System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Dyscypliny naukowe

Dziedzina nauk humanistycznych
1. archeologia
2. filozofia
3. historia
4. językoznawstwo
5. literaturoznawstwo
6. nauki o kulturze i religii
7. nauki o sztuce
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
1. architektura i urbanistyka
2. automatyka, elektronika i elektrotechnika
3. informatyka techniczna i telekomunikacja
4. inżynieria biomedyczna
5. inżynieria chemiczna
6. inżynieria lądowa i transport
7. inżynieria materiałowa
8. inżynieria mechaniczna
9. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
1. nauki farmaceutyczne
2. nauki medyczne
3. nauki o kulturze fizycznej
4. nauki o zdrowiu
Dziedzina nauk rolniczych
1. nauki leśne
2. rolnictwo i ogrodnictwo
3. technologia żywności i żywienia
4. weterynaria
5. zootechnika i rybactwo
Dziedzina nauk społecznych
1. ekonomia i finanse
2. geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
3. nauki o bezpieczeństwie
4. nauki o komunikacji społecznej i mediach
5. nauki o polityce i administracji
6. nauki o zarządzaniu i jakości
7. nauki prawne
8. nauki socjologiczne
9. pedagogika
10. prawo kanoniczne
11. psychologia
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
1. astronomia
2. informatyka
3. matematyka
4. nauki biologiczne
5. nauki chemiczne
6. nauki fizyczne
7. nauki o Ziemi i środowisku
Dziedzina nauk teologicznych
1. nauki teologiczne
Dziedzina sztuki
1. sztuki filmowe i teatralne
2. sztuki muzyczne
3. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski