@InCollection{Czardybon:2009,
  author  = "B. Czardybon",
  title     = "Cogito, ergo est ens absolutum. Ontognoseologia S. L. Franka",
  pages     = "125--141",
  year      = "2009",
  booktitle = "Rosyjska metafizyka religijna, ISBN: 9788373327016",
  editor    = "red. T.Obolevitch, W.Kowalski",
  publisher = "Wydaw. Diecezji Tarnowskiej "Biblios"",
  address   = "Tarnów",
}