@InCollection{Sagan:2013,
  author  = "D. Sagan",
  title     = "Teoria inteligentnego projektu - argumenty za i przeciw",
  pages     = "335--383",
  year      = "2013",
  booktitle = "Filozofia przyrody, ISBN: 9788377027172",
  editor    = "red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc, Dariusz Dąbek, Justyna Herda",
  publisher = "Wydawnictwo KUL",
  address   = "Lublin",
  series    = "Dydaktyka filozofii : t. 3",
}