@InCollection{Sagan:2015,
  author  = "D. Sagan",
  title     = "Kazimierz Jodkowski o teorii inteligentnego projektu",
  pages     = "213--227",
  year      = "2015",
  booktitle = "Filozofia - nauka - religia : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, ISBN: 9788378421788",
  editor    = "pod red. Piotra Bylicy, Krzysztofa J. Kiliana, Roberta Piotrowskiego i Dariusza Sagana",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}