System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Tomasz Skura
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: filozofia (100 %)
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 31 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Refutation Methods in Modal Propositional Logic, 2013. Tomasz Skura, Warszawa : Wydaw. Naukowe "Semper" 131 s. , ISBN: 9788375071757,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11611] [data modyf: 28-07-2015 09:25]
[2] Aspects of Refutation Procedures in the Intuitionistic Logic and Related Modal Systems, 1999. Tomasz Skura, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 84 s. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Logika), ISBN: 8322919859,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7388] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Proof Theory of Modal Logics, 1996. Tomasz Skura ; ed. H. Wansing., Dordrecht : Kluwer Akademic Publishers 299 s.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7387] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Refutation procedures for intuitionistic and modal logics, 1993. Tomasz Skura, Konstantz : Zentrum Philosophie und Wisseschaftstheorie Universität Konstanz 32 s.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7389] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] What Is a Refutation System?, Tomasz Skura
// W: Soyons Logiques = Let's be Logical, 2016. / ed. by Amirouche Moktefi, Alessio Moretti, Fabien Schang, Milton Keynes : Lightning Source (Cahiers de Logique et d'Épistémologie 22), s. 189--198, ISBN: 9781848900905
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18204] [data modyf: 10-10-2016 09:28]
[2] Refutation Systems in Propositional Logic, Tomasz Skura
// W: Handbook of Philosophical Logic, 2011. / ed. by D.M. Gabbay and F. Guenthner . Vol. 16, Heidelberg/Dordrecht/New York/London : Springer, s. 115--157, ISBN: 9789400704794    DOI: 10.1007/978-94-007-0479-4
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-94-007-0479-4_2   (pkt: 5)
[WZCZ-14054] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Refutations and proofs in S4, Tomasz Skura
// W: Proof Theory of Modal Logics, 1996. / ed. H. Wansing, Dordrecht : Kluwer Akademic Publishers, s. 45--51
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7791] [data modyf: 22-11-2005 15:53]
[4] Characterizing propositional logics by formulas, Tomasz Skura
// W: Philosophical Logic in Poland, 1994. / ed. Jan Woleński, Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, s. 239--245
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7790] [data modyf: 22-11-2005 15:04]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Implicational Logic, Relevance, and Refutability / Tomasz Skura, 2019. Logic and Logical Philosophy 2019, 1--15, ISSN: 1425-3305, , eISSN: 2300-9802, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: implicational logic, refutation systems, relevance logic
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.12775/LLP.2019.024         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-24550] [data modyf: 13-11-2019 11:19]
[100] [1]
[2] Refutations in Wansing's logic / Tomasz Skura, 2017. Reports on Mathematical Logic v. 52, 83--99, ISSN: 0137-2904, bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-22268] [data modyf: 29-01-2018 12:06]
[15] [1]
[3] A system for proper multiple-conclusion entailment / Tomasz Skura, Andrzej Wiśniewski, 2015. Logic and Logical Philosophy Vol. 24, No. 2, 241--253, ISSN: 1425-3305, summ.
Słowa kluczowe: multiple-conclusion entailment
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 8 [18-01-2021]
[AWCZ-19427] [data modyf: 19-10-2015 08:51]
[4] Efektywne odrzucanie / Tomasz Skura, 2014. Studia Philosophica Wratislaviensia vol. 9, fasc. 4, 65--70, ISSN: 1895-8001, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19028] [data modyf: 31-07-2015 11:19]
[5] On Refutation Rules / Tomasz Skura, 2011. Logica Universalis Vol. 5, Number 2, 249--254 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Refutation systems, axiomatization, modal logic, refutation search
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1007/s11787-011-0035-4         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-16103] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[6] A Refutation Theory / Tomasz Skura, 2009. Logica Universalis Vol. 3, Number 2, 293-302 bibliogr.
Słowa kluczowe: consequence relations, refutation systems
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1007/s11787-009-0009-y         Cytowania wg Scopus: 9 [18-01-2021]
[AWCZ-14364] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[7] Intuitionistic Socratic procedures / Tomasz Skura, 2005. Journal of Applied Non-Classical Logics Vol. 15, nr 4, 453--464
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-10859] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Maximility and Refutability / Tomasz Skura, 2004. Notre Dame Journal of Formal Logic Vol. 45, nr 2, 65--72
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10487] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Rules and Refutation Rules for the Logic of Finite n-ary Trees / Tomasz Skura, 2004. Journal of Logic and Computation, 429--435
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-10489] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] A Łukasiewicz - style refutation system for the modal logic S4 / Tomasz Skura, 1995. Journal of Philosophical Logic, No 24, 573--582
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10488] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Syntatic Refutations against Finite Models in Modal Logic / Tomasz Skura, 1994. Notre Dame Journal of Formal Logic Vol. 35, nr 4, 595--605
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10486] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Refutation for Certain Intermediate Propositional Logics / Tomasz Skura, 1992. Notre Dame Journal of Formal Logic Vol. 33, nr 4, 552--560
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10485] [data modyf: 10-06-2010 12:06]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The RM Paraconsistent Refutation System / Tomasz Skura // W: Logic and Logical Philosophy .- 2009, vol. 18, s. 65-70, ISSN: 1425-3305,
Słowa kluczowe: paraconsistent logic, refutation systems, relevance logic,

Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8504] [data modyf: 11-06-2010 12:46]
[2] Three-valued maximal paraconsistent logics / Tomasz Skura // W: Acta Universitatis Wratislaviensis - (Logika ; nr 23) .- 2005, 2754, s. 129--134
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7377] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Refutations, Profs, and Models in the Modal Logic K4 / Tomasz Skura // W: Studia Logica: an International Journal for Symbolic Logic .- 2002, T. 70, s. 193-204
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7153] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Symmetric formalizations of normal modal logics / Tomasz Skura // W: Acta Universitatis Wratislaviensis - (Logika ; T. 22) .- 2002, No 2466, s. 57--70
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7155] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] A pure refutation calculuc for the intuitionistic propositional logic / Tomasz Skura // W: Acta Universitatis Wratislaviensis - (Logika ; T. 18) .- 1998, No 2023, s. 123--127
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7156] [data modyf: 22-11-2005 14:27]
[6] Refutation rules for three modal logics / Tomasz Skura // W: Bulletin of the Section of Logic .- 1992, Vol. 21, nr 1, s. 31--32
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7159] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] On Decision Procedures for Sentential Logics / Tomasz Skura // W: Studia Logica: an International Journal for Symbolic Logic .- 1991, L, 2, s. 173--179
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7154] [data modyf: 13-02-2007 11:54]
[8] A new criterion of decidability for intermediate and modal logics / Tomasz Skura // W: Bulletin of the Section of Logic .- 1990, Vol. 19, nr 1, s. 10--14
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7161] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] On pure refutation formulations of sentential logics / Tomasz Skura // W: Bulletin of the Section of Logic .- 1990, Vol. 19, nr 3, s. 102--107
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7160] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] A complete syntactical characterization of the intuitionistic logic / Tomasz Skura // W: Reports on Mathematical Logic .- 1989, No 23, s. 75--80
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7157] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The Greatest Paraconsistent Analogue of Instuitionistic Logic, 2017. Tomasz Skura // W: Proceedings of the 11th Panhellenic Logic Symposium. Delphi, Grecja [b. m.] : Association for Symbolic Logic, 2017, s. 71--76
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22910] [data modyf: 29-01-2018 11:34]
[0] [0]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski