@book{Sagan:2008,
  author    = "D. Sagan",
  title     = "Czarna skrzynka Darwina : biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu/ Michael J. Behe ; przełożył, ISBN: 8390141388",
  publisher = "Wydaw. MEGAS",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, 4",
  year      = "2008",
  pages     = "273",
}