@book{Czardybon:2017,
  author    = "B. Czardybon",
  title     = "Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim, ISBN: 9788376831510",
  publisher = "Instytut Filozofii i Socjologii PAN",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2017",
  pages     = "356",
}