@InCollection{Czardybon:2017,
  author  = "B. Czardybon",
  title     = "Transformacja potraumatyczna chorego onkologicznie - możliwości cancer coachingu.",
  pages     = "15--28",
  year      = "2017",
  booktitle = "Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych, ISBN: 9788394884307",
  editor    = "red. nauk. Czesław Marcisz i Katarzyna Popiołek",
  publisher = "psychotronics publishing",
  address   = "Katowice",
}