / Gary Emberger; tł. z j. ang. / Małgorzata Gazda, Artur Gierzkiewicz, Paweł Jakubowski, Radosław Plato, Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2013, t. 10, s. 139--158, eISSN: 2299-0356, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/pl/czasopismo/25-fag-2013/340-fag-2013-art-09
Słowa kluczowe: Augustinian theodicy, Bóg chrześcijański, Christian God, Irenaean theodicy, Satan, Szatan, disposable soma theory, evolutionary theory, free will, moral evil, natural evil, teodycea augustiańska, teodycea ireneuszowa, teoria ciała jednorazowego użytku, teoria ewolucji, wolna wola, zło moralne, zło naturalne,

Kod: ANK4_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9734] [data modyf: 21-02-2017 11:38]
[4] Bóg w lukach wiedzy: argument z niewiedzy i ograniczenia naturalizmu metodologicznego / Robert T. Pennock; tł z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2012, T. 9, s. 155--185, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=232
Kod: TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9505] [data modyf: 29-01-2013 11:22]
[5] Historyczny związek między darwinizmem a argumentem z biologiczego projektu / Richard Thornhill; tł z ang. / Anna Droś, Natalia Górska, Mateusz Krzyżanowski, Renata Merda, Zofia Sadowska, Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2012, T. 9, s. 79--106, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=233
Kod: TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9504] [data modyf: 29-01-2013 11:17]
[6] Największe odkrycie Darwina: projekt bez projektanta / Francisco J. Ayala; tł z ang. / Natalia Górska, Mateusz Krzyżanowski, Natalia Maciaszek, Julita Polańska, Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2012, T. 9, s. 7--32, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=234
Kod: TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9503] [data modyf: 29-01-2013 10:46]
[7] Przypadkowy Wszechświat: kryzys wiary w nauce / Alan P. Lightman; tł z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2012, T. 9, s. 255--267, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=230
Kod: TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9507] [data modyf: 29-01-2013 11:29]
[8] Czy darwinizm ma ateistyczny charakter? Analiza przekonań i czynów Karola Darwina/ Bill Johnson; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2011, T. 8, s. 75--91, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9345] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Karol Darwin o religii/ John Hedley Brooke; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2011, T. 8, s. 61--74, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9344] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Nauki historyczne, nauki eksperymentalne i metoda naukowa/ Carol E. Cleland; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2011, T. 8, s. 105--120, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9349] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] O podobieństwie metod testowania teorii w naukach historycznych i "ścisłych" / Keith B. Miller; tł. z ang. / Aleksandra Bulaczek, Iwona Kumiszcze, Mariola Nahajewska, Dariusz Sagan, Katarzyna Szot // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2011, T. 8, s. 95--103, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9346] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[12] Od metody naukowej do naturalizmu metodologicznego. Ewolucja idei/ Harry Lee Poe i Chelsea Rose Mytyk; tł. z ang. / Bartosz Błaszczak, Gerard Dmuch, Ewa Komorowska, Iwona Kumiszcze, Izabela Obłaczyńska, Katarzyna Piłka, Radosław Plato, Marika Poprawska, Dariusz Sagan, Karolina Stencel, Katarzyna Szot, Piotr Wróblewski // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2011, T. 8, s. 137--151, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=215/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9348] [data modyf: 29-10-2013 09:28]
[13] Artefakty zwierzęce i pozaziemskie - inteligentnie zaprojektowane? / Loren Petrich; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2010, T. 6/7, s. 139--153, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8863] [data modyf: 10-03-2011 12:54]
[14] Jak w zaprojektowanym Wszechświecie zdefiniować to, co niezaprojektowane/ David W. Snoke; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2010, T. 6/7, s. 117--137, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8862] [data modyf: 10-03-2011 12:53]
[15] SETI a teoria inteligentnego projektu/ Seth Shostak; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2010, T. 6/7, s. 155--160, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8864] [data modyf: 10-03-2011 12:55]
[16] Filtr eksplanacyjny: wykrywanie inteligentnego projektu na gruncie nauk przyrodniczych / Dariusz Sagan // W: Roczniki Filozoficzne .- 2009, Tom 57, nr 1, s. 157--193, ISSN: 0035-7685, rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8772] [data modyf: 22-11-2010 09:48]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[17] Odpowiedź na uwagi polemiczne ks. dra Marka Słomki do mojego artykułu o filtrze eksplanacyjnym / Dariusz Sagan // W: Roczniki Filozoficzne .- 2009, Tom 57, nr 1, s. 345--349, ISSN: 0035-7685, rys. summ.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8773] [data modyf: 22-11-2010 09:49]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[18] CSI i filtr eksplanacyjny: Dembski w ogniu krytyki / Thomas Woodward; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2008, T.4/5, s. 95--124, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8353] [data modyf: 23-04-2009 13:33]
[19] Dlaczego "teoria inteligentnego projektu" jest bardziej interesująca niż tradycyjny kreacjonizm/ Taner Edis; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2008, T.4/5, s. 81--93, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8352] [data modyf: 23-04-2009 13:42]
[20] Istota sporu darwinizmu z teorią inteligentnego projektu: przyrodnicza symfonia makroewolucji/ Thomas Woodward; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2008, T.4/5, s. 7--20, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8351] [data modyf: 23-04-2009 13:29]
[21] Darwinowskie podziały : Papież, kardynał, jezuita i ewoluująca debata nad pochodzeniem / Martin Hilbert; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2006, T. 2/3, s. 45--63, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7903] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] DNA a pochodzenie życia. Informacja, specyfikacja i wyjaśnienie / Stephen C. Meyer; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2006, T. 2/3, s. 133--215, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7907] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Nieredukowalna złożoność: problem dla ewolucjonizmu darwinowskiego / Michael J. Behe; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2006, T. 2/3, s. 67--96, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7904] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Odpowiedź na biochemiczny argument z projektu / Kenneth R. Miller; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2006, T. 2/3, s. 97--119, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7905] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Przypadek jako metoda Boskiego stwarzania / George V., Coyne SJ ; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2006, T. 2/3, s. 39-44, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7902] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Teleologiczne wyjaśnienie nieredukowalnej złożoności układów biochemicznych / Dariusz Sagan // W: Roczniki Filozoficzne .- 2006, T. 54, nr 1, s. 139--160, ISSN: 0035-7685,
Słowa kluczowe: ewolucja, neodarwinizm, nieredukowalna złożoność, teoria inteligentnego projektu, wnioskowanie o projekcie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7901] [data modyf: 02-02-2008 15:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[27] Złożoność biochemiczna. Emergencja czy projekt? / Bruce H. Weber; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2006, T. 2/3, s. 121--130, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7906] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[28] Cuda a molekuły / Douglas J. Futuyma; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2004, T. 1, s. 65--69, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7171] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Filozoficzne zarzuty stawiane hipotezie inteligentnego projektu: odpowiedź na krytykę / Michael J. Behe; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2004, T. 1, s. 115--139, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7172] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Nieredukowalna sprzeczność / Mark Perakh; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2004, T. 1, s. 71--113, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7170] [data modyf: 17-09-2007 09:49]
[31] Nowa fala fanatyzmu w nauce / Jerry A. Coyne; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2004, T. 1, s. 115--139, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7173] [data modyf: 17-09-2007 09:50]
[32] Ponownie darwinizm kontra inteligentny projekt / H. Allen Orr; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2004, T. 1, s. 33--48, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7169] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Subtelna równowaga / Russel F. Doolitle; tł. z ang. / Dariusz Sagan // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2004, T. 1, s. 55-64, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7168] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Artyficjalizm jako epistemiczny układ odniesienia nauki, 2015. Dariusz Sagan // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 428, ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22515] [data modyf: 09-02-2017 11:19]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin / (Red.) Dariusz Sagan .- Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, t. 15 .- ISSN: 2299-0356
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5830] [data modyf: 17-06-2019 09:49]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin / (Red.) Dariusz Sagan .- Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, t. 14 .- ISSN: 2299-0356
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5741] [data modyf: 03-07-2018 08:43]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin / (Red.) Dariusz Sagan .- Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, t. 13 .- ISSN: 2299-0356
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5610] [data modyf: 07-07-2017 08:27]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin / (Red.) Dariusz Sagan .- - : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, t. 12 .- ISSN: 2299--0356
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5609] [data modyf: 07-07-2017 08:28]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Filozofia - nauka - religia : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej / (Red.) Piotr Bylica, Krzysztof Kilian, Robert Piotrowski, Dariusz Sagan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 573 s. .- ISBN: 9788378421788
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5334] [data modyf: 13-07-2015 09:46]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[6] Filozoficzne Aspekty Genezy / (Red.) Dariusz Sagan .- Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, t. 11, 324 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5407] [data modyf: 08-02-2016 10:05]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Filozoficzne Aspekty Genezy / (Red.) Dariusz Sagan .- Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, t. 10, 305 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5408] [data modyf: 08-02-2016 10:07]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] Filozoficzne Aspekty Genezy / (Red.) Dariusz Sagan .- Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, t. 9, 293 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5409] [data modyf: 08-02-2016 10:09]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[9] Filozoficzne Aspekty Genezy / (Red.) Dariusz Sagan .- Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, t. 8, 227 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5410] [data modyf: 08-02-2016 10:10]
Pobierz pliki źródłowe >>>
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Dar Karola Darwina dla nauki i religii / / Francisco J. Ayala .- Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego , 2009 (Rec.) Dariusz Sagan // Przegląd Powszechny .- 2010, nr 4, s. 138--140
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Doubts about Darwin: a History of Intelligent Design / / Woodward T. .- Grand Rapids , 2003 (Rec.) Dariusz Sagan // Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne .- 2005, nr 4, s. 75-85
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Katolicy a teoria ewolucji / / Johnson G.S. .- Kraków , 2005 (Rec.) Dariusz Sagan // Edukacja Filozoficzna .- 2005, Vol. 40, s. 223--228
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
Pobierz pliki źródłowe >>>


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski