@InCollection{Szczap:2017,
  author  = "A. Szczap and K. Turonek",
  title     = "Zielonogórski szlak kobiet",
  pages     = "189--200",
  year      = "2017",
  booktitle = "Zielona Góra przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Część 1, ISBN: 9788378422976",
  editor    = "pod red. Bogumiły Burdy, Leszka Kani, Aliny Polak i Małgorzaty Szymczak",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}