System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Tomasz Skura
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: filozofia (100 %)
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 31 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Refutation Methods in Modal Propositional Logic / Tomasz Skura .- Warszawa : Wydaw. Naukowe "Semper", 2013 .- 131 s. .- ISBN: 9788375071757
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11611] [data modyf: 28-07-2015 09:25]
[2] Aspects of Refutation Procedures in the Intuitionistic Logic and Related Modal Systems / Tomasz Skura .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999 .- 84 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Logika) .- ISBN: 8322919859
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7388] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Proof Theory of Modal Logics / Tomasz Skura ; ed. H. Wansing. .- Dordrecht : Kluwer Akademic Publishers, 1996 .- 299 s.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7387] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Refutation procedures for intuitionistic and modal logics / Tomasz Skura .- Konstantz : Zentrum Philosophie und Wisseschaftstheorie Universität Konstanz, 1993 .- 32 s.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7389] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] What Is a Refutation System? / Tomasz Skura
// W: Soyons Logiques = Let's be Logical / ed. by Amirouche Moktefi, Alessio Moretti, Fabien Schang .- Milton Keynes : Lightning Source, 2016 - (Cahiers de Logique et d'Épistémologie ; 22) - s. 189--198 .- ISBN: 9781848900905
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18204] [data modyf: 10-10-2016 09:28]
[2] Refutation Systems in Propositional Logic / Tomasz Skura
// W: Handbook of Philosophical Logic / ed. by D.M. Gabbay and F. Guenthner . Vol. 16 .- Heidelberg/Dordrecht/New York/London : Springer, 2011 - s. 115--157 .- ISBN: 9789400704794    DOI: 10.1007/978-94-007-0479-4
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-94-007-0479-4_2   (pkt: 5)
[WZCZ-14054] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Refutations and proofs in S4 / Tomasz Skura
// W: Proof Theory of Modal Logics / ed. H. Wansing .- Dordrecht : Kluwer Akademic Publishers, 1996 - s. 45--51
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7791] [data modyf: 22-11-2005 15:53]
[4] Characterizing propositional logics by formulas / Tomasz Skura
// W: Philosophical Logic in Poland / ed. Jan Woleński .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1994 - s. 239--245
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7790] [data modyf: 22-11-2005 15:04]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Implicational Implicational Logic, Relevance, and Refutability / Tomasz Skura // Logic and Logical Philosophy .- 2019, 2019, s. 1--15, ISSN: 1425-3305, , eISSN: 2300-9802, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: implicational logic, refutation systems, relevance logic
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.12775/LLP.2019.024
[AWCZ-24550] [data modyf: 12-11-2019 09:58]
[2] Refutations in Wansing's logic / Tomasz Skura // Reports on Mathematical Logic .- 2017, v. 52, s. 83--99, ISSN: 0137-2904, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-22268] [data modyf: 29-01-2018 12:06]
[3] A system for proper multiple-conclusion entailment / Tomasz Skura, Andrzej Wiśniewski // Logic and Logical Philosophy .- 2015, Vol. 24, No. 2, s. 241--253, ISSN: 1425-3305, : summ.
Słowa kluczowe: multiple-conclusion entailment
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 4 [11-11-2019]
[AWCZ-19427] [data modyf: 19-10-2015 08:51]
[4] Efektywne odrzucanie / Tomasz Skura // Studia Philosophica Wratislaviensia .- 2014, vol. 9, fasc. 4, s. 65--70, ISSN: 1895-8001, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19028] [data modyf: 31-07-2015 11:19]
[5] On Refutation Rules / Tomasz Skura // Logica Universalis .- 2011, Vol. 5, Number 2, s. 249--254 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Refutation systems, axiomatization, modal logic, refutation search
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1007/s11787-011-0035-4         Cytowania wg Scopus: 3 [11-11-2019]
[AWCZ-16103] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[6] A Refutation Theory / Tomasz Skura // Logica Universalis .- 2009, Vol. 3, Number 2, s. 293-302 : bibliogr.
Słowa kluczowe: consequence relations, refutation systems
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1007/s11787-009-0009-y         Cytowania wg Scopus: 9 [11-11-2019]
[AWCZ-14364] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[7] Intuitionistic Socratic procedures / Tomasz Skura // Journal of Applied Non-Classical Logics .- 2005, Vol. 15, nr 4, s. 453--464
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [11-11-2019]
[AWCZ-10859] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Maximility and Refutability / Tomasz Skura // Notre Dame Journal of Formal Logic .- 2004, Vol. 45, nr 2, s. 65--72
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10487] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Rules and Refutation Rules for the Logic of Finite n-ary Trees / Tomasz Skura // Journal of Logic and Computation .- 2004, s. 429--435
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [11-11-2019]
[AWCZ-10489] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] A Łukasiewicz - style refutation system for the modal logic S4 / Tomasz Skura // Journal of Philosophical Logic .- 1995, No 24, s. 573--582
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10488] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Syntatic Refutations against Finite Models in Modal Logic / Tomasz Skura // Notre Dame Journal of Formal Logic .- 1994, Vol. 35, nr 4, s. 595--605
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10486] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Refutation for Certain Intermediate Propositional Logics / Tomasz Skura // Notre Dame Journal of Formal Logic .- 1992, Vol. 33, nr 4, s. 552--560
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10485] [data modyf: 10-06-2010 12:06]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The RM Paraconsistent Refutation System / Tomasz Skura // W: Logic and Logical Philosophy .- 2009, vol. 18, s. 65-70, ISSN: 1425-3305,
Słowa kluczowe: paraconsistent logic, refutation systems, relevance logic,

Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8504] [data modyf: 11-06-2010 12:46]
[2] Three-valued maximal paraconsistent logics / Tomasz Skura // W: Acta Universitatis Wratislaviensis - (Logika ; nr 23) .- 2005, 2754, s. 129--134
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7377] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Refutations, Profs, and Models in the Modal Logic K4 / Tomasz Skura // W: Studia Logica: an International Journal for Symbolic Logic .- 2002, T. 70, s. 193-204
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7153] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Symmetric formalizations of normal modal logics / Tomasz Skura // W: Acta Universitatis Wratislaviensis - (Logika ; T. 22) .- 2002, No 2466, s. 57--70
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7155] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] A pure refutation calculuc for the intuitionistic propositional logic / Tomasz Skura // W: Acta Universitatis Wratislaviensis - (Logika ; T. 18) .- 1998, No 2023, s. 123--127
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7156] [data modyf: 22-11-2005 14:27]
[6] Refutation rules for three modal logics / Tomasz Skura // W: Bulletin of the Section of Logic .- 1992, Vol. 21, nr 1, s. 31--32
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7159] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] On Decision Procedures for Sentential Logics / Tomasz Skura // W: Studia Logica: an International Journal for Symbolic Logic .- 1991, L, 2, s. 173--179
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7154] [data modyf: 13-02-2007 11:54]
[8] A new criterion of decidability for intermediate and modal logics / Tomasz Skura // W: Bulletin of the Section of Logic .- 1990, Vol. 19, nr 1, s. 10--14
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7161] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] On pure refutation formulations of sentential logics / Tomasz Skura // W: Bulletin of the Section of Logic .- 1990, Vol. 19, nr 3, s. 102--107
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7160] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] A complete syntactical characterization of the intuitionistic logic / Tomasz Skura // W: Reports on Mathematical Logic .- 1989, No 23, s. 75--80
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7157] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The Greatest Paraconsistent Analogue of Instuitionistic Logic / Tomasz Skura // W: Proceedings of the 11th Panhellenic Logic Symposium. Delphi, Grecja, 2017 .- [b. m.] : Association for Symbolic Logic, 2017, s. 71--76
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22910] [data modyf: 29-01-2018 11:34]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski