@InCollection{Petrus:2013,
  author  = "P. Petrus",
  title     = "Kultura - błogosławieństwo czy przekleństwo narodów?",
  pages     = "25--32",
  year      = "2013",
  booktitle = "Terytoria kultury - topografia obecności*, ISBN: 9788378420798",
  editor    = "red. nauk. Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}