@InCollection{Sagan:2009,
  author  = "D. Sagan",
  title     = "Naturalizm metodologiczny a zagadnienie prawdy w nauce",
  pages     = "167--173",
  year      = "2009",
  booktitle = "Poznanie a prawda, ISBN: 9788373385023",
  editor    = "pod red. Andrzeja L. Zachariasza",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego",
  address   = "Rzeszˇw",
}