@book{Sagan:2008,
  author    = "D. Sagan",
  title     = "Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, ISBN: 9788392609155",
  publisher = "Wydaw. Megas",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, 5",
  year      = "2008",
  pages     = "270",
}