@InCollection{Szczap:2017,
  author  = "A. Szczap",
  title     = "Michaela Walzera teoria wojny sprawiedliwej",
  pages     = "50--67",
  year      = "2017",
  booktitle = "Wojna / pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności, ISBN: 9788362352432",
  editor    = "red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}