@InCollection{Szczap:2012,
  author  = "A. Szczap",
  title     = "Rodzina jako idea filozoficzna. Feministyczna interpretacja wybranych koncepcji filozoficznych",
  pages     = "15--28",
  year      = "2012",
  booktitle = "Rodzina - terra incognita? : Przemiany rodziny w XXI wieku, ISBN: 9788362807901",
  editor    = "red. nauk. Agnieszka Pawlak i Ewa Hyży",
  publisher = "Uniwersytet Medyczny w Łodzi",
  address   = "Łódź",
  series    = "Socjologia",
}