@InCollection{Czardybon:2010,
  author  = "B. Czardybon",
  title     = "Motywy neokantowskie w rosyjskim symbolizmie",
  pages     = "473--491",
  year      = "2010",
  booktitle = "Symbol w kulturze rosyjskiej, ISBN: 9788376140452",
  editor    = "red. Krzysztof Duda, Teresa Obolevitch",
  publisher = "Wyższa Szkoła Filozoficzno - Pedagogiczna "Ignatianum", Wydaw. WAM",
  address   = "Kraków",
  series    = "Humanitas. Studia Kulturoznawcze",
}