@book{Szczap:2016,
  author    = "A. Szczap",
  title     = "Kobiety i filozofia : Kontynuacja esejów subiektywnych, ISBN: 9788378422341",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2016",
  pages     = "290",
}