@InCollection{Szczap:2015,
  author  = "A. Szczap",
  title     = "Różne odcienie miłości w życiu i twórczości Sorena Kierkegaarda",
  pages     = "294--303",
  year      = "2015",
  booktitle = "Studia z filozofii Sorena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje, ISBN: 9788376831077",
  editor    = "pod red. Marii Gołębiewskiej",
  publisher = "Wydawnictwo IFiS PAN",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Wydawnictwo IFiS PAN Studia z filozofii systematycznej : t. 14",
}