@InCollection{Czardybon:2013,
  author  = "B. Czardybon",
  title     = ""Apostoł ludzkości" o tajemnicach wolności, czyli Siemiona L. Franka spojrzenie na twórczość Fiodora M. Dostojewskiego",
  pages     = "151--165",
  year      = "2013",
  booktitle = "Współczesne i historyczne konteksty wolności, ISBN: 9788377844380",
  editor    = "pod red. Leszka Kopciucha",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
}