@InCollection{Sagan:2007,
  author  = "D. Sagan",
  title     = "Powrót projektu do nauk przyrodniczych/ William A. Dembski, z jęz. ang. tłumaczył",
  pages     = "11--24",
  year      = "2007",
  booktitle = "Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości? *, ISBN: 9788392609148",
  editor    = "pod redakcją Kazimierza Jodkowskiego",
  publisher = "Wydaw. MEGAS",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy : 2",
}