@InCollection{Petrus:2012,
  author  = "P. Petrus",
  title     = "Problematyka gruzińska w WikiLeaks",
  pages     = "56--64",
  year      = "2012",
  booktitle = "Konflikt kaukaski w 2008 roku, ISBN: 9788393291502",
  editor    = "red. nauk. Robert Potocki, Marcin Domagała, Przemysław Sieradzan",
  publisher = "Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych",
  address   = "Warszawa",
}