System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Jacek Uglik
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: filozofia (100 %)
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 89 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Aleksandra Hercena dyskurs o człowieku, czyli projekt rosyjskiej filozofii otwartej, 2016. Jacek Uglik, Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN 212 s. (Filologia Rosyjska t. 8), ISBN: 9788376831183,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13157] [data modyf: 15-03-2017 08:14]
[2] Dostojewski, czyli rzecz o dramacie człowieka, 2014. Jacek Uglik, Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN 211 s. (Filozofia Rosyjska t. 5), ISBN: 9788376830872,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12169] [data modyf: 16-03-2017 10:52]
[3] Michała Bakunina filozofia negacji, 2007. Jacek Uglik, Warszawa : Wydaw. ALETHEIA 254 s. , ISBN: 9788361182085,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8314] [data modyf: 06-02-2008 12:00]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Aleksander Hercen i Ludwik Feuerbach. W stronę materializmu, Jacek Uglik
// W: (META) FILOZOFIA - PRAX : Zborník vedeckých príspevkov, 2016. / eds. Andrea Javorská, Lenka Kocinová, Simona Wagnerová, Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied, s. 350--355, ISBN: 9788097030377
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18796] [data modyf: 22-02-2017 08:15]
[2] Aleksander Hercen. Przypadek jako realność egzystencjalna, Jacek Uglik
// W: Dostojewski i inni. Literatura - idee - polityka : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi de Lazariemu, 2016. / pod red. Tadeusza Sucharskiego, Katowice : "Śląsk" Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe (Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego nr 17), s. 283--298, ISBN: 97871649059
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18258] [data modyf: 13-10-2016 11:15]
[3] Fejerbah = Feuerbach = Feuerbach, Jacek Uglik
// W: Idei v Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia : leksykon rosyjsko-polsko-angielski [9], 2015. / pod red. Janusza Dobieszewskiego . t. 9, Łódź : Ibidem, s. 432--438, ISBN: 9788362331291
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17314] [data modyf: 10-11-2015 10:11]
[4] Fyr'e = Fourier = Fourier, Jacek Uglik
// W: Idei v Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia : leksykon rosyjsko-polsko-angielski [9], 2015. / pod red. Janusza Dobieszewskiego . t. 9, Łódź : Ibidem, s. 444--452, ISBN: 9788362331291
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17315] [data modyf: 10-11-2015 10:13]
[5] Bazarov Evgenij Vasil'evič = Bazarow Eugeniusz = Bazarov Evgenii, Jacek Uglik
// W: Idei v Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia [8] : leksykon rosyjsko-polsko-angielski, 2014. / pod red. Janusza Dobieszewskiego . t. 8, Łódź : Ibidem, s. 40--49, ISBN: 9788362331215
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15970] [data modyf: 28-03-2014 12:05]
[6] Russkij harakter = Rosyjski charakter = The Russian Character, Jacek Uglik
// W: Idei v Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia [8] : leksykon rosyjsko-polsko-angielski, 2014. / pod red. Janusza Dobieszewskiego . t. 8, Łódź : Ibidem, s. 364--373, ISBN: 9788362331215
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15972] [data modyf: 28-03-2014 12:12]
[7] Człowiek w społeczeństwie i historii. O poglądach antropologicznych Michała Bakunina, Jacek Uglik
// W: Szkice o godności człowieka, 2012. / red. nauk. Marek Piechowiak, Tomasz Turowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 107--115, ISBN: 9788374814812
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14703] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Dostojewski a filozofia rozumu - uwagi subiektywne o badaniach w Polsce, Jacek Uglik
// W: Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część druga, 2012. / red. Lilianna Kiejzik, Jacek Uglik, Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, s. 99--130, ISBN: 9788376830520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14658] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Uwagi krytyczne na marginesie artykułu Sergiusza Bułgakowa - Karol Marks jako typ religijny, Jacek Uglik
// W: Palamas, Bułgakow, Łosiew. Rozważania o religii, imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka, 2010. / pod red. Lilianny Kiejzik, Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR (Filozofia Rosyjska tom drugi), s. 102--110, ISBN: 9788373834859
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12854] [data modyf: 20-04-2011 14:27]
[10] Obraz Rosji w polskiej myśli filozoficznej XIX wieku, Jacek Uglik
// W: Granice Europy, granice filozofii, 2007. / pod red. Włodzimierza Rydzewskiego i Leszka Augustyna, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego (Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej 13), s. 253--265, ISBN: 9788323322702
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9001] [data modyf: 29-01-2008 09:44]
[11] Człowiek zbuntowany. Bakunina i Stirnera zmagania z wolnością, Jacek Uglik
// W: Propositiones : prace zebrane, 2005. / pod red. Tomasza Mroza i Marcina Sieńki, Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 127--141, ISBN: 839217200X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7672] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Chance as an existential reality: on one of the most fundamental categories in Alexander Herzen's thought / Jacek Uglik, 2020. Studies in East European Thought Vol. 72, issue 1, 31--41, ISSN: 0925-9392, , eISSN: 1573-0948, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: A. Herzen, Chance, Human beeing, Russian philosophy
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s11212-019-09346-1         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25144] [data modyf: 19-01-2021 08:38]
[40] [1]
[2] Fiódor Dostoievski y Alexander Herzen. Colisión de mundos / Jacek Uglik, 2020. Estudios Dostoievski, 3, 75--92, ISSN: 2604-7969,
Słowa kluczowe: Alexander Herzen, Antropología, Filosofía, Fiódor Dostoievski, Teología
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25573] [data modyf: 26-08-2020 13:47]
[5] [1]
[3] Fiódor Mijáilovich Dostoievski y los polacos / Jacek Uglik, 2020. Estudios Dostoievski, No. 4, 218--220, ISSN: 2604-7969, http://agonfilosofia.es/EstudiosDostoievski/ed04pdf/uglik218220.pdf
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-26056] [data modyf: 18-01-2021 18:43]
[5] [1]
[4] Zniszczenie idoli: Aleksander Hercen i Franciszek Bacon / Aileen Kelly; tłum. / Adam Trybus, Jacek Uglik, 2020. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria R. 29, Nr 1 (113), 135--167, ISSN: 1230-1493, , eISSN: 2300-2573,
Kod: CZR-N-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-25434] [data modyf: 01-07-2020 08:37]
[0] [0]
[5] Pobożny ateista Ludwik Feuerbach. Krytyka Maksa Stirnera / Jacek Uglik, 2019. Przegląd Religioznawczy, nr 1, 145--157, ISSN: 1230-4379, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Ego, God, I, Ludwig Feuerbach, Man, Max Stirn
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-24941] [data modyf: 13-02-2020 11:17]
[40] [1]
[6] Karol Marks i myśl rosyjska. Słowo wprowadzające / Jacek Uglik, 2018. Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny, nr 40, 1--3, ISSN: 1689-4286,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22505] [data modyf: 19-03-2018 10:19]
[0] [0]
[7] Od utopii do utopii? O pomysłach Karola Marksa i Maksa Stirnera / Jacek Uglik, 2018. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria R. 27, nr 4 (108), 123--140, ISSN: 1230-1493,
Słowa kluczowe: Jedyny, K. Marks, M. Stirner, człowiek, społeczeństwo, utopia
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.24425/pfns.2018.125498
[AWCZ-23667] [data modyf: 12-02-2019 11:43]
[11] [1]
[8] Obecność idei Piotra Czaadajewa w dyskursie o człowieku Aleksandra Hercena / Jacek Uglik, 2016. Przegląd Humanistyczny, nr 2 (453), 49--56, ISSN: 0033-2194, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20355] [data modyf: 14-09-2016 08:58]
[9] Etyka i anarchia / Jacek Uglik, 2015. Fraza: poezja, proza, esej, nr 1-2, 264--265, ISSN: 1230-4832,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19805] [data modyf: 11-02-2016 08:49]
[10] Fargo / Jacek Uglik, 2015. Fraza: poezja, proza, esej, nr 4, 276--278, ISSN: 1230-4832,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19804] [data modyf: 11-02-2016 08:47]
[11] Ziemia jest tak samo twarda / Jacek Uglik, 2015. Fraza: poezja, proza, esej, nr 3, 284--286, ISSN: 1230-4832,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19728] [data modyf: 21-01-2016 11:32]
[12] Michał Bakunin a krytyczna krytyka Isaiaha Berlina / Jacek Uglik, 2014. Studia Philosophica Wratislaviensia vol. IX, fasc. 3, 9--17, ISSN: 1895-8001, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-18700] [data modyf: 29-07-2015 10:21]
[13] O istocie filozofowania Aleksego Łosiewa / Jacek Uglik, 2014. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. 23, nr 2 (90), 11--19, ISSN: 1230-1493,
Słowa kluczowe: A. Łosiew, K. Marks, dialektyka, filozofia rosyjska, marksizm
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18437] [data modyf: 31-07-2015 12:27]
[14] Aktualność Hercena / Jacek Uglik, 2013. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria rocz. 22, nr 3 (87), 177--184, ISSN: 1230-1493, summ.
Słowa kluczowe: A. Hercen, człowiek, filozofia rosyjska, historia, wolność
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17832] [data modyf: 21-07-2015 12:34]
[15] Obraz polakov v romanah i publicistike F. M. Dostoevskogo / Jacek Uglik, 2011. Toronto Slavic Quarterly, 37, 136-149 .- http://sites.utoronto.ca/tsq/37/tsq37_uglik.pdf
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15873] [data modyf: 02-03-2015 13:54]
[16] Radykalny humanizm Aleksandra Hercena - próba komentarza / Jacek Uglik, 2011. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria R. 20, Nr 1, 127--136, ISSN: 1230-1493, summ.
Słowa kluczowe: Hegel, Hercen, Marks, człowiek, historia, pesymizm
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-16198] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Ludwig Feuerbach's conception of the religious alienation of man and Mikhail Bakunin's philosophy of negation / Jacek Uglik, 2010. Studies in East European Thought 62, 19-28, ISSN: 0925-9392, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1007/s11212-010-9098-7         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-14633] [data modyf: 22-04-2010 12:23]
[18] Przyczynek do rozumienia dobra i zła w filozofii Fiodora Dostojewskiego / Jacek Uglik, 2010. Fraza: poezja, proza, esej, nr 2, 77--80
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15135] [data modyf: 04-11-2010 10:45]
[19] Heglowskie inspiracje Michała Bakunina. Wokół negatywnego principium / Jacek Uglik, 2007. Kwartalnik Filozoficzny, z. 4, 129--146, ISSN: 1230-4050,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12695] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Iwan Wyrypajew - piłka i pudełko po torcie / Jacek Uglik, 2007. Magazyn Obywatel, nr 2, 64
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13350] [data modyf: 13-11-2008 07:10]
[21] Dorothee Brix - nic się już nie da zrobić / Jacek Uglik, 2006. Magazyn Obywatel, nr 1, 54
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13381] [data modyf: 21-11-2008 14:50]
[22] Dostojewski - pokora i poniżenie / Jacek Uglik, 2006. Fraza: poezja, proza, esej, 1-2, 134--140
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10970] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Igor Bauersima - jak natalie wood przed utonięciem / Jacek Uglik, 2006. Magazyn Obywatel, nr 5, 56
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13378] [data modyf: 21-11-2008 14:49]
[24] Jose Maria Vieira Mendes - tyle dźwigów za oknem / Jacek Uglik, 2006. Magazyn Obywatel, nr 6, 66
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13438] [data modyf: 10-12-2008 13:49]
[25] Jussi Niilekselä & Mihkel Ulman - w Estonii kobiety są jeszcze kobietami / Jacek Uglik, 2006. Magazyn Obywatel, nr 4, 52
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13436] [data modyf: 10-12-2008 13:49]
[26] Marcin Świetlicki : pięćdziesiątka z grejfrutem / Jacek Uglik, 2006. Fraza: poezja, proza, esej, nr 4, 266--270
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13372] [data modyf: 13-11-2008 12:35]
[27] Peter Asmussen - na zewnątrz świeci słońce / Jacek Uglik, 2006. Magazyn Obywatel, nr 2, 44
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13435] [data modyf: 10-12-2008 13:48]
[28] Sauter und Studlar - wieniec z samych słoneczników / Jacek Uglik, 2006. Magazyn Obywatel, nr 3, 48
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13377] [data modyf: 21-11-2008 14:49]
[29] Andrew Bovell - jak whisky w oddechu pijanego / Jacek Uglik, 2005. Magazyn Obywatel, nr 3, 52
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13379] [data modyf: 21-11-2008 14:50]
[30] Człowiek zbuntowany.Bakunina i Stirnera zmagania z wolnością / Jacek Uglik, 2005. Colloquia Communia, 1/2, 85--96
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11345] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Gianina Cărbunariu - przetrwanie przez negację / Jacek Uglik, 2005. Magazyn Obywatel, nr 6, 50
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13382] [data modyf: 21-11-2008 14:50]
[32] Tadeusz Różewicz - poeta śmietników / Jacek Uglik, 2005. Magazyn Obywatel, nr 4, 44--45
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13347] [data modyf: 13-11-2008 07:09]
[33] Wasilij Sigariew - więcej światła! / Jacek Uglik, 2005. Magazyn Obywatel, nr 1, 48
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13434] [data modyf: 10-12-2008 13:48]
[34] Werner Schwab - wsadza nóż między jej nogi / Jacek Uglik, 2005. Magazyn Obywatel, nr 2, 48
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13437] [data modyf: 10-12-2008 13:49]
[35] Biljana Srbljanović - w Serbii, czyli gdzie / Jacek Uglik, 2004. Magazyn Obywatel, nr 5, 48
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13348] [data modyf: 13-11-2008 07:09]
[36] Polacy w powieściach i publicystyce Dostojewskiego / Jacek Uglik, 2004. Przegląd Powszechny 999, 11, 194--206
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10001] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Woody Allen - skrzypce Ingresa / Jacek Uglik, 2004. Lewą Nogą: polityka, artystyka: [półrocznik polityczno-artystyczny], nr 16, 510-513
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10146] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Z lunetą na dachu o Krzysztofie Kieślowskim / Jacek Uglik, 2004. Magazyn Obywatel, nr 5, 56--57
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13349] [data modyf: 13-11-2008 07:09]
[39] Charles Bukowski. Dajcie mi jeszcze kielicha / Jacek Uglik, 2003. Lewą Nogą: polityka, artystyka: [półrocznik polityczno-artystyczny], nr 15, 345--353
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10047] [data modyf: 26-01-2005 10:28]
[40] Prawosławie i katolicyzm w myśli Fiodora Dostojewskiego / Jacek Uglik, 2003. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, nr 2, 81--88, ISSN: 1230-1493,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9132] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Wiara i rozum na podstawie dzieła Fiodora Dostojewskiego / Jacek Uglik, 2003. Przegląd Powszechny, nr 9, 347--358
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9133] [data modyf: 02-10-2003 13:50]
[42] Wolność odpowiedzialna i wolność absolutna : przyczynek do koncepcji dobra i zła w filozofii Fiodora Dostojewskiego / Jacek Uglik, 2003. Edukacja Filozoficzna, nr 35, 303--311, ISSN: 0860-3839,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9261] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Bóg i człowiek (1) / Jacek Uglik, 2002. Akant: miesięcznik literacki, nr 8, 38-39
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9174] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Bóg i człowiek (2) / Jacek Uglik, 2002. Akant: miesięcznik literacki, nr 9, 20--21
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9175] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Antropocentryzm optymistyczny Aleksandra Hercena / Jacek Uglik // W: Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej .- 2014, t. LIX-LX, s. 245--255, ISSN: 0867-5392,
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10186] [data modyf: 03-08-2015 09:44]
[2] Hercen i Bakunin. Analiza kontekstualna / Jacek Uglik // W: Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne .- 2013, T. 30/31, s. 195--208, ISSN: 0867-647X, summ.
Słowa kluczowe: Alexander Herzen, Hegel, Mikhail Bakunin, act, anarchism, freedom, morality, negation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9957] [data modyf: 24-08-2015 14:48]
[3] Michała Bakunina krytyka religii / Jacek Uglik // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia .- 2012, Vol. 37, 1, s. 85--94, ISSN: 0137-2025, summ.
Słowa kluczowe: Bóg, Człowiek, Dialog, Michał Bakunin, Religia, Wolność,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9377] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Idealizm etyczny Johanna Gottlieba Fichtego jako wprowadzenie do filozofii negacji Michała Bakunina / Jacek Uglik // W: Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne .- 2009, 22/23, s. 229--246, ISSN: 0867-647X,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8408] [data modyf: 15-06-2009 17:40]
[5] Hegel Michała Bakunina. O rzeczywistości tego, co rozumne i rozumności tego co rzeczywiste / Jacek Uglik // W: Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej .- 2006, T. 44, s. 247--258, ISSN: 0867-5392,
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7378] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Prawosławie a katolicyzm oczami Fiodora Dostojewskiego / Jacek Uglik // W: Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne .- 2005, Nr 18, s. 119--127, ISSN: 0867-647X,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7165] [data modyf: 02-02-2008 16:39]
[7] Frank O'Hara. Śnieg jest po prostu śniegiem / Jacek Uglik // W: Rita Baum: filozofia, literatura, sztuka .- 2003, nr 7, s. 51--52
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6832] [data modyf: 26-01-2005 10:31]
[8] Wokół Fiodora Dostojewskiego : Rosja i Europa / Jacek Uglik // W: Kartki: pismo literacko-artystyczne .- 2002, nr 28, s. 62--65
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6237] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Problem człowieka w filozofii Aleksndra Hercena, 2015. Jacek Uglik // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 614, ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22520] [data modyf: 09-02-2017 11:59]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny / (Red.) Jacek Uglik .- Łódź : Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, nr 1 .- ISSN: 1689-4286
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5696] [data modyf: 20-03-2018 08:14]
[2] Zjawisko i sens. Fenomenologia jako nauka podstawowa i jej problemy / Gustaw Szpet; przeł. Boguslaw Żyłko / (Red.) Jacek Uglik .- Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2018, 191 s. .- ISBN: 9788376831701
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5808] [data modyf: 08-03-2019 10:31]
[3] Aleksy Łosiew, czyli rzecz o tytanizmie XX wieku / (Red.) Jacek Uglik, Elena Tacho-Godi, Lilianna Kiejzik .- Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR, 2012, 465 s. .- ISBN: 9788373835375
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5003] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[4] Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część druga / (Red.) Lilianna Kiejzik, Jacek Uglik .- Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2012, 281 s. .- ISBN: 9788376830520
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5013] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[5] Polskie badania filozofii rosyjskiej / (Red.) Lilianna Kiejzik, Jacek Uglik .- Warszawa : Aletheia, 2009, 249 s. .- ISBN: 9788387045632
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4715] [data modyf: 08-04-2010 11:01]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] O co nas pytają wielcy filozofowie. Trzy serie / / Leszek Kołakowski .- Kraków : Wydaw. Znak , 2008 (Rec.) .- Mini wykłady o filozofach / Jacek Uglik // Przegląd Powszechny .- 2009, 4, s. 166--167
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Zarys myśli rosyjskiej : od oświecena do renesansu religijno - filozoficznego / / A. Walicki .- Kraków , 2005 (Rec.) .- Humanistyka bez dogmatu / Jacek Uglik // Studia Philosophica Wratislaviensia .- 2008, vol. III, fasc. 2, s. 128--131
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa / / Krasicki J. .- Wrocław , 2003 (Rec.) Jacek Uglik // Przegląd Rusycystyczny .- 2005, nr 3, s. 100-102
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Brudna trylogia o Hawanie / / Gutiérrez P.J. .- Poznań , 2004 (Rec.) Jacek Uglik // Czas Kultury .- 2005, nr 2, s. 163--164
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka / / Bierdiajew M. .- Kęty , 2004 (Rec.) Jacek Uglik // Przegląd Powszechny .- 2005, nr 11, s. 149--153
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Jogging / / Bondar A. .- Nowa Ruda , 2005 (Rec.) Jacek Uglik // Czas Kultury .- 2005, nr 5, s. 164
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Milczenie i mowa filozofii / / Hanna Buczyńska-Garewicz .- Warszawa : Wydaw. IFiS , 2003 (Rec.) Jacek Uglik // Evropa .- 2005, 5, 1, s. 171--183
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Płonąc w wodzie, tonąc w ogniu / / Bukowski Ch. .- Warszawa , 2004 (Rec.) Jacek Uglik // Czas Kultury .- 2005, nr 5, s. 171--172
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Światopogląd Dostojewskiego / / Bierdiajew M. .- Kęty , 2004 (Rec.) Jacek Uglik // Przegląd Powszechny .- 2005, nr4, s. 142--144
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Zmysł rzeczywistości. Studia z historii idei / / Berlin I. .- Warszawa , 2002 (Rec.) Jacek Uglik // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria .- 2005, nr 1, s. 254--256
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Miłość to piekielny pies. Wiersze z lat 1974-1977 / / Charles Bukowski .- Warszawa : Wydaw. Noir Sur Blanc , 2003 (Rec.) .- Z lustra wyjrzała moja twarz / Jacek Uglik // Czas Kultury .- 2004, 1, s. 121--122
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Wiersze zebrane / / Jacek Podsiadło .- Warszawa : Lampa i Iskra Boża , 2003 (Rec.) .- niewiele kobiet miałem w życiu... / Jacek Uglik // Czas Kultury .- 2004, 4, s. 137--140
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Wyszłam za komunistę / / Philip Roth .- Warszawa : Wydaw. Czytelnik , 2003 (Rec.) .- Rzeczo Człowieku / Jacek Uglik // Czas Kultury .- 2004, 5-6, s. 140--141
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Emigracja rosyjska: losy i idee / .- Łódź , 2002 (Rec.) Jacek Uglik // Przegląd Rusycystyczny .- 2003, nr 2, s. 126--128
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Niemarksistowska filozofia rosyjska: antologia tekstów flozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku. Część 2 / .- Łódź , 2002 (Rec.) Jacek Uglik // Przegląd Rusycystyczny .- 2003, nr 4, s. 112--114
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Michała Bakunina filozofia negacji / Jacek Uglik .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Filozofii, 2006 .- 191 s. / Promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski