@InCollection{Czardybon:2013,
  author  = "B. Czardybon",
  title     = "Filozofia Nicolaia Hartmanna a filozofia rosyjska - wybrane analogie",
  pages     = "235--252",
  year      = "2013",
  booktitle = "Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945, ISBN: 9788377843222",
  editor    = "pod red. Leszka Kopciucha",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
}