@book{Sagan:2008,
  author    = "D. Sagan",
  title     = "Stworzenie a ewolucja : trzy ujęcia z perspektywy chrześcijańskiej, ISBN: 9788360131121",
  publisher = "Wydaw. Credo",
  address   = "Katowice",
  series    = "Debaty",
  year      = "2008",
  pages     = "315",
  note      = "pod red. Jamesa Portera Morelanda i Johna Marka Reynoldsa",
}