@InCollection{Szczap:2018,
  author  = "A. Szczap",
  title     = "Wątki feministyczne w twórczości Marii Ossowskiej",
  pages     = "225--239",
  year      = "2018",
  booktitle = "W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, ISBN: 9788378423331",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}