@book{Sagan:2015,
  author    = "D. Sagan",
  title     = "Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu, ISBN: 9788392172017",
  publisher = "Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 6",
  year      = "2015",
  pages     = "515",
}