@book{Sagan:2007,
  author    = "D. Sagan and S. Piechaczek",
  title     = "Nauka a kreacjonizm : o naukowych uroszczeniach teorii inteligentnego projektu/ pod red. Johna Brockmana ; tł., ISBN: 9788385458296",
  publisher = "Wydawnictwo CiS",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2007",
  pages     = "299",
}