@InCollection{Sagan:2019,
  author  = "D. Sagan",
  title     = "Status poznawczy teorii inteligentnego projektu w świetle naturalizmu metodologicznego i koncepcji epistemicznych układów odniesienia",
  pages     = "309--321",
  year      = "2019",
  booktitle = "Genius Vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, ISBN: 9788380617056",
  editor    = "red. Stanisław Janeczek, Zbigniew Wróblewski, Anna Starościc",
  publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II",
  address   = "Lublin",
}