@InCollection{Czardybon:2011,
  author  = "B. Czardybon",
  title     = "Arcycielesność jurodiwych",
  pages     = "131--139",
  year      = "2011",
  booktitle = "Zagadnienia cielesności w kulturach Słowian wschodnich, ISBN: 9788388866920",
  editor    = "pod red. Kingi Nędzy-Sikoniowskiej",
  publisher = "Dom Wydawców Naukowych",
  address   = "Kraków",
}