@InCollection{Majewska:2017,
  author    = "L. Majewska",
  title     = "Ambicja jako osiąganie doskonałości - rozważania w kontekście transgresywności",
  pages     = "77--86",
  year      = "2017",
  booktitle = "Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń, ISBN: 9788364953712",
  editor    = "pod ed. Andrzeja Ciążeli i Sylwi Jaronowskiej",
  publisher = "Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej",
  address   = "Warszawa",
}